Rapportmall

Även om det bara är bra om du rapporterar precis så mycket du orkar vill vi gärna att du minst rapporterar det som definieras i rapportmallen nedan. Rapportmallen ligger också till grund för vad vi publicerar i årsrapporten, även om urvalet inte alltid är exakt detsamma.

Om du undrar över vad “raritetsblankett” innebär, läs mer här! Observera att blankettkravet dyker upp automatiskt under “Mina sidor” i Artportalen. De allra ovanligaste rariteterna behandlas inte av oss, utan av den rikstäckande Raritetskommittén (Rk). Här finns en länk till en PDF som visar vilka arter Rk behandlar.

Knölsvan ≥150, Inlandshäckningar
Mindre sångsvan Alla
Sångsvan ≥200, Möjliga häckningar
Sångsvan x knölsvan Raritetsblankett
Ob. mindre sångsvan-/sångsvan Alla
Sädgås Alla
Sädgås, underarten rossicus Raritetsblankett
Spetsbergsgås Alla
Bläsgås Alla
Grågås ≥500, Inlandshäckningar
Ob. fjäll-/bläsgås Alla
Prutgås Alla
Prutgås, underarten hrota Alla
Vitkindad gås 1.12–29.2, Inland, ≥150, Möjliga häckningar
Kanadagås ≥500
Rödhalsad gås Raritetsblankett
Vitkindad gås x kanadagås Alla
Grågås x kanadagås Alla
Grågås x vitkindad gås Alla
Nilgås Raritetsblankett
Rostand Raritetsblankett
Gravand 1.11–31.1, ≥100
Bläsand 1.12–29.2, ≥100, Möjliga häckningar
Amerikansk bläsand Raritetsblankett
Snatterand 1.12–29.2, ≥10, Möjliga häckningar
Kricka 1.12–29.2, ≥100, Häckningar
Amerikansk kricka Raritetsblankett
Gräsand ≥500
Stjärtand 1.12–29.2, 1.6–31.7, ≥10, Möjliga häckningar
Årta Alla
Skedand 1.12–29.2, ≥10, Möjliga häckningar
Snatterand x gräsand Raritetsblankett
Stjärtand x gräsand Raritetsblankett
Rödhuvad dykand Raritetsblankett
Brunand ≥50, Möjliga häckningar
Ringand Raritetsblankett
Vigg ≥200, Möjliga häckningar
Bergand 1.6–31.8, ≥5
Brunand x vigg Raritetsblankett
Vigg x bergand Raritetsblankett
Ob. vigg/bergand ≥200
Ejder ≥1000, Häckningar
Praktejder Raritetsblankett
Alförrädare Raritetsblankett
Alfågel 1.6–15.9, ≥20
Sjöorre ≥500
Amerikansk sjöorre Raritetsblankett
Vitnackad svärta Raritetsblankett
Svärta ≥20
Knipa ≥300
Knipskrake Raritetsblankett
Salskrake 1.5–15.9, ≥5
Småskrake ≥100
Storskrake ≥100
Amerikansk kopparand Raritetsblankett
Vaktel Alla
Fasan ≥50
Järpe Raritetsblankett
Dalripa Raritetsblankett
Orre Alla
Tjäder Alla
Rackelhane Raritetsblankett
Smålom ≥100, Möjliga häckningar
Storlom ≥10, Möjliga häckningar
Svartnäbbad islom Raritetsblankett
Vitnäbbad islom Raritetsblankett
Ob. islom Raritetsblankett
Ob. små-/storlom ≥100
Smådopping Möjliga häckningar, ≥5
Skäggdopping ≥50, Häckningar
Gråhakedopping 1.12–29.2, 1.6–31.7, ≥5, Möjliga häckningar
Svarthakedopping Alla
Svarthalsad dopping Raritetsblankett
Svartbrynad albatross Raritetsblankett
Stormfågel Alla
Stormfågel, mörk fas Alla
Stormfågel, ljus fas Alla
Grålira Alla
Ob. atlant-/madeirapetrell Raritetsblankett
Mindre lira Raritetsblankett
Balearisk lira Raritetsblankett
Stormsvala Raritetsblankett
Klykstjärtad stormsvala Alla
Havssula Alla
Storskarv Häckningar, ≥500
Toppskarv Alla
Rördrom Alla
Silkeshäger Raritetsblankett
Ägretthäger Raritetsblankett
Gråhäger Möjliga häckningar, ≥50
Purpurhäger Raritetsblankett
Skedstork Raritetsblankett
Svart stork Raritetsblankett
Vit stork Raritetsblankett
Bivråk 1.10–10.5, ≥10, Möjliga häckningar
Brun glada Raritetsblankett
Röd glada Alla
Havsörn 1.5–31.8, ≥2
Gåsgam Raritetsblankett
Brun kärrhök 1.10–31.3, ≥5, Möjliga häckningar
Blå kärrhök Alla
Stäpphök Raritetsblankett
Ängshök Raritetsblankett
Ob. stäpphök/blå kärrhök Alla
Ob. stäpp-/ängshök Raritetsblankett
Duvhök Möjliga häckningar, ≥5
Sparvhök ≥30
Ormvråk ≥50
Fjällvråk Alla
Större skrikörn Raritetsblankett
Kungsörn Alla
Kejsarörn Raritetsblankett
Ob. skrikörn Raritetsblankett
Ob. bi-/ormvråk ≥50
Ob. kungsörn/havsörn Alla
Fiskgjuse 1.10–31.3, ≥5, Möjliga häckningar
Tornfalk ≥10, Häckningar
Aftonfalk Raritetsblankett
Stenfalk Alla
Lärkfalk Alla
Eleonorafalk Raritetsblankett
Jaktfalk Raritetsblankett
Pilgrimsfalk Alla
Ob. storfalk Alla
Ob. pilgrims-/jaktfalk Alla
Vattenrall 1.12–29.2, Möjliga häckningar, ≥10
Småfläckig sumphöna Alla
Kornknarr Alla
Rörhöna 1.12–29.2, Möjliga häckningar, ≥20
Sothöna ≥100, Möjliga häckningar
Trana 1.11–29.2, ≥10, Möjliga häckningar
Småtrapp Raritetsblankett
Strandskata 1.12–31.1, ≥50
Skärfläcka Alla
Tjockfot Raritetsblankett
Mindre strandpipare 1.10–31.3, ≥10, Möjliga häckningar
Större strandpipare 1.11–29.2, ≥20, Möjliga häckningar
Svartbent strandpipare Raritetsblankett
Fjällpipare Raritetsblankett
Amerikansk tundrapipare Raritetsblankett
Ljungpipare 1.12–29.2, ≥100
Kustpipare Alla
Ob. tundrapipare Raritetsblankett
Tofsvipa 1.1–31.1, ≥100
Kustsnäppa Alla
Brushane Alla
Myrsnäppa Alla
Spovsnäppa Alla
Mosnäppa Alla
Sandlöpare Alla
Kärrsnäppa 1.11–31.3, ≥50
Kärrsnäppa, underarten schinzii Alla
Skärsnäppa Alla
Småsnäppa Alla
Tuvsnäppa Raritetsblankett
Ob. små-/mosnäppa Alla
Dvärgbeckasin Alla
Enkelbeckasin 1.12–31.1, ≥20
Dubbelbeckasin Raritetsblankett
Morkulla 1.12–29.2, ≥10
Rödspov Raritetsblankett
Rödspov, underarten islandica Raritetsblankett
Myrspov Alla
Ob. myrspov/rödspov Alla
Småspov Alla
Storspov 1.12–29.2, ≥50, Möjliga häckningar
Ob. små-/storspov 1.12–29.2, ≥50, Möjliga häckningar
Tereksnäppa Raritetsblankett
Drillsnäppa 1.10–20.4, ≥10, Häckningar
Skogssnäppa 15.9–28.3, ≥10
Svartsnäppa 15.10–27.4, ≥10
Gluttsnäppa 1.11–21.4, ≥20
Dammsnäppa Raritetsblankett
Grönbena 1.10–25.4, ≥20, Möjliga häckningar
Rödbena 1.11–29.2, ≥20, Möjliga häckningar
Roskarl Alla
Smalnäbbad simsnäppa Alla
Brednäbbad simsnäppa Raritetsblankett
Ob. myrspov/kustsnäppa Alla
Ökenlöpare Raritetsblankett
Rödvingad vadarsvala Raritetsblankett
Svartvingad vadarsvala Raritetsblankett
Bredstjärtad labb Raritetsblankett
Kustlabb 1.11–15.3, ≥5, Möjliga häckningar
Fjällabb Raritetsblankett
Storlabb Alla
Ob. kustlabb/fjällabb Alla
Ob. bredstjärtad labb/kustlabb Alla
Ob. storlabb/bredstjärtad labb Alla
Dvärgmås Alla
Tärnmås Raritetsblankett
Skrattmås ≥500, Häckningar
Sotvingad mås Raritetsblankett
Svarthuvad mås Raritetsblankett
Ringnäbbad mås Raritetsblankett
Fiskmås ≥200
Silltrut 1.11–12.3, ≥300
Silltrut, underarten graellsii Raritetsblankett
Gråtrut ≥1000
Kaspisk trut Raritetsblankett
Medelhavstrut Raritetsblankett
Vitvingad trut Raritetsblankett
Vittrut Raritetsblankett
Havstrut ≥500
Gråtrut x vittrut Raritetsblankett
Ob. kaspisk-/medelhavstrut Raritetsblankett
Ob. silltrut/havstrut ≥500
Tundratrut/silltrut, underarten graellsii Raritetsblankett
Tundratrut/silltrut, underarterna graellsii/intermedius Alla
Rosenmås Raritetsblankett
Tretåig mås ≥100
Ismås Raritetsblankett
Ob. dvärgmås/tretåig mås ≥100
Ob. tärnmås/tretåig mås Alla
Småtärna Alla
Sandtärna Raritetsblankett
Skräntärna Raritetsblankett
Svarttärna Alla
Vitvingad tärna Raritetsblankett
Silvertärna 1.10–20.4, ≥100, Möjliga häckningar
Fisktärna 1.10–10.4, ≥100
Ob. fisk-/silvertärna 1.10–10.4, ≥100
Kentsk tärna 1.10–3.4, ≥20, Möjliga häckningar
Sillgrissla ≥500, Troliga häckningar
Spetsbergsgrissla Raritetsblankett
Tordmule ≥200, Troliga häckningar
Tobisgrissla ≥20, Troliga häckningar
Alkekung Alla
Lunnefågel Alla
Ob. sillgrissla/tordmule ≥500, Troliga häckningar
Stäppflyghöna Raritetsblankett
Tamduva ≥1000
Skogsduva 1.12–31.1, ≥20, Möjliga häckningar
Ringduva ≥1000
Ob. skogsduva/ringduva ≥1000
Turkduva ≥20, Möjliga häckningar
Turturduva Raritetsblankett
Större turturduva Raritetsblankett
Ob. turkduva/turturduva Alla
Ob. turturduva/större turturduva Raritetsblankett
Gök 1.10–3.5, ≥5
Tornuggla Raritetsblankett
Dvärguv Raritetsblankett
Berguv Alla
Fjälluggla Raritetsblankett
Hökuggla Raritetsblankett
Sparvuggla Alla
Kattuggla ≥10
Slaguggla Raritetsblankett
Lappuggla Raritetsblankett
Ob. slag-/lappuggla Raritetsblankett
Hornuggla Alla
Jorduggla Alla
Pärluggla Alla
Nattskärra Alla
Tornseglare 1.10–7.5, ≥500
Alpseglare Raritetsblankett
Kungsfiskare Alla
Biätare Raritetsblankett
Blåkråka Raritetsblankett
Härfågel Raritetsblankett
Göktyta Alla
Gråspett Raritetsblankett
Gröngöling ≥20
Spillkråka Möjliga häckningar, ≥10
Större hackspett ≥20
Vitryggig hackspett Raritetsblankett
Mindre hackspett Möjliga häckningar, ≥10
Tretåig hackspett Raritetsblankett
Korttålärka Raritetsblankett
Tofslärka Raritetsblankett
Trädlärka 1.12–29.2, ≥10, Möjliga häckningar
Sånglärka 1.12–31.1, ≥50
Berglärka Alla
Backsvala 1.10–16.4, ≥50, Möjliga häckningar
Ladusvala 15.10–14.4, ≥100
Rostgumpsvala Raritetsblankett
Hussvala 1.10–21.4, ≥50
Hussvala x ladusvala Raritetsblankett
Större piplärka Raritetsblankett
Mongolpiplärka Raritetsblankett
Fältpiplärka Raritetsblankett
Trädpiplärka 15.10–19.4, ≥500
Ängspiplärka 1.12–31.1, ≥500
Rödstrupig piplärka Alla
Skärpiplärka Inland, Möjliga häckningar, ≥20
Vattenpiplärka Raritetsblankett
Ob. mongolpiplärka/större piplärka Raritetsblankett
Ob. trädpiplärka/sibirisk piplärka Alla
Ob. vatten-/skärpiplärka Alla
Gulärla 1.10–22.4, ≥500, Möjliga häckningar
Ob. gulärla, flava/thunbergi intermediär 1.10–22.4, ≥500, Möjliga häckningar
Ob. gulärla, underarterna flavissima/lutea Raritetsblankett
Citronärla Raritetsblankett
Forsärla 1.12–29.2, ≥10, Häckningar
Sädesärla 1.12–29.2, ≥100
Sädesärla, underarten yarrellii Raritetsblankett
Ob. citron-/gulärla Alla
Sidensvans 15.4–30.9, ≥500
Strömstare ≥10, Kust, Möjliga häckningar
Gärdsmyg ≥30
Järnsparv 1.12–29.2, ≥50
Sibirisk järnsparv Raritetsblankett
Ob. sibirisk/svartstrupig järnsparv Raritetsblankett
Ringtrast Alla
Koltrast ≥300
Björktrast ≥1000
Taltrast 1.12–29.2, ≥50
Rödvingetrast 1.12–29.2, ≥100, Häckningar
Dubbeltrast 1.12–29.2, ≥10
Gräshoppsångare Alla
Flodsångare Raritetsblankett
Vassångare Raritetsblankett
Vattensångare Raritetsblankett
Sävsångare Alla
Busksångare Raritetsblankett
Kärrsångare 15.9–15.5, ≥10
Rörsångare 15.10–28.4, ≥20
Trastsångare Raritetsblankett
Härmsångare 1.9–8.5, ≥10
Provencesångare Raritetsblankett
Rödstrupig sångare Raritetsblankett
Höksångare Raritetsblankett
Ärtsångare 1.10–23.4, ≥30
Törnsångare 1.10–29.4, ≥30
Trädgårdssångare 1.10–5.5, ≥20
Svarthätta 1.11–31.3, ≥30
Lundsångare Raritetsblankett
Kungsfågelsångare Raritetsblankett
Tajgasångare Raritetsblankett
Bergsångare Raritetsblankett
Grönsångare 1.9–23.4, ≥20
Gransångare 1.12–29.2, ≥20
Gransångare, underarten tristis Raritetsblankett
Ob. gransångare, underarterna tristis/abietis Alla
Iberisk gransångare Raritetsblankett
Lövsångare 1.10–16.4, ≥75
Lövsångare, underarten acredula 1.10–16.4, ≥75
Ob. tajga-/kungsfågelsångare Raritetsblankett
Ob. bergtajga-/tajgasångare Raritetsblankett
Ob. berg-/balkansångare Raritetsblankett
Kungsfågel ≥75
Brandkronad kungsfågel Raritetsblankett
Rödhake ≥50
Näktergal Alla
Sydnäktergal Raritetsblankett
Blåhake Alla
Ob. näktergal Alla
Svart rödstjärt Alla
Rödstjärt 15.10–21.4, ≥10
Svart rödstjärt x rödstjärt Raritetsblankett
Buskskvätta 15.10–24.4, ≥50
Svarthakad buskskvätta Raritetsblankett
Vitgumpad buskskvätta Raritetsblankett
Stenskvätta 1.11–1.4, ≥50
Stenskvätta, underarten leucorhoa Raritetsblankett
Ökenstenskvätta Raritetsblankett
Grå flugsnappare 1.10–6.5, ≥20
Mindre flugsnappare Raritetsblankett
Halsbandsflugsnappare Raritetsblankett
Svartvit flugsnappare 1.10–22.4, ≥20
Ob. halsbandsflugsnappare/svartvit flugsnappare Alla
Skäggmes Alla
Stjärtmes ≥50
Stjärtmes, underarten europaeus Raritetsblankett
Stjärtmes, underarterna caudatus/europaeus Raritetsblankett
Blåmes ≥200
Tofsmes Möjliga häckningar, ≥10
Talgoxe ≥150
Svartmes ≥20
Talltita Möjliga häckningar, ≥10
Entita Kust, ≥10
Ob. talltita/entita ≥10
Nötväcka ≥25
Trädkrypare ≥10
Trädgårdsträdkrypare Raritetsblankett
Pungmes Raritetsblankett
Sommargylling Raritetsblankett
Törnskata 1.10–8.5, Möjliga häckningar, ≥10
Svartpannad törnskata Raritetsblankett
Varfågel Alla
Rödhuvad törnskata Raritetsblankett
Nötskrika ≥50
Skata ≥100
Nötkråka Alla
Smalnäbbad nötkråka Alla
Tjocknäbbad nötkråka Alla
Kaja ≥1000
Råka ≥20
Kråka ≥1000
Gråkråka ≥1000
Svartkråka Alla
Svartkråka x gråkråka Alla
Korp ≥50
Ob. nötskrika/nötkråka Alla
Stare ≥500
Rosenstare Raritetsblankett
Gråsparv ≥300
Pilfink ≥300
Pilfink x gråsparv Alla
Bofink ≥3000
Bergfink 1.6–31.7, ≥3000
Gulhämpling Raritetsblankett
Grönfink ≥200
Steglits Möjliga häckningar, ≥50
Grönsiska ≥500
Hämpling 1.12–29.2, ≥100
Vinterhämpling 15.5–30.9, ≥25
Gråsiska ≥75, Häckningar
Brunsiska ≥75, Häckningar
Snösiska Raritetsblankett
Bändelkorsnäbb Alla
Mindre korsnäbb ≥50
Större korsnäbb Alla
Rosenfink Alla
Tallbit Raritetsblankett
Domherre ≥50
Stenknäck ≥20
Lappsparv Alla
Snösparv Alla
Tallsparv Raritetsblankett
Gulsparv ≥100
Ortolansparv Alla
Dvärgsparv Raritetsblankett
Sävsparv 1.12–29.2, ≥50
Kornsparv Raritetsblankett
Ob. tall-/gulsparv Alla
Ob. dvärg-/videsparv Raritetsblankett