En rapportkommitté är ingenting utan rapportunderlag, och det är du som står för rapporterna. Vissa rapporterar allt de ser, andra väljer ut det viktigaste. Hur du gör själv avgör du. Det viktigaste är att du rapporterar. Information om hur du rapporterar hittar du här.

Var?

Rapportering görs via Artportalen.

När?

Vi rekommenderar att du rapporterar dina fynd så snart som möjligt efter observationstillfället. Dels för att det kan finnas andra personer som är intresserade att se just det du har sett, och dels för att det minskar risken att du glömmer av att rapportera det senare.

Vad?

Man rapporterar precis så mycket som man själv orkar. Vill du lägga in precis alla dina fynd går det bra, vill du bara lägga in en del går det också bra. Vi vill dock gärna att du åtminstone rapporterar det som definieras av rapportmallen.

Hur?

Inmatning i Artportalen kan göras direkt via onlineformulär eller via Excel (eller andra kalkylprogram), och är smidigt när man väl fått in vanan. Hjälp för att komma igång om du aldrig rapporterat förut hittar du på Artportalens första sida.

Raritetsblanketter

För vissa fynd (rariteter, extremt tidiga/sena fynd eller på andra sätt avvikande fynd) kräver vi att en beskrivning av fyndet lämnas in. Om det finns bilder på fågeln i frå̊ga behöver inte beskrivningen vara lika omfattande som om bilder saknas. Har du rapporterat dina fynd via Artportalen (se ovan) kommer observationen att finnas under rubriken ”Fynd för validering” som visas på första sidan när du har loggat in. Följ länkarna och fyll i blanketten direkt på skärmen. Här finns en guide till hur man skriver en bra blankett och om du funderar på om du alls behöver skriva en, kan du läsa mer här.