Kattuggla Strix aluco

2013

Häckningar: 1 par Askesby (Per Björkman m fl). 1 par Kviberget, Välen (Uno Unger m fl). 1 par Helgered, Landvetter (Elon Wismén).
Sammanlagt rapporterades endast tre häckningar under året, vilket naturligtvis inte speglar det verkliga beståndet av denna vår vanligaste uggleart.
Martin Oomen