Snösparv Plectrophenax nivalis

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 4 apr 10 maj 2014 Vinga (Gösta Olofsson)
Första höst 14 okt 21 sep 2015 Torslandaviken (Ola Wennberg)

2021

Höga antal: Vår: 12 ex Torslandaviken 2.2 (Christer Fält). Höst: 40 ex Galterö 5–14.11 (Mia Wallin m fl). 40 ex Torslandaviken 6.11–31.12 (Magnus Persson m fl).
En relativt beskedlig vårflock på 12 ex vägs upp av två ansenliga flockar under hösten–vintern på två olika lokaler. De sistnämnda är lite större än vad vi har haft de senaste åren men ändå en bit ifrån toppnoteringen på 200 ex som noterades 2004.
Silke Klick

2020

Höga antal: Vår: 16 ex Galterö 13.1–8.2 (Stefan Svanberg m fl). 20 ex Öckerö 2.2 (Bengt Karlsson). 40 ex Hyppeln 6.2 (Peter Keil). 19 ex Vasskären 27.2 (Stefan Svanberg). Höst: 18 ex Galterö 22.11 (Per Österman).
En rejäl flock på 40 ex på Hyppeln och de sedvanliga mindre flockarna på andra ställen i skärgården har blivit en normal bild av snösparvens förekomst i Göteborgs rapportområde, tyvärr en bra bit från fornstora dagar där den högsta noteringen var 200 ex i december 2004.
Silke Klick

2019

Höga antal: 27 ex Galterö 1.11–1.12 (Uno Unger m fl).
Flocken på Galterö under senhösten var den enda nämnvärda flocken av snösparv, långt ifrån toppnoteringarna från tidigare år, som de 75 ex som noterades på Brudarebacken den 16 november 2011 eller de ca 200 ex som sågs vid Stora Amundö den 26 december 2004 och som utgjorde rapportområdets högsta antal.
Silke Klick

2018

Höga antal: 14 ex Lunnagården 16.3 (Lars Eric Rahm). 16 ex Torslandaviken 17.11 (Per Lundgren m fl).
Inga stora vinterflockar av snösparv har noterats de senaste åren, och även årets flockar är tämligen små i jämförelse med de 75 ex som noterades på Brudarebacken den 16 november 2011, och det högsta antal som setts i rapportområdet, de ca 200 ex som sågs vid Stora Amundö den 26 december 2004.
Silke Klick

2016

Höga antal: 40 ex Välen 8.3 (Mats Ottoson m fl).
I år sågs den största flocken snösparvar i området sedan 2011, då 75 ex noterades på Brudarebacken den 16 november. Det högsta antal som setts i rapportområdet är ca 200 ex vid Stora Amundö den 26 december 2004.
Per Björkman

2011

Höga antal: 75 ex Brudarebacken 16.11 (Leif Andersson m fl).
Största flocken som setts i Göteborgs rapportområde sedan 2004. Normalt brukar den högsta noteringen varje år utgöras av en flock på i storleksordningen 25–35 ex, och då ofta i skärgårdsmiljö.
Martin Oomen

2009

Större antal: 35 ex Rörö 24.10 (David Kihlberg). 35 ex Stora Amundö 12.11 (Lars Lundmark).
Återigen ett år utan några anmärkningsvärt stora vinterflockar. De tre högsta noteringarna sedan 1950 ligger på cirka 200 ex vid Stora Amundö den 26 december 2004, 125 ex i Hindås den 31 december 1958 samt 100 ex i Gunnilse den 27 mars 1988.
Martin Oomen

2008

Höga antal: Vår/vinter: Som mest 30 ex Kråkudden, Hönö 30.1 (Nils-Erik Ewers).
Höst/vinter: Som mest ca 25 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 31.10 (Lars Davidsson).
Efter förra årets avsaknad av större ansamlingar gjordes i år åter fynd av lite större snösparvsflockar under vinterhalvåret, dock inga riktigt stora.
Martin Oomen