Den här sidan är tyvärr inte anpassad för mobil. De här sidorna kan rekommenderas istället.

När anländer första lövsångaren? När försvinner de sista tornseglarna? Under vilka veckor är chansen som störst att hitta en blåhake? Här har vi samlat fenologisk statistik från år 2000 och framåt. De mörkblå rektanglarna sträcker sig från mediandatum för första observation till mediandatum för sista observation (det vill säga om första tranan rapporterades 7 mars 2000, 9 mars 2001 och 14 mars 2002 skulle mediandatum för dessa tre år vara 9 mars). De ljusblå rektanglarna sträcker sig mellan rekorddatum. Tänk på att datumen här verkligen gäller första rapporten för varje år – för de flesta arter anländer de stora mängderna minst en vecka senare.