Svartkråka Corvus corone corone

2021

Samtliga: 1 ex Björkekärr 3.1 (Carina Håkansson). 1 ex Johanneberg 5.1 (Olof Armini). 1 ex Kikås, Mölndal 6–7.2 (Jan Tallnäs m fl). 1 ex Backaplan 12.2 (Magnus JL Persson). 1 ex Nya Varvet 13.2 (Stefan Svensson). 1 ex Öckerö 3.3 (Daniel Laveson). 1 ex Västra begravningsplatsen 9–26.3 (Ylva Adra m fl). 1 ex Lunnagården, Mölndal 15.3 (Stefan Andersson). 1 ex Slottsskogen 24.3 (Mats Ågren). 1 ex Öxnäs 25.3 (Tommy Johansson m fl). 1 ex str N Brudarebacken 14.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 26.4 (Bo Brinkhoff). 1 ex Fotö 5.5 (Thomas Karlsson). 1 ex Lunnagården, Mölndal 9.5 (Silke Klick). 1 ex Brudarebacken 10.5 (Jonas Bergman Laurila). 1 ex Sjöbacken 13.5 (Stefan Andersson m fl). 1 ex Brudarebacken 18.5 (Lennart Alpman m fl). 1 ex Torpadammen, Kaverös 10.6–26.10 (Jonatan Uppström m fl). 1 ex Donsö 16.7–14.8 (Jonas Hallström m fl). 1 ex Högsbohöjd 16.8 (Christopher Magnusson). 1 ex Galterö 3–5.9 (Lars Hellman m fl). 1 2K Styrsö 4.9 (Andy Hultberg m fl). 1 ex Hälsö 4.10 (Thomas Karlsson). 1 ex Älvsborg 6.10 (Alexander Scholz). 1 ex Hyppeln 11.10 (Ingemar Åhlund). 1 ex Askimsbadet 13.10 (Christer Cederfalk). 1 ex Askimsbadet 8–12.12 (Mats Ågren m fl).
27 fynd gjordes i år, fördelade på 18 under våren och nio under hösten. Det faktiska antalet individer är dock inte lika högt, troligen rör det sig om 6–10 individer som rört sig i området. Efter några magra svartkråkeår verkar vi fått en liten påfyllning av svartrockar i området.
Per Björkman

2020

Samtliga: 1 ex str V Kråkudden, Hönö 5.4 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 ex str SO Brännås, Mölndal 5.4 (Johan Tallnäs). 1 ex Donsö 13.4 (Gösta Olofsson). 1 ex Galterö 7.5 (Stefan Svanberg). 1 ex Stora Amundö 23.8 (Filip Jansson). 1 ex str SV Tjälleviks mosse, Hönö 24.10 (John Fjörtoft Karlsen).
Med årets sex fynd gjordes en liten uppryckning för svartkråkor efter 2019 års bottennotering på två fynd. Uppträdandet av svartkråkor i området är mestadels kustbundet. Tidigare år hade vi samhäckning mellan svartkråka och gråkråka och ett antal obsar av hybridkråkor finns därför också.
Per Björkman

2019

Samtliga: 1 ex Gamlestaden 19.3 (Roger Eskilsson). 1 ex Donsö 1.5 (Lars Davidsson).
Endast två fynd gjordes i år och trenden har varit vikande de senaste åren, med färre rapporter av svartkråkor i området. Tidigare hade vi några svartkråkor som samhäckade med gråkråkor i rapportområdet, men dessa är nu försvunna, vilket säkert också är orsaken till att det totala antalet fynd av svartkråkor är lägre.
Per Björkman

2018

Samtliga: 1 ex Gullö, Säve 18.4 (Tommy Järås). 1 ex Torslandaviken 26.4 (Magnus Persson). 1 ex Öckerö 5.5 (Bengt Karlsson). 1 ex Hyppeln 11.5 (Roger Eskilsson m fl).
Efter några år med stationära svartkråkor får vi nöja oss med endast fyra fynd av svartrockar i rapportområdet. Tidsmässigt är fynden väl samlade under våren och som brukligt sågs alla fåglar i områdets västra delar.
Per Björkman

2017

Samtliga: 1 ex Gullö, Säve 1.1 (Tommy Järås). 1 ex Göteborgs hamn 22.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Torpadammen, Kaverös 1.2 (Johan Svedholm). 1 ex Ryaverket, Hisingen 5.2 (Anders Johansson). 1 ex Slottsskogen 5.2 (Örnulf Asker). 1 ex. Gullö, Säve 13.3–3.4 (Tommy Järås m fl). 1 ex. Utbyfältet 24.3 (Mikael Forsman). 1 ex Torslandaviken 31.3 (Johan Ander). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 5.4 (Jon Håkansson m fl).
Nio fynd av tio individer av svartkråka föreligger, där fågeln vid Gullö på norra Hisingen torde vara samma individ som sågs där i princip hela förra året. Tre av fynden gjordes i Bohuslän medan resterande sex gjordes i Västergötland. Under senare år har antalet svartrockar minskat och orsaken till detta kan vara att vi tidigare hade ett flertal stationära fåglar i rapportområdet. Även samhäckning med gråkråka har förekommit.
Per Björkman

2016

Samtliga: 1 ex Gullö, Säve 10.1–12.10 (Lars Gustafsson m fl). 1 ex Färjenäs, Göteborgs hamn 14.3 och 21.4 (Bo Brinkhoff). 1 2K+ Öxnäs 26.3 (Lars Paterson). 1 ex Bredviken, Hönö 24.4 (Uno Unger m fl). 1 ex Torslandaviken 4–7.5 (Niklas Aronsson m fl). 1 ex Brudarebacken 4.9 (Mikael Forsman). 1 ex Bolsten, Hisingen 26.10 (Conny Palm).
Fynden av svartkråka är färre än vad som varit vanligt under de senaste åren, men lokalerna känns igen. Nämnas kan att en svartkråka varit oerhört stationär i Gullö nära Nordre älv på norra Hisingen. Fördelningen landskapsvis är fem fynd i Bohuslän och tre fynd i Västergötland.
Per Björkman

2015

Samtliga: Stationära: 1 ex jan–feb Öckerö (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Gullö, Säve – Ragnhildsholmen 3.1–30.4 (Lars Gustafsson m fl). 1 ex Askim 25.1 (Silke Klick). 2 ex Röda sten, Göteborgs hamn 9.2 (Peter Sylvén). 1 ex Öxnäs 5–19.7 (Magnus Lundström). 1 ex Gullö, Säve 4.9–31.12 (Lars Gustafsson). Övriga fynd: 1 ex Galterö 8.3 (Johan Ennerfelt). 1 ex str N Vargö 3.4 (Jan Mogol). 1 ex str O Hyppeln 5.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Hönö 11.4 (Thomas Karlsson). 1 ex str S Vargö 13.5 (Jan Mogol). 1 ex Kärramotet, Hisingen 24.8 (Björn Dellming). 1 ex Gunnesby, Säve 24.9 (Per Lundgren). 1 ex Välen 7.10 (Uno Unger m fl). 1 ad Högsbo 7.10 (Marcus Svensson).
En liknande fyndbild av svartrockar som de senaste åren, med ett antal stationära fåglar och ett antal ströfynd under flyttningstid. Den landskapsvisa fördelningen är 4–8 ex i Bohuslän och 5–8 ex i Västergötland, vilket totalt ger 9–16 ex.
Per Björkman

2014

Samtliga: Vår: 1 ex Askim 5.1 (Silke Klick m fl). 1 ex Galterö 12.3 (Roger Eskilsson). 1 ex Brudarebacken 24.3 (Leif Andersson m fl). 1 ex Välen 7.4 (Uno Unger). 2 ex Bärby 8.4 (Nils Abrahamsson). 1 ex Rådasjön 20.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex Öckerö 23–26.4 Ola Wennberg m fl). 1 ex Torslandaviken 29.4–4.5 (Mathias Theander m fl). 1 ex Högsbo industriområde 21.5 (Johan Svedholm m fl). Höst: 2 ex Askim 18.8 (Silke Klick). 1 ex Välen 27.9 (Uno Unger m fl). 1 ex Majorna 16.10–14.12 (Elis Ölfvingson m fl). 1 ex Ryaverket 12.12 (Johan Svedholm). 1 ex Gullö 21–31.12 (Lars Gustafsson).
Totalt rör det sig om 12–16 individer i området, landskapsvis fördelade på 9–13 ex i Västergötland och 2–3 ex i Bohuslän. Hybrider med gråkråka ses regelbundet så förmodligen sker samhäckning i rapportområdet.
Per Björkman

2013

Stationära: 1 ex Askim hela året (Silke Klick m fl). 1 ex Öckerö hela året (Christer Fält m fl). 1 ex Göteborgs fiskhamn kvar från förra året till 31.1 (Stefan Svanberg m fl).
Övriga fynd: Vår: Under perioden 16.3–26.5 gjordes 14 fynd av 15 fåglar, främst på kustnära lokaler. Höst: 1 ex Galterö 1.8 (John Thulin). 1 ex Smithska udden 20.9 (Hans Wahlberg). 1 ex Frihamnen 26.11 (Anders Jihmanner).
Tre individer fanns kvar från förra året och två av dem sågs regelbundet i samma område under hela året, medan Fiskhamnens fågel försvann efter vintern. I övrigt uppvisar svartkråkan en normal fyndbild, med ett inflöde under våren och ett par, tre enstaka fynd under hösten. Nämnas kan också att ett antal rapporter av hybrider mellan svartkråka och gråkråka föreligger i rapportområdet.
Per Björkman

2011

Samtliga: 1 ex Tagenetippen 30.1 (Johan Svedholm). 1 ex Välen 2.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Ryaverket 19.2 (Olof Armini). 1 ex Donsö 13.3–30.4 (Oscar Berkefalk Westman m fl). 1 ex Askimsviken 14.3 (Aimon Niklasson). 1 ex Torslandaviken 10.4–19.5 (Daniel Gustavsson m fl). 1 ex Hönö–Öckerö–Hyppeln 17.4–3.6 (Magnus Unger m fl). 1 ex Askim 20.8 (Aimon Niklasson). 1 ex Fotö–Hönö 11.9–8.10 (Uno Unger m fl) 1 ex Vinga 1.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Göteborgs hamn 5–25.11 (Stefan Svanberg m fl).
Elva fynd är ett normalt uppträdande för svartkråkan som ses i princip under hela året. Flest observationer görs dock som regel under våren vid kustnära lokaler, när ett inflöde av kråkfågel från sydväst sker. I år har dock även några svartkråkor varit relativt stationära under en längre tid vid några lokaler. I rapportområdet förekommer även sedan tidigare hybrider mellan gråkråka och svartkråka.
Per Björkman

2010

Samtliga: 1 ex Ryaverket, Hisingen–Göteborgs hamn 16.1–9.3 (Tommy Järås m fl). 2 ex Sisjöns industriområde 2.2 (Disa Nyberg). 1 ex Kobbehall, Askim–Lunnagården, Mölndal 16–20.3 (Jarl Rosén m fl). 1 ex Torslandaviken 25–29.4 (Magnus Persson m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 29.4 (Martin Oomen m fl). 1 ex Hönö 8.5 (Martin Oomen m fl). 1 ex Järntorget 12.5 (Johan Svedholm). 1 ex Sisjön–Högsbo 12.8–1.12 (Roger Börjesson m fl). 1 ex Olofstorp, Bergum 20.9 (Kjell Hansson).
Normalt uppträdande av svartkråkor i rapportområdet. De flesta svartkråkor ses i södra Göteborg och Mölndal där ett antal samhäckningar med gråkråka tidigare skett. Vidare görs alltid ett antal fynd i kustbandet i samband med inflöde av kråkfågel.
Per Björkman

2009

Samtliga: 1 ex str NO Kråkudden, Hönö 17.3 (Per Björkman). 1 ex str N Lagmansholmen 15.4 (Johan Svedholm). 1 ex Torslandaviken 28.4 (Håkan Thorstensson). 1 ex Flatås 9.5 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Donsö 9.5 (Lars Davidsson). 1 ex Rörö 11.5 (Ola Wennberg). 1 ad Skändla, Hisingen 20.5 (Peter Strandvik). 1 ex Kaverös 21.6 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Högsbo industriområde 29.8 (Johan Svedholm). 1 ex Göteborgs fiskhamn 25.9–9.10 (Peter Strandvik m fl).
Tio fynd av svartkråka är ett normalt antal för rapportområdet. Samhäckning med gråkråka har sedan länge förekommit i området, och ett antal hybrider förekommer därför vilket komplicerar fyndbilden.
Per Björkman

2008

Samtliga: 1 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda 28.4 (Johan Svedholm). 1 ex str O Torslandaviken 28.4 (Bo Brinkhoff). 2 ex Torslandaviken 29.4 (Magnus Lundström). 1 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda 29.4 (Johan Svedholm). 1 ex Torslandaviken 29.4 (Magnus Persson). 1 ex Torslandaviken 29.4 (Magnus Lundström). 1 ex Tistlarna 2.5 (Tommy Järås). 1 ex Välen 7.5 (Hans Börjesson). 1 ex Kråkudden, Hönö 10.5 (Håkan Thorstensson).
Årets antal av svartkråkor stannade vid nio fynd av tio exemplar, vilket är ett normalt uppträdande inom rapportområdet. Som vanligt ligger fynden i april–maj då mycket kråkfågel är i rörelse, och det är främst vid kustnära lokaler som svartkråkorna ses. Inom rapportområdet förekommer även hybridisering med gråkråka, vilket komplicerar fyndbilden, liksom förväxlingsrisk med unga råkor.
Per Björkman

2007

Samtliga: 1 ex Arendalsudden, Hisingen 6.1 (Daniel Gustafsson). 1 ex Styrsö 14.3 (Ingemar Johansson m fl). 1 ex str O Hassledalsbergen, Askim 31.3 (Stefan Andersson). 1 ex Torslandaviken 25.4 (Magnus Larsson). 1 ad Askimsviken 27.4 (Pär Lydmark). 1 ex Torslandaviken 29.4 (Hans-Erik Hermansson). 1 ex Torslandaviken 1.5 (Magnus Persson). 1 ex Tistlarna 3.5 (Tommy Järås m fl). 1 ex Stora Hästholmen, Björlanda Rörö och Hovgården, Björlanda 10–19.5 (Magnus Unger, Christer Fält, Johan Svedholm). 1 ex Sagered, Kållered 12.5 (Stefan Svanberg). 1 ex Vinga 13.5 (Jan Mogol m fl). 1 ex Jaegerdorffsmotet, Göteborg 22.6 (Jan Hellström). 1 ex Nolvik, Björlanda 8.10 (Kjell Wassenius). 1 ex Kråkudden, Hönö 18.10 (Göran Gustafson m fl).
Fjorton exemplar är ett högt antal i rapportområdet, men sannolikt har samma fågel setts vid flera tillfällen. Så var fallet med den svartkråka som kändes igen på sina blekta vingpennor och som sågs vid tre lokaler mellan den 10–19 maj. Som vanligt ses de flesta svartkråkor under mars–maj vid kustnära lokaler. Hybridisering med gråkråka förkommer i området vilket försvårar bedömningen ytterligare.
Per Björkman