Vittrut Larus hyperboreus

2021

Samtliga: 1 ad str V Vinga 6.11 (Musse Björklund m fl). 1 1K Hönö – Öckerö – Rörö – Hyppeln 11–25.11 (Lars Eric Rahm m fl).
Två höstfynd i skärgården speglar ett normalt uppträdande, under 2000-talet har årssummorna pendlat mellan noll och fem exemplar.
Elis Ölfvingsson

2020

Samtliga: 1 2K Kråkudden, Hönö 1.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K Torslandaviken 2.1 (Ola Wennberg). 1 2K Göteborgs fiskhamn 3–25.1 (Karin Magnander m fl). 1 2K+ Hyppeln 3.1 (Peter Keil). 1 2K Nolviks kile, Björlanda 5–16.1 (Tommy Johansson m fl). 1 2K Kråkudden, Hönö 16.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K Gamlestaden 5.3 (Roger Eskilsson). 1 1K str SV Galterö 14.11 (Stefan Svanberg m fl).
Hela åtta fynd är en årssumma som kan föra tankarna tillbaka till det glada 80-talet, då arten regelbundet uppträdde betydligt talrikare i området än på senare år. Dock är det troligen inte riktigt så många unika individer inblandade i årets fynd och en försiktig uppskattning ger oss att vi gästats av minst tre vittrutar under året. Detta är ändå ett bra resultat för området, klart över senare års medel.
Elis Ölfvingsson

2019

Samtliga: 1 2K str S Kråkudden, Hönö 1.1 (Leif Jonasson m fl). 1 1K str S Ersdalsviken, Hönö 31.12 (Håkan Thorstensson).
Det var nära att 2019 blev det första året sedan 2014 helt utan vittrutar i området. Med fynd på årets första och årets sista dag summerar vi istället en helt normal årssumma på två fynd av två exemplar. Årets båda fynd gjordes på Hönö – en lokal som sticker ut som områdets säkraste lokal för sträckande vittrut. Rastande fåglar ses å sin sida oftast vid Fiskhamnen, men några stationära vittrutar kunde vi tyvärr inte njuta av i år.
Elis Ölfvingsson

2017

Samtliga: 1 2K Göteborgs fiskhamn 25–28.1 (Christer Fält m fl). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 20.2 (Ulf Persson m fl).
Två unga vittrutar är ett ganska bra resultat för en art som, sedan de gyllene åren på 70- och 80-talet, knappt noteras årligen. Tidpunkterna och lokalerna är högst typiska – Fiskhamnen och Hönö är de lokaler i området där flest vittrutar setts genom åren och allt som oftast har det handlat om ungfåglar i januari–mars.
Elis Ölfvingsson

2016

Samtliga: 1 2K Torslandaviken–Slottsskogen–Högsbo–Göteborgs hamn–Tagene älvstrand 1.1–17.2 (Ola Wennberg m fl).
Den unga vittrut som upptäcktes i Torslandaviken på nyårsafton 2015 fanns kvar i området också under nyårsdagen. Fågeln försvann emellertid nästa dag, men därpå följde ett antal spridda observationer från Slottsskogen och diverse platser vid Fiskhamnen och längs Göta älv under januari och februari. Ingenstans stannade den mer än någon dag i taget. Med utgångspunkt i de foton som fanns att tillgå blossade en debatt upp om huruvida det rörde sig om en eller två individer. Vid några tillfällen var det uppenbart att det var samma trut som förflyttat sig och efter många turer väljer vi att gå på en försiktig linje och hävda att det inte med säkerhet går att utesluta att samtliga observationer rör en och samma osedvanligt rastlösa vittrut.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: 1 2K Öxnäs, Säve 1–3.1 (Göran Gustavsson m fl). 1 2K Bolleskären, Hönö 29.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 2K Rörö 7–25.2 (Magnus Unger m fl). 1 1K Torslandaviken 31.12 (Karin Magnander).
En försiktig bedömning ger sammanlagt tre fynd under året vilket gör 2015 till det näst bästa vittrutåret under 2000-talet, endast slaget av 2013 då 4–5 ex sågs i området. Fåglarna vid Öxnäs och Rörö kunde med säkerhet skiljas åt på utseendet. Däremot kan mycket väl Bolleskärsfågeln vara densamma som senare dök upp vid Rörö, varför vi har valt att bedöma dessa observationer som troligen en och samma fågel.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: 1 2K Fiskhamnen 2.1 (Johan Wallander). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 3.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 2K Tistlarna 7.1 (Rolf Andersson). 1 2K Kråkudden, Hönö 30–31.1 (Jon Håkansson m fl). 1 3K Öckerö 5–6.2 (Jon Håkansson m fl). 1 2K Fiskhamnen 11.3–20.4 samt samma ex 1.6–1.7 (Rolf Andersson m fl).
Ett för senare år exceptionellt uppträdande av vittrut som för tankarna tillbaka till 80-talet. Det är dock inte helt lätt att avgöra hur många olika individer som varit inblandade, men vår bedömning är att det rör sig om 4–5 exemplar. En av trutarna, som först uppehöll sig i Fiskhamnen under mars och april dök plötsligt upp på lokalen igen den 1 juni och stannade sedan på platsen månaden ut och sågs för sista gången den 1 juli. Troligen sågs sedan samma individ vid Nolhagaviken, Alingsås den 12–13 juli. Sommarfynd av vittrut hör inte till vanligheterna och detta var det första i rapportområdet sedan 1970 då ett exemplar uppehöll sig i Fiskhamen under perioden 3 juni till och med den 23 juli.
Stefan Svanberg

2012

Samtliga: 1 3K Fiskhamnen, Göteborgs hamn och Slottsskogen 13–14.3 (Marinko Karabatic m fl).
Under 2000-talet har vittrut siktats i området i genomsnitt vartannat år. Hälften av dessa är sedda i Fiskhamnen och även om årets fågel försvann ganska snabbt hann den likt flera tidigare rara måsar som siktats i hamnen även med ett besök till Slottsskogen. Värt att nämna i sammanhanget är att det senare under samma dag som fågeln försvann sågs en 3K vittrut i Nolhagaviken, Alingsås som enligt rapporterna stämde bra på Göteborgsfågeln.
Stefan Svanberg

2010

Samtliga: 1 2K Kråkudden, Hönö 30.3 (Stefan Svanberg).
Fågeln, som rastade kort på skäret Hönö Både innan den rörde sig vidare, utgör det sjunde fyndet av arten under 2000-talet. Efter att ha varit en regelbunden gäst på 70- och 80-talet, minskade fynden av vittrut markant under 90-talet och under andra halvan av sistnämnda årtionde gjordes bara ett fynd. Även om man kanske kan skönja en liten ökning i antal fynd under 2000-talet är denna troligen missvisande, då utfallet även bör ha påverkats av att skådaraktiviteten i området varit betydligt högre under denna period.
Stefan Svanberg

2007

Samtliga: 1 2K Brandkärr, Hisingen 25.2 (Ulf Lindell m fl). 1 2K Göteborgs hamn 27.2–8.3 (Christer Fält m fl). 1 2K Stensjön, Mölndal 4.3 (Erik Landgren m fl). 1 2K str V Fässberg, Mölndal 4.3 (Lars Eric Rahm). 1 2K Brunnsparken 5.3 (Markus Lagerqvist). 2 2K Göteborgs hamn 9–18.3 (Christer Fält m fl). 1 2K Göteborgs hamn 19.3–6.5 (Christer Fält m fl).
Allt som allt rörde det sig om två olika individer. Arten var efterlängtad av många Göteborgsskådare. Senaste fyndet gjordes 2003, men vi har inte haft en stationär vittrut i rapportområdet sedan 1994, då det höll till en 2K-fågel i Göteborgs fiskhamn. Efter att ha varit en regelbunden gäst på 70- och 80-talet, minskade fynden markant under 90-talet och under andra halvan av sistnämnda årtionde gjordes bara ett fynd. Den vikande trenden verkar hålla i sig även om årets två fåglar innebär ett litet lyft för artens uppträdande under 2000-talet.
Stefan Svanberg