Obestämd mindre lira/medelhavslira Puffinus puffinus/yelkouan

2009

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (Mikael Molin m fl).
Fågeln uppvisade ett i viss mån intermediärt utseende mellan de båda arterna.
Magnus Rahm