Vitgumpad buskskvätta, underarten maurus Saxicola maurus maurus

2016

Samtliga: 1 honfärgad Ganlet, Önnered 26.9 (Stefan Svanberg m fl).
Fjärde fyndet av vitgumpad buskskvätta i rapportområdet inklusive det av underarten hemprichii som gjordes under våren. Tidigare fynd är gjorda på Brudarebacken den 24 oktober 2004 samt på Rörö den 1–2 oktober 2006.
Johan Svedholm