Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica

2020

Samtliga: 1 ad Välen 7.7 (Hans Börjesson).
Andra fyndet i rapportområdet av denna art som även nationellt är en raritet med endast 17 tidigare fynd, varav det senaste är från 2013. Fågeln förärade oss dock endast med ett mycket kortvarigt besök, efter ungefär en kvart lyfte den för att inte mer återfinnas.
Johan Svedholm