Pilgrimsfalk Falco peregrinus

2021

Häckningar: 1 par Göteborgs kommun (Tommy Järås).
En lyckad häckning genomfördes i rapportområdet. Alarmerande rapporter finns att pilgrimsfalken drabbats allvarligt av fågelinfluensan vilket orsakat en kraftig nedgång i antalet lyckade häckningar både på Västkusten och i övriga Sverige.
Per Björkman

2020

Häckningar: 1 par Göteborgs kommun (Tommy Järås). 1 par Härryda kommun (Tommy Järås).
Efter rivningen av Göteborgs gasklocka 2017, då vårt kända falkpar fick se sin boplats sakta monteras ner till marken, frågade sig många ornitologer oroligt hur det skulle gå för våra pilgrimsfalkar i området. Svaret är att vi fortfarande har ett eller två par som lyckas genomföra häckning. Falkparet i Göteborgs kommun fick tre ungar på vingarna. Dessutom har ett par etablerat sig i rapportområdets områdets östra delar. Nämnas kan att det par som häckade i Mölndals kommuns västgötadel mellan åren 2012–2018, numera har etablerat sig i kommunens hallandsdel och sålunda inte räknas in i vårt rapportområde.
Per Björkman

2019

Häckningar: 1 par Göteborgs kommun (Tommy Järås).
Paret som lyckades med häckningen fick en flygg unge på vingarna. Det par som häckat under några år i Mölndals kommun övergav lokalen tidigt under häckningssäsongen av okänd anledning. Under sommaren gjordes dessutom ett stort antal observationer av pilgrimsfalkar i området vilket är glädjande.
Per Björkman

2018

Häckningar: 1 par Mölndals kommun. 1 par Göteborgs kommun.
Det är glädjande att kunna konstatera att vi fortsätter att ha häckande pilgrimsfalkar i rapportområdet. Och som det ser ut, finns potential till att ytterligare något par skulle kunna häcka framöver, eftersom vi även har ickehäckande falkar som regelbundet ses under häckningstid.
Per Björkman

2017

Häckningar: 1 par Göteborgs kommun (Tommy Järås). 1 par Mölndals kommun (Tommy Järås).
Rivningen av Gasklockan vid Gullbergs kaj innebar att våra kända och populära pilgrimsfalkar där fick flytta på sig. Det kändes sorgligt att se hur falkarna stannade kvar på byggnaden så länge som möjligt när den monterades ned bit för bit. Försök gjordes att sätta upp en bolåda för falkarna på det närbelägna värmeverket vid Rosenlund och falkar sågs sitta där regelbundet, men fåglarna valde slutligen en annan plats i hamnområdet där fyra ägg lades. Tyvärr misslyckades häckningen av okänd anledning och äggen övergavs. Mölndalsparet som häckat regelbundet i rapportområdet sedan 2012 fick däremot två ungar på vingarna, en av varje kön.
Per Björkman

2016

Häckningar: 1 par Göteborgs gasklocka (Tommy Järås m fl). 1 par Mölndals kommun (Morgan Johansson).
Det blev ett femte år som gasklockan fick stå som värd för häckande pilgrimsfalkar, men sen plockades den ner bit för bit under mars 2017. Glädjande var dock att Mölndalsparet fick tre ungar på vingarna.
Per Björkman

2015

Häckningar: 1 par Göteborgs gasklocka. 1 par Mölndals kommun.
Båda våra pilgrimsfalkspar fanns på plats där de häckat de senaste åren och i det ena fallet påbörjades en häckning, men tyvärr misslyckades den. Även det andra paret verkar ha blivit störda i ett initialt skede av häckningen och övergav därför lokalen.
Per Björkman

2014

Häckningar: 1 par Göteborgs kommun. 1 par Mölndals kommun.
För tredje året i rad genomförde Göteborgs kända falkpar en häckning uppe på Gasklockan. I år lade honan, som är född i Kristianstad och som dök upp 2012, tre ägg i det gamla korpboet som finns uppe på taket. Tyvärr är väl Gasklockans sista timme slagen och en rivning är beslutad. Det återstår att se vart våra kära falkar tar vägen då. Boplatser/häckningshyllor skall som ersättning placeras på närliggande lämpliga lokaler. Även Mölndalsparet fortsätter att vara framgångsrikt med häckningen, i år kom fyra ungar på vingarna.
Per Björkman

2013

Häckningar: 1 par Gasklockan, Gullbergsvass (Tommy Järås m fl).
För andra året i rad lyckades en häckning inne i Göteborg och paret fick två ungar på vingarna.
Per Björkman

2012

Häckningar: 1 par + 3 ungar Mölndals kommun. 1 par + 2 ungar Gasklockan, Göteborg.
Det är fantastiskt roligt att kunna konstatera två lyckade pilgrimsfalkshäckningar i rapportområdet. Falkarna på gasklockan har vi väntat på i några år nu, och i år slog de till. Det kan nämnas i sammanhanget att honan som skred till häckning inte var samma fågel som setts vid lokalen under vintern, utan en ny individ. Hon kom ursprungligen från Kristianstad där hon märkts som bounge två somrar tidigare. Mölndalsparet, som var ett känt par sedan tidigare, har tidigare häckat precis utanför gränsen till vårt rapportområde, men när de i år bytte boplats hamnade den innanför gränsen.
Per Björkman

2011

Sommar: 1 2K hona Gullö, Säve 13.6 (Lars Gustafsson). 1 ad Solängen, Mölndal 20.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Slottsskogen 22.6 (Bengt Adamsson). 1 ad hona Fräntorp 23.6 (Leif Jonasson). 1 ex Bjurslätt 1.7 (Bo Brinkhoff). 1 2K+ Torslandaviken 2.7 (Magnus Persson). 1 ex Pixbo, Råda 2.7 (Lars-Olof Sandberg m fl). 1 ex Lundby 12.7 (Magnus Lundström). 1 ad Göteborgs hamn 21.7 (gnm Peter Strandvik).
Ett fortsatt ökande antal observationer under sommaren i och kring Göteborg. Inga indicier som tyder på häckning finns i år heller, men under hösten etablerade ett par adulta falkar ett permanent revir kring Gasklockan. Det ska bli mycket intressant att följa dessa framöver.
Per Björkman

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Torslandaviken 16.5 (Mats Raneström). 1 2K Hökälla 25.5 (Tommy Järås). 1 ex Medicinareberget 26.5 (Fredrik Spak). 1 ex Hönö 27.5 (Peter Hamrén). 1 ad Gullbergskaj 13.6–31.7 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Billdals gård 26.6 (Jan Wahlberg). 1 ex Brandkärr, Hisingen 6.7 (Mikael Forsman). 1 ex Björkö 11.7 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Brännö 16.7 (Ingemar Olsson). 1 ad Prästgårdskilen, Björlanda 20.7 (Johan Svedholm). 1 ad Öxnäs 21–22.7 (Magnus Persson m fl). 1 ex Hällsvik, Torslanda 22.7 (Magnus Persson). 1 ex Torslandaviken 24.7 (Per Norberg). 1 ex Partille 28.7 (Lennart Ljuhs m fl).
Pilgrimsfalkens återkomst är verkligen glädjande. För södra Sverige får vi gå tillbaka 50 år för att hitta liknande antal. På fler och fler platser återbesätts gamla revir där falkarna fordom häckat. I vårt rapportområde ses nu falkar regelbundet under hela året, så därför redovisas endast fynd under häckningstid. Den 13 juni dök en adult falk upp vid Gasklockan där den sedan sågs året ut. På norra Hisingen har falkar regelbundet rapporterats under juli, liksom i södra skärgården. Närmaste häckningsplats ligger inte långt från rapportområdet, så något fynd härrör säkert från dessa fåglar.
Per Björkman

2009

Vinter/vår: Sammanlagt 22–30 ex under perioden 3.1–29.5.
Sommar: 1 ex Lindholmshamnen 14.6 (Fredrik Andersson). 1 ex Galterö 16.7 (Ola Wennberg). 1 ad Kungsladugård 19.7 (Kristoffer Nilsson). 1 1K Hökälla 30.7 (John Thulin).
Höst/vinter: Sammanlagt 35–40 ex under perioden 7.8–30.12.
Antalet rapporter av pilgrimsfalkar fortsätter att öka inom Göteborgsområdet. Därför blir det allt svårare att beräkna ett exakt antal fåglar. Även sommarfynden ökar, men ännu finns inga häckningar i området. Göteborgs gasklocka är sedan gammalt en säker lokal för pilgrimsfalk, och ett par noteringar därifrån förtjänar ett omnämnande. En död omärkt adult hona hittades där den 3 februari, och troligen rörde det sig om den falk som uppehöll sig i området under september och oktober 2008, med sista obsdag den 4 november. Hösten 2009 dök en falk upp vid lokalen den 3 september och denna fågel kunde genom ringavläsning identifieras som en hona ringmärkt som bounge i Halland 2008.
Per Björkman

2008

Vinter: Sammanlagt ca 4 ex under januari–februari och ca 3 ex under december.
Vår: Sammanlagt ca 9 ex under perioden 1.3–19.5.
Sommar: 1 ex Gasklockan 27.6 (Johan HP Johansson m fl). 1 ex Killingsholmen, Askim 12.7 (Håkan Talling).
Höst: Sammanlagt ca 35–40 ex under perioden 3.8 –27.11.
Att sammanställa alla observationer av pilgrimsfalkar blir allt svårare. Av rapporterna framgår att vi numera kan se pilgrimsfalk i Göteborgsområdet under hela året, vilket är mycket glädjande. Falkarna verkar även trivas bra i urban miljö och många skådare kunde njuta av fina falkobsar vid Göteborgs gasklocka även i år. Ute i skärgården finns också goda möjligheter att se arten. Flera individer etablerar revir där under hösten för att sedan stanna kvar över vintern. Dock väntar vi fortfarande på att arten ska börja häcka inom rapportområdet.
Per Björkman

2007

Vinter: Sammanlagt 6–8 ex under januari–februari och 2–3 ex under december.
Vår: Sammanlagt 8 ex under perioden 1.3–22.5.
Sommar: 1 ex Galterö 21.7 (Matserik Eriksson). 1 ex Torslandaviken 30.7 (Bo Brinkhoff m fl).
Höst: Ca 40 ex under perioden 2.8–30.11.
Ett normalt uppträdande för pilgrimsfalken under senare år. Som varit fallet under senare år görs ett antal observationer under vår och sommar, men ännu finns inga rapporter om häckning inom rapportområdet. Ett stort antal observationer görs under vintern, men eftersom fåglarna rör sig över relativt stora områden, föreligger risk för dubbelrapportering och därmed stannar det faktiska antalet som ovan. Nämnas kan att en adult hona uppehöll sig vid Gasklockan från årets början till den 26 mars. Under hösten dök en ung hane upp den 26 november på samma lokal, och sågs där till årets slut.
Per Björkman