Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus

2014

Samtliga: 1 2K+ hona Galterö 28.4 (Per Österman).
Tredje fyndet i rapportområdet, och med kuslig precision på nästan samma datum som de tidigare (25 april 1961 och 24 april 2007, båda i Torslandaviken). Arten anses som utgången som svensk häckfågel, och det sista paret i Falsterbo häckade 2006. 2014 gjordes emellertid ett häckförsök på Öland, men det avbröts troligen av okänd anledning.
Johan Svedholm

2007

Samtliga: 1 ad hane Torslandaviken 24.4 (Niklas Aronsson m fl).
Rapportområdets andra fynd, det första gällde två individer som observerades på samma lokal och nästan samma datum (25 april) 1961. Fågeln var färgmärkt, och det rörde sig troligen om en individ som ringmärktes som unge i Foteviken 2005. Sannolikt sågs samma fågel även senare under våren i Halland.
Johan Svedholm