Råka Corvus frugilegus

2013

Höga antal: 102 ex str SV Öckerö 30.10 (Christer Fält). 47 ex str S Vinga 30.10 (Claes-Göran Ahlgren m fl).
Liksom de senaste åren infaller råkornas sträcktopp precis i slutet av oktober. Årets antal är sammanlagt det högsta som gjorts i rapportområdet på en dag under 2000-talet.
Per Björkman

2012

Höga antal: 40 ex str SV Rörö 1.11 (Stefan Svanberg). 34 ex str S Hönö 24.10 (Martin Oomen m fl). 22 ex str O Galterö 26.2 (Ola Wennberg m fl).
2011 bjöd på några riktigt höga dagssummor (som mest 117 ex), men under 2012 kom antalen ner på mer normal nivå. Notera att februari bjöd på den tredje högsta dagssiffran under året, vilket inte hör till vanligheterna.
Per Björkman

2011

Höga antal: 83 ex str S Kråkudden 20.10 (Martin Oomen m fl). 117 ex str SV Kråkudden 21.10 (Magnus Rahm m fl). 66 ex str S Rörö 23.10 (Bo Brinkhoff m fl).
Under några tidsmässigt koncentrerade dagar i slutet av oktober noterades ovanligt höga antal sträckande råkor. Normala år observeras de högsta antalen under vårsträcket och brukar antalsmässigt ligga på 30–40 ex.
Per Björkman

2010

Vinter/vår: Sammanlagt ca 200 ex under perioden 1.2–16.5.
Höst/vinter: Sammanlagt 85–90 ex under perioden 28.9–30.12.
Höga antal: 31 ex str O Kråkudden, Hönö 2.3 (Bo Brinkhoff). 45 ex str NO Johanneberg 3.3 (Olof Armini).
Råkorna uppträdde i normala antal under året. Vår och höst passerar ett antal genom rapportområdet och årets siffror ligger inom variationen. Notera dock att inga fynd gjordes under januari.
Per Björkman

2009

Vinter/vår: Sammanlagt ca 200 ex under perioden 5.1–17.5.
Höga antal: 25 ex str NO Johanneberg, Göteborg 11.3 (Olof Armini). 25 ex str NO Kråkudden, Hönö 12.3 (Peter Hamrén).
Höst/vinter: Sammanlagt ca 120 ex under perioden 14.8–28.12.
Höga antal: 15 ex str Kråkudden, Hönö 10.10 (Thomas Karlsson).
Möjligen något fler vårfynd än normalt, medan antalet höststräckare är relativt måttligt. Under 00-talet har höstens totalsumma varierat från årets 120 ex upp till cirka 330 ex 2008. Som synes sågs inga större flockar under hösten vilket kan förklara det låga antalet. Vintertid sågs enstaka råkor även inne i centrala Göteborg.
Per Björkman

2008

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 11 fynd av 26 ex. December: 1 ex Donsö 6.12 (Kjell Ove Andersson). 1 ex Gasklockan 10.12 (Håkan Aronsson). 1 ad Bäckebolsmotet, Hisingen 25.12 (Ulf Linnell).
Höga antal: Vår: 22 ex str NO Fotö 3.3 (Tina Widén). Höst: 59 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Jon Håkansson).
Råkorna passerar regelbundet genom Göteborgsområdet under sin flyttning på våren och hösten. Beroende på flockstorlek kan antalet variera mellan åren. En ökad bevakning av sträcket kan även bidra till att antalet råkor stigit under senare år. Vintertid ses alltid några fåglar i Öxnäsområdet.
Per Björkman

2007

Vinter/vår: Sammanlagt ca 150 ex under perioden 22.1–20.5, som mest 28 ex str NO Rörö 3.3 (Per Björkman m fl).
Höst/vinter: Sammanlagt ca 250 ex under perioden 3.10–28.11, som mest 77 ex str S Rörö 17.10 (Christer Fält).
Årets antal av råkor är det högsta under 2000-talet. Några dagar med fina siffror under sträcktiden mars–april och september–oktober gör att totalantalet blir högt.
Per Björkman