Tofsvipa Vanellus vanellus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 9 feb 23 jan 2006 Flera lokaler
Sista höst 23 nov 11 dec 2005 Flera lokaler

2021

Januari: 1 ex Torslandaviken 13.1 (Mats Bjersing m fl).
Första januarifyndet sedan 2018, och det cirka 28:e under hela 2000-talet. Artens vinteruppträdande i rapportområdet är svårtolkat, vissa år uteblir den helt medan större flockar ses andra år. Till viss del tycks det ha att göra med snötäckets utbredning och varaktighet, men det är nog inte hela sanningen.
Johan Svedholm

2018

Januari: 1 ex Röds sund, Hönö 16.1 (Anders Lindroos). 6 ex Fässberg 17–18.1 (Ove Ferling m fl). 2 ex str SO Hyppeln 18.1 (Uno Unger m fl). 2 ex Öxnäs 18–20.1 (Ingemar BE Larsson m fl). 1 ex Prästgårdskilen 19.1 (Christer Fält). 2 ex Torslandaviken 20.1 (Per Lundgren m fl). 1 ex Torslandaviken 27.1 (Christer Fält m fl).
Januarifynd av tofsvipa har uteblivit sedan 2015, men nu är de tillbaka med besked. Åtminstone något tiotal fåglar bör ha varit inblandade i årets skörd. Någorlunda snöfria förhållanden tycks vara en förutsättning, men ingalunda någon garanti, för övervintrande tofsvipor hos oss.
Johan Svedholm

2015

Januari: 1 ex Torslandaviken 17–18.1 (Evamaria Ferm m fl).
Trots att januari inte bjöd på någon överdrivet sträng vinter gjordes bara ett tofsvipefynd under månaden. Annars har övervintrande tofsvipeflockar på åkermark i Säve varit mer regel än undantag vid snöfattiga vintrar under 2000-talet.
Johan Svedholm

2014

Januari: 1–4 ex Torslandaviken 1–9.1 (Mathias Theander m fl). 9 ex Svensby, Säve 12.1 (Tommy Järås m fl).
Efter att januarifynd helt uteblev 2013 fick vi nu en, för senare år, mer normal utdelning. Fälten vid Bärby–Svensby–Assmundtorp tycks ha en sällsam dragningskraft på övervintrande tofsvipor under snöfria vintrar.
Johan Svedholm

2012

Januari: Upp till 28 ex Svensby, Säve 1–21.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Torslandaviken 14.1 (Christer Fält).
Precis som vintrarna 2006–2008 gästades vi av en större övervintrande tofsvipeflock på Hisingens åkermarker. Det hänger säkert samman med att det blev en lite mildare vinter, och symptomatiskt nog försvann flocken då snön lade sig i slutet av januari.
Johan Svedholm

2011

Januari: 1 ex Amhult, Torslanda 11.1 (Rolf Nyback).
Precis som 2010 gjordes endast ett januarifynd av tofsvipa vilket får tillskrivas den bistra och snörika vintern. Under 2000-talet har antalet tofsvipor i januari varierat mellan 0 och 108 individer, och de högsta noteringarna har genomgående noterats under mildare barmarksperioder.
Johan Svedholm

2009

Januari: 1 ex Välen 4.1 (Sven-Olof Johannesson m fl).
”Är dessa stora vinteransamlingar av tofsvipor något som kommit för att stanna?” Så stod det i fågelrapporten för 2008, och nu kan denna fråga enkelt besvaras med: Nej. Åtminstone inte denna vinter då endast en fågel noterades under januari, vilket är en återgång till de förhållanden som rådde under början av 00-talet. Inte ett spår således av de två- till tresiffriga flockar som övervintrat de senaste två åren.
Johan Svedholm

2008

Januari: 40–50 ex Öxnäs 1–2.1 (Lena Essedahl m fl). 2 ex Öxnäs 13.1 (Ingegerd Nyberg). 1 ex Aspholmen, Billdals skärgård 27.1 (Mikael Forsman).
Liksom 2007 gästades vi av en större tofsvipeflock i januari. Årets flock var dock inte alls så stationär utan sågs endast vid ett par tillfällen. Kanske har den huvudsakligen uppehållit sig på fälten runt Harestad, norr om Nordre älv, men inte heller därifrån föreligger några rapporter under perioden. Är dessa stora vinteransamlingar av tofsvipor något som kommit för att stanna? Innan vintern 2006/2007 brukade endast någon enstaka vipa ses i området under vintrarna.
Johan Svedholm

2007

Januari: En stor tofsvipeflock höll till i Tuve och Säve på Hisingen under perioden 1–19.1 (Bo Brinkhoff m fl). Flocken varierade i storlek och delade ibland upp sig i mindre flockar men den högsta noteringen blev 108 ex Toftekulla, Hisingen 8.1 (Uno Unger). Fåglarna, som hållit till i området ända sedan november 2006, övergav oss antagligen i samband med en period med minusgrader och snö i slutet av månaden. Den enda rapporten efter denna köldknäpp är 1 ex S:t Jörgens golfbana, Hisingen 27.1 (Johan Svedholm).
En vinteransamling tofsvipor av denna kaliber är någonting helt nytt för vårt rapportområde och liknar snarare de förhållanden som råder i Skåne och södra Halland, där stora mängder tofsvipor övervintrar regelbundet. Att detta troligtvis hänger samman med mildväder och barmark illustreras av det faktum att flocken försvann efter en kallare, snörik period.
Johan Svedholm