Sjöorre Melanitta nigra

2020

Höga antal: 3 315 ex str Kråkudden, Hönö 23.4 (Mikael Molin). 1 930 ex str S Kråkudden, Hönö 22.4 (Jon Håkansson m fl).
Några 10 000-tal sjöorrar, vilket räknades på Vinga 2019 blev det inte i år, men de 3 315 som noterades står sig dock väl i den övriga konkurrensen. Årets antal visar sig som en god tvåa efter fjolårets överlägsna rekord.
Per Björkman

2019

Höga antal: 10 330 ex str S Vinga 20.4 (Edvin Klein m fl). 2 650 ex str S Kråkudden, Hönö 21.4 (Roger Eskilsson m fl).
Ett rejält rekord sattes i år när sjöorrens sträcktopp prickades under två dagar i ytterskärgården. Det tidigare högsta antalet var 2 257 ex från den 24 april 2008 och detta antal passerades alltså vid två tillfällen i år.
Per Björkman

2018

Höga antal: 2 200 ex str S Hyppeln 18.4 (Roger Eskilsson). 1 065 ex str S Kråkudden, Hönö 7.6 (Stefan Svanberg).
Efter den något skrala toppnoteringen på 787 ex från i fjol är antalen mera normala i år. Faktum är att de 2 200 ex som räknades på Hyppeln i år är uppe och nosar på rekordet, som är 2 257 ex från den 24 april 2008.
Per Björkman

2017

Höga antal: 787 ex str S Vinga 25.6 (Kent Kristenson m fl).
Vad har hänt här då? Att inga dagssummor kom upp över 1 000 ex gör att man kan undra om det var dåligt med bevakningen i skärgården under våren, normalt sett kommer antalen upp mot 1 500 under april. Även tidpunkten på året är lite udda med en toppnotering under sommaren.
Per Björkman

2016

Höga antal: 1 220 ex str S Kråkudden, Hönö 1.5 (Jon Håkansson m fl). 1 120 ex str S Kråkudden, Hönö 18.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 052 ex str S Kråkudden, Hönö 7.4 (Jon Håkansson).
Några dagar med antal över tusen sjöorrar blev det även i år och tiden är typisk för artens sträcktopp i området. Den högsta dagssumma som noterats är 2 257 ex den 24 april 2008.
Per Björkman

2015

Höga antal: 1 800 ex rastande Hyppeln 17.4 (Roger Eskilsson m fl).
Antal och tidpunkt är båda normala för senare år, de högsta antalen noteras oftast under april när sjöorranas sträcktopp infaller.
Per Björkman

2014

Höga antal: 1 270 ex str S Kråkudden, Hönö 24.4 (Jon Håkansson). 1 276 ex str N Kråkudden, Hönö 5.5 (Lennart Bogren).
I år noterades de högsta antalen under vårens sträcktopp i slutet av april och början av maj. Inga större ansamlingar är observerade under hösten, vilket varit fallet under ett par år tidigare.
Per Björkman

2013

Höga antal: 1 625 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Osborne Lindberg m fl).
Årets notering är en relativt normal högsta dagssumma under hösten.
Per Björkman

2012

Höga antal: 2 210 ex str S Kråkudden, Hönö 27.4 (Ola Bäckman m fl). 1 500 ex Kråkudden, Hönö 19.11 (Elvor Ohlin m fl).
Vårens antal är den näst högsta dagssumman som noterats vid Kråkudden. Rekordet är 2 257 ex och sattes den 24 april 2008. För hösten är det en relativt ny företeelse att så stora ansamlingar av sjöorrar rastar inom rapportområdet, men detta skedde även 2009. Vid denna tid på året består flockarna nästan enbart av ungfåglar.
Per Björkman

2009

Höga antal: Rastande: 1 340 ex Hyppeln 13.12 (Magnus Unger).
Ansamlingar av sjöorrar i den här storleken är mycket ovanliga så här sent på året i rapportområdet. Den ihärdiga ostvind som rådde under perioden före kan ha bidragit till att stora flockar rastade i lä utanför öarna i Norra skärgården. Under våren brukar dagssummor på mellan 1 200–2 250 sträckande fåglar kunna räknas under bästa sträcktid för arten och vid några tillfällen har även uppåt 1 000 sjöorrar rastat i området under liknande väderbetingelser som beskrivits ovan.
Per Björkman

2008

Höga antal: 2 257 ex str S Kråkudden, Hönö 24.4 (Peter Hamrén).
Den 24 april noterades den högsta dagssumman av sjöorre som gjorts vid Kråkudden under 2000-talet. Normalt sett brukar man en god sträckdag under april/maj som mest komma upp en bit över tusen fåglar vid lokalen.
Per Björkman