Gulnäbbad lira Calonectris diomedea

2015

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 3.6 (Roger Eskilsson m fl).
Fyndet är det 24:e i rapportområdet. Arten är numera nästintill årlig och sedan 2007 har fynd saknats bara 2011 och 2013.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 20.8 (Daniel Tingdahl m fl). 1 ex förbifl. Vinga 21.8 (Uno Unger m fl). 1 ex str S Vinga 26.10 (Kjell Svensson m fl).
Observationerna den 20 och 21 augusti rör sannolikt samma fågel, och därmed blir årets fynd nummer 22 och 23 i Göteborgsområdet. Oktoberfyndet är sent, och bara två dagar från fenologirekordet, som sattes på Hönö den 28 oktober 2003.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 13.7 (Martin Alexandersson m fl).
Göteborgsområdets tjugoförsta fynd. Juli är en helt typisk tid för denna sommarlira.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö–Vinga 30.7 (Björn Lindkvist m fl).
Fjärde året i rad med fynd av gulnäbbad lira. Fyndet är Göteborgsområdets tjugonde sedan det första gjordes 1971, vilket då även var Sveriges första fynd (se FiG-2009 för komplett fyndhistorik). Eftersom arten hos oss är en utpräglad sommarlira är slutet av juli en förväntad tid för dess uppträdande.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 21.7 (Tina Widén m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.7 (Patrik Axelsson m fl).
Eftersom den gulnäbbade liran inte är årlig i Göteborgsområdet är två fynd en fin utdelning. Fynden gjordes under den tid då chansen är allra störst att stöta på arten i våra farvatten, och utgör fynd nummer 18 och 19 genom tiderna (se separat ruta för komplett fyndhistorik).
Magnus Rahm

2008

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 10.6 och 11.6 (Mikael Molin, Jan Johansson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 14.8 (Stefan Svanberg m fl) och samma ex str S Vinga 14.8 (Mikael Molin m fl).
Sextonde respektive sjuttonde fyndet för området. Fynden från juni bedöms röra sig om samma individ och detsamma gäller för augustifynden.
Magnus Unger

2007

Samtliga: 1 ex str S Rörö 19.7 (Christer Fält) och samma ex str S Kråkudden, Hönö 19.7 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.7 (Roger Eskilsson m fl).
Efter tre år med uteblivna fynd av arten i rapportområdet, gjordes det återigen fynd av denna härliga havsfågel. Fynden utgör nummer 14 och 15 för Göteborgsområdet, arten är nu sedd fyra av åtta år under 2000-talet.
Magnus Unger