Rrk är en förkortning för regional rapportkommitté. En rapportkommitté har som huvuduppgift att sammanställa de fågelrapporter som rapporteras inom ett visst område, kallat rapportområde. Göteborgs rapportområde omfattar fem kommuner: Göteborg, Öckerö, Partille, Härryda och Mölndal norr om Hallandsgränsen. Området administreras av Rrk Göteborg, den regionala rapportkommittén för Göteborgs rapportområde. Det finns massor av andra rapportområden i landet. Vissa sammanfaller med landskap, andra inte.

Arbetet handlar i princip om två saker: (1) att sammanställa fynd av en rad olika arter för att kunna följa arternas utveckling i området, och (2) att kvalitetsgranska rapporter av ovanligare fynd i området, så att dessa helt säkert utesluter andra, snarlika arter. Uttryckt på ett annat sätt är Rrk:s roll att se till att informationen som finns i Artportalen är riktig. Gäller det riktigt sällsynta arter är det istället den nationella Raritetskommittén, Rk, som granskar fynden.

Rrk Göteborg ger sedan några år tillbaka ut en årsskrift med fyndgenomgångar och fenologiöversikter. Förutom att vara ett historiskt dokument är vår tanke att den ska kunna användas som en uppslagsbok tillsammans med din vanliga fågelbok, så du får bättre koll på det lokala fågellivet – och därmed mycket större möjligheter att lära dig nya saker om de fåglar du stöter på när du skådar i Göteborg med omnejd. I och med den här hemsidan gör vi det ännu enklare genom att du alltid har tillgång till alla årsrapporter via mobilen, surfplattan eller datorn.

Ledamöter

För närvarande består kommittén av följande ledamöter:

  • Johan Svedholm, ordförande och ansvarig för hönsfåglar, strandskata–tofsvipa, sångare–stenskvättor.
  • Fredrik Andersson, ansvarig för dykänder, rovfåglar, sommargylling–starar.
  • Jonas Bergman Laurila, sekreterare och ansvarig för simänder, rallar–trana, labbar–tärnor, lärkor–ärlor.
  • Ola Bäckman, ansvarig för kustsnäppa–simsnäppor, alkor–duvor, (gamla) flugsnappare–mesar.
  • Silke Klick, ansvarig för lommar, ugglor–hackspettar, finkar–fältsparvar.
  • Pär Lydmark, ansvarig för den tryckta publikationen.
  • Magnus Rahm, hemsideansvarig och ansvarig för svanar–gäss, doppingar, havsfåglar–storkar.
  • Per Undeland, administration i Artportalen och kontakt med rapportörer med mera.
  • Uno Unger, lokaladministratör.

Resepektive ledamot kan kontaktas på fornamn.efternamn@gof.nu. Nya ledamöter utses av Göteborgs Ornitologiska Förenings styrelse efter förslag från Rrk när en plats behöver fyllas. Intresserad av att bli en del av Rrk? Skicka en intresseanmälan till rrk@gof.nu!