Snatterand × gräsand Anas strepera × platyrhynchos

2015

Samtliga: 1 hane Slottsskogen 1.1–13.2 (Bengt Adamsson m fl). 1 hane Slottsskogen–Slätta damm, Hisingsparken 11.11–24.12 (Bengt Adamsson m fl).
Såväl under början som under slutet av året sågs den hane som övervintrat i Slottsskogens dammar varje år sedan vårvintern 2010. I år sågs vad som bedöms som samma individ även vid ett tillfälle under december månad i Hisingsparken, i övrigt ett uppträdande förutsägbart likt tidigare år.
Elis Ölfvingsson

2014

Samtliga: 1 ad hane Slottsskogen 26.1–4.2 (Magnus Unger m fl). 1 ad hane Slottsskogen 30.11–20.12 (Ola Wennberg m fl).
Hanen som upptäcktes 2013 återkom till Slottsskogens dammar även under hösten, i år en vecka senare än i fjol.
Per Björkman

2013

Samtliga: 1 hane Slottsskogen 2.1–5.4 samt 23.11–10.12 (Johan Ennerfelt, Bengt Adamsson m fl).
Samma hane som tidigare år.
Björn Dellming