Snösparv Plectrophenax nivalis

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 4 apr 10 maj 2014 Vinga (Gösta Olofsson)
Första höst 16 okt 21 sep 2015 Torslandaviken (Ola Wennberg)

2016

Höga antal: 40 ex Välen 8.3 (Mats Ottoson m fl).
I år sågs den största flocken snösparvar i området sedan 2011, då 75 ex noterades på Brudarebacken den 16 november. Det högsta antal som setts i rapportområdet är ca 200 ex vid Stora Amundö den 26 december 2004.
Per Björkman

2011

Höga antal: 75 ex Brudarebacken 16.11 (Leif Andersson m fl).
Största flocken som setts i Göteborgs rapportområde sedan 2004. Normalt brukar den högsta noteringen varje år utgöras av en flock på i storleksordningen 25–35 ex, och då ofta i skärgårdsmiljö.
Martin Oomen

2009

Större antal: 35 ex Rörö 24.10 (David Kihlberg). 35 ex Stora Amundö 12.11 (Lars Lundmark).
Återigen ett år utan några anmärkningsvärt stora vinterflockar. De tre högsta noteringarna sedan 1950 ligger på cirka 200 ex vid Stora Amundö den 26 december 2004, 125 ex i Hindås den 31 december 1958 samt 100 ex i Gunnilse den 27 mars 1988.
Martin Oomen

2008

Höga antal: Vår/vinter: Som mest 30 ex Kråkudden, Hönö 30.1 (Nils-Erik Ewers).
Höst/vinter: Som mest ca 25 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 31.10 (Lars Davidsson).
Efter förra årets avsaknad av större ansamlingar gjordes i år åter fynd av lite större snösparvsflockar under vinterhalvåret, dock inga riktigt stora.
Martin Oomen