Balearisk lira Puffinus mauretanicus

2020

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö–Vinga 23.8 (Bodil Nyström, Staffan Larsson m fl).
Områdets femtonde fynd och det första sedan 2017. Precis hälften av fynden har gjorts under augusti, vilket därmed tycks vara den klart bästa månaden för arten på Västkusten.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 20.8 (Jonas Bergman Laurila m fl).
Områdets fjortonde fynd gjordes under typisk tid för arten. Våra fynd är alla gjorda mellan den 31 juli och den 13 november och augusti är den månad som förekommer mest i fyndhistoriken, nu med totalt sex fynd.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 18.9 (Stefan Svanberg, Leif Jonasson m fl). Samma 2 ex str S Vinga 18.9 (Uno Unger m fl).
Fynd nummer tolv och tretton i området. Fåglarna passerade med några timmars mellanrum, och den första upplevdes som något mörkare än den andra. Dessutom gjordes observationer av en balearisk lira i Halland och Skåne några timmar efter att den första individen passerat Hönö och Vinga. Det verkar därför högst sannolikt att det därför rörde sig om två olika individer. Två baleariska liror i Göteborgsområdet samma dag har bara inträffat en gång tidigare, nämligen den 14 augusti 2003.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Stefan Svanberg m fl).
Elfte fyndet i rapportområdet, och ett i alla avseenden typiskt sådant. Åtta av de elva fynden har gjorts under augusti och september.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö och Vinga 13.11 (Mattias Pozsgai, Anders Jihmanner m fl).
Göteborgsområdets tionde fynd, samtliga gjorda sedan 2001, och dessutom svenskt fenologirekord med över en månad! Efter att de baleariska lirorna avslutat häckningen i Medelhavet tar de sig genom Gibraltar sund ut i Atlanten för att rugga. De flesta tillbringar hösten i Biscayabukten men på senare år har arten minskat i antal där, och ökat i motsvarande grad längre norrut längs Atlantkusten. Kanske har denna förskjutning bidragit till att arten under 2000-talet plötsligt börjat dyka upp även i Göteborgsområdet? Efter att ruggningen avslutats i slutet av hösten flyttar de baleariska lirorna tillbaka in i Medelhavet, så den här individen får nog anses ett par hundra mil försenad.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 1 ex str Vinga 31.7 (Mikael Molin m fl).
Rapportområdets nionde baleariska lira, och Sveriges tjugonionde (se separat ruta för komplett fyndhistorik i Göteborgsområdet). Den 30 juli kunde en balearisk lira matas in från en båt vid Måseskär i Bohuslän och Rk har bedömt att det var samma individ som sågs dagen efter vid Vinga. Fågeln kom sträckande norrifrån och rastade en kort stund på vattnet innan den vände norrut igen. Vill man se balearisk lira är stormar från västsektorn i augusti de optimala förutsättningarna. Årets fynd är visserligen rapportområdets första i juli men ligger ändå inom den tid då man kan våga hoppas på att den baleariska ska glida förbi.
Magnus Rahm

2008

Samtliga: 1 ex str S 14.8 Kråkudden, Hönö (Tina Widén m fl) och samma ex str S Vinga 14.8 (Markus Lagerqvist m fl).
Efter några års uppehåll gjordes detta sjätte fynd för Göteborgsområdet. Av dessa sex fynd är samtliga sedda på Hönö och tre av dem på Vinga. Fyra av fåglarna noterades under augusti och två under september. Senaste fynden innan detta gjordes i augusti och september 2004.
Magnus Unger