Rödstrupig sångare Curruca cantillans

2013

Samtliga: 1 ex Slingan, Hönö 25.5 (Magnus Unger m fl).
Ett av årets tyngsta och mest oväntade fynd utgörs av den rödstrupiga sångare som satt och sjöng i ett buskområde på sydligaste Hönö under en dag i maj. Fågeln bedömdes vara av den östliga rasen albistriata.
Johan Svedholm