Strömstare Cinclus cinclus

2021

Häckningar: 1 par Kvarnbyn, Mölndal (Magnus Rahm m fl). 1 par Mölndalsån, Mölnlycke (Elon Wismén m fl). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Björn Johansson m fl). 1 par Övre Kåbäcken, Partille (Tina Widén m fl). Fynd under häckningstid: Fynd finns från Dalagården, Björketorp (Hjalmar Rosengren) och Lärjeåns dalgång, Angered (Lars Davidsson m fl).
Som vanligt häckar arten med säkerhet eller med största sannolikhet i våra tre medelstora vattendrag i öster; Lärjeån, Säveån och Mölndalsån. Den konstaterade häckningen i Kåbäcken är intressant, även om det rör sig om ett biflöde till Säveån är det mycket sällan häckningar konstateras utanför de ovan nämnda åarna.
Johan Svedholm

2020

Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Per-Erik Hagström m fl). 1 par Kvarnbyn, Mölndal (Ove Ferling m fl). Fynd under häckningstid: Fynd finns från Lärjeholm, Angered (Are Ehnberg), Bråtaskogen, Råda (Conny Palm) och Mölnlycke fabriker (Elon Wismén).
Troligen häckar arten i normal omfattning i Mölndalsån, Säveån och Lärjeån. Det är inte varje år som häckningar konstateras men arten brukar vara på plats under häckningstid.
Johan Svedholm

2019

Häckningar: 1 par Grevedämmet, Mölndal (Leif Bergendal m fl). 1 par Västra Grönhult, Hindås (Andreas Svensson m fl). Troliga häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Elon Wismén m fl). Fynd under häckningstid: Fynd finns från Lärjeholm, Angered (Roger Eskilsson m fl) och Mölnlycke fabriker (Donald Blomqvist).
På strömstarefronten intet nytt, i vanlig ordning är arten knuten till de tre medelstora vattendragen i rapportområdet; Mölndalsån, Säveån och Lärjeån. Det är trevligt att arten påträffades med häckningsindicier i det sistnämnda vattendraget, där rapporter uteblev 2018.
Johan Svedholm

2018

Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Ingemar BE Larsson m fl). Troliga häckningar: 1 par Grevedämmet, Mölndal (Bengt Hallberg m fl). 1 par Mölndalsån, Mölnlycke (Christer Fält m fl). 1 par Grönhult, Hindås (Andreas Svensson m fl). Fynd under häckningstid: Fynd finns från Mölndalsån, Landvetter (Kristian Thisted), Finngösaravinen, Partille (Ingemar BE Larsson) samt Övre Kåbäcken, Partille (Ingvar Björhall).
I vanlig ordning har häckningar och troliga häckningar noterats i Säveån och Mölndalsån, däremot har för första gången sedan 2013 inga strömstarar noterats under häckningstid i Lärjeån. Sannolikt är detta resultatet av bristande bevakning och/eller rapportering, och det skadar inte att kolla lite extra efter Lärjeåströmstararna kommande säsonger!
Johan Svedholm

2017

Häckningar: 1 par Lärjeholm, Angered (Peter Keil m fl). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Jan Tallnäs m fl). Fynd under häckningstid: Fynd finns från Finngösaravinen, Partille (Lennart Strömberg), Kärralunds camping (Anton Mangsbo) och Grevedämmet, Mölndal (Mikael Persson m fl).
Häckningar och häckningsindicier enligt klassiskt mönster i Lärjeån, Säveån och Mölndalsån, och dessutom enstaka fynd under häckningstid från ett par mindre bäckar. Här kan det dock röra sig om eftersläntrande övervintrare.
Johan Svedholm

2016

Häckningar: 1 par Lärjeåns dalgång, Göteborg (Peter Keil m fl). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Gun Andersson m fl). 1 par Risbohults naturreservat, Mölndalsån (Catarina Alenius Jensen). Troliga häckningar: 1 par Grevedämmet, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). Fynd under häckningstid: Fynd finns från Stora Mölnesjön, Rannebergen (Lars Erik Norbäck m fl) och Övre Kåbäcken, Partille (Ingvar Björhall).
Som vanligt finns häckningar och häckningsindikationer från de tre medelstora vattendragen i rapportområdets östra delar; Lärjeån, Säveån och Mölndalsån. Populationen är sannolikt stabil och uppskattas till cirka 10 par.
Johan Svedholm

2015

Häckningar: 1 par Lärjeåns dalgång, Hjällbo (Peter Keil). 1 par Rya damm, Härryda (Elon Wismén m fl). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Stig Carlsson m fl). Troliga häckningar: 1 par Grevedämmet, Mölndal (Anders Hansson m fl). Fynd under häckningstid: Fynd finns från Mölnlycke fabriker (Christer Fält m fl), Forsåker, Mölndal (Kåre Ström), Lackarebäcken, Mölndal (Kristofer Strandberg) och Kvastekulla, Partille (Lennart Strömberg).
Arten uppvisar en stabil trend i rapportområdet, som vanligt med enstaka konstaterade häckningar i anslutning till vattendragen Lärjeån, Säveån och Mölndalsån.
Johan Svedholm

2014

Häckningar: 1 par Grevedämmet, Mölndal (Lars Persson m fl). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Jalle Hiltunen m fl). 1 par Lärjeholm, Angered (Peter Keil m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sj Lärjeåns dalgång, Linnarhult 28.3 (Martin Oomen). 2 ex sj Lärjeåns dalgång, Göteborg 28.3 (Martin Oomen). 1 ex Grönhult, Hindås 1.4 (Kåre Ström).
Tre konstaterade häckningar, och ytterligare ett antal fynd under häckningstid som säkerligen rör verkliga häckningar visar att strömstaren trots färre häckningsfynd under ett par år ändå verkar stabil i området. Till skillnad från förra och förrförra året finns i år nämligen häckningsfynd från de tre större vattendragen i rapportområdets östra delar (Mölndalsån, Säveån och Lärjeån) där arten har häckat sedan länge. Det ligger nära till hands att anta att de sämre resultaten från 2012 och 2013 främst beror på bristande rapportering.
Johan Svedholm

2013

Häckningar: 1 par Grevedämmet, Mölndal (Benga Ragnewall m fl). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Ingegerd Bratt m fl).
Två konstaterade häckningar är normalt, men det är en aning oroväckande att, liksom förra året, inga strömstarar noterades under häckningstid från vare sig Lärjeån, övriga Säveån eller Mölndalsåns övre lopp. Förhoppningsvis beror detta på få besökare och bristande rapportering.
Johan Svedholm

2012

Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Per Björkman m fl).
Säveån vid Jonsered fortsätter vara vår säkraste häcklokal för strömstare, och säkra häckningar har rapporterats härifrån årligen sedan 2007. Däremot är det anmärkningsvärt att arten överhuvudtaget inte rapporterades under häckningstid från de andra strömstarelokalerna i området, nämligen resten av Säveån, Lärjeån och Mölndalsån. Frågan är om detta beror på bristande besöksfrekvens och rapportering eller om det är ett reellt resultat.
Johan Svedholm

2011

Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Conny Palm). Fynd under häckningstid: Rapporter finns från ytterligare två lokaler längs Säveån samt fyra lokaler längs Mölndalsån.
Som vanligt konstaterades någon enstaka häckning och dessutom gjordes ett antal fynd under häckningstid längs Säveån och Mölndalsån. Däremot gjordes för första gången på några år inga fynd under häckningstid längs Lärjeån. Frågan är om detta speglar verkligheten eller om det är en följd av bristande rapportering?
Johan Svedholm

2010

Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Leif Jonasson). Fynd under häckningstid: Rapporter finns från Lärjeåns dalgång (Göteborg), Grevedämmet (Mölndal), Mölndalsån (Mölnlycke) samt Kvarnberget (Hindås).
I vanlig ordning är det samma lokaler längs Mölndalsån, Säveån och Lärjeån som återkommer när strömstarens möjliga häckningslokaler summeras. Även om bara någon enstaka häckning konstateras årligen torde beståndet vara ganska stabilt och uppskattas till 5–10 par.
Johan Svedholm

2009

Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Kristoffer Nilsson m fl). 1 par Lärjeåns dalgång, Göteborg (Jörgen Persson). Häckningstid: Fåglar iakttogs i Grevedämmet, Mölndal; Kvarnberget, Hindås; Mölndalsån, Mölnlycke samt Vättlefjäll, Angered.
Som vanligt är det ett antal pålitliga lokaler som återkommer när man summerar strömstarens uppträdande under häckningstid. Arten verkar vara tämligen hårt knuten till de tre medelstora vattendrag som genomkorsar rapportområdet: Lärjeån, Säveån och Mölndalsån. Två konstaterade häckningar är normalt för senare år.
Johan Svedholm

2008

Häckningar: 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Hans Falklind). 1 par Grevedämmet, Mölndal (Fredrik Althoff). Häckningstid: Troliga häckningar: 1 par Kvarnberget, Hindås (Håkan Thorstensson).
Övriga: Fåglar sågs vid flera tillfällen i Lärjeåns dalgång, Angered.
Säveån i Jonsered och Grevedämmet är som vanligt pålitliga strömstarelokaler, även under häckningstid. Två konstaterade häckningar är ganska mycket jämfört med tidigare år, men arten häckar säkerligen årligen i området med 5–10 par.
Johan Svedholm

2007

Häckningar: 1 par Grevedämmet, Mölndal (Bo Brinkhoff). 1 par Härsjödamm, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Uno Unger m fl). Häckningstid: 1 ex sj Finnsjön, Råda 29.5 (Fredrik Althoff).
Även om arten säkert häckar årligen i rapportområdet med ett litet men stabilt bestånd är det mycket ovanligt att så många som tre häckningar konstateras. Lokalerna är typiska, åtminstone Grevedämmet och Säveåns övre lopp kan nog betraktas som områdets säkraste strömstarelokaler, oavsett årstid.
Johan Svedholm