Större strandpipare Charadrius hiaticula

Fenologi

Median Rekord
Första vår 28 feb 9 feb 2002 Kråkudden (Uno Unger)
Sista höst 5 okt 23 okt 2004 Galterö (Lars Hellman)

2015

Häckningar: 2 par Torslandaviken (Uno Unger m fl). 1 par Kålsered, Björlanda (Bo Brinkhoff). 1 par Galterö (Ola Wennberg). Troliga häckningar: 1 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson m fl). 1 par Kråkudden (Ola Bäckman m fl). 1 par Måvholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). 1 par Vallholmen, Valö (Gösta Olofsson). 1 par Norra In-Vinga (Gösta Olofsson). 1 par Södra In-Vinga (Gösta Olofsson). 1 par Tanneskär, Vinga 12.6 (Gösta Olofsson). 2 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård (Staffan Sénby). Dessutom är arten rapporterad från ytterligare minst 23 lokaler under häckningstid.
För tredje året i rad redovisas häckningar av större strandpipare i Fåglar i Göteborgstrakten. Det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser om artens trend i rapportområdet, men det verkar i alla fall inte skett några drastiska förändringar sedan 2013.
Johan Svedholm

2014

Häckningar: 1 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Stefan Svanberg m fl). 1 par Måvholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). 1 par Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson m fl). Minst 2 par Galterö (Per Österman m fl). 1 par Kråkudden (Jon Håkansson m fl). 1 par Klåva, Hönö (Thomas Karlsson). Minst 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). 1 par Marieholm, Göteborg (Roger Eskilsson m fl). 1–2 par Viken, Hisingen (Magnus Rahm). Troliga häckningar: Minst 1 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Känsö Fjärskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Donsö (Gösta Olofsson). Minst 1 par Södra In-Vinga (Gösta Olofsson). 1 par Ekeskär, Vinga (Gösta Olofsson). Dessutom är arten rapporterad från ytterligare minst 15 lokaler under häckningstid.
Ett tiotal konstaterade häckningar, de flesta i skärgården men även enstaka i inlandet är ett likartat resultat jämfört med förra året då häckningar av arten började redovisas. Arten har minskat mycket kraftigt i Halland under senare år, men där har den främst häckat på strandängar, en miljö där häckande vadare har det mycket svårt av olika anledningar. Våra större strandpipare återfinns främst på klippiga skärgårdsöar och industrimark/grustag och liknande, miljöer som inte förändrats/minskat i omfattning på liknande sätt.
Johan Svedholm

2013

Häckningar: 1 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Staffan Sénby m fl). 1 par Galterö (Roger Eskilsson m fl). 1 par Kråkudden, Hönö (Jon Håkansson m fl). 1 par Rörö (Thomas Karlsson m fl). 1 par Björlanda kile (John-Eric Thore). 2 par Viken, Hisingen (Magnus Rahm). 2 par Gamlestaden (Roger Eskilsson). 1 par Halleskär, Gbg:s norra skärgård (Elis Ölfvingsson). Troliga häckningar: 3 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Måvholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). 1 par Hjälvik, Öckerö (Bengt Karlsson). 1 par Lilla Rävholmen, Öckerö (Bengt Karlsson). 1 par Hyppeln (Roger Eskilsson). 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). Dessutom är arten rapporterad från ytterligare minst 17 lokaler under häckningstid.
I år är första gången som häckningar av denna art redovisas i fågelrapporten. Bakgrunden till detta är framför allt att arten har minskat mycket kraftigt på de halländska strandängarna. Mellan 2002 och 2012 har antalet häckande par på strandängar i Halland minskat med hela 80 % enligt inventeringar i regi av Länsstyrelsen i Halland! Som synes verkar arten hos oss ha ett hyfsat bestånd i skärgården, men återfinns också här och där i inlandet på liknande lokaler som mindre strandpipare. Arten kan säkerligen vara underrapporterad, och framtiden får utvisa hur rapportområdets population egentligen mår.
Johan Svedholm

2012

Höga antal: 60 ex str S Kråkudden, Hönö 7.8 (Magnus Rahm m fl).
Detta fina antal, mitt under artens höststräckkulmen, kan möjligen vara den högsta noterade sträcksiffran för större strandpipare i rapportområdet någonsin.
Johan Svedholm