Ny ledamot, mötesprotokoll och statusuppdatering

Per Björkman har lämnat kommitén efter många års troget arbete. Fredrik Andersson ersätter honom i ansvaret för dykänder, rovfåglar, sommargylling–starar. Mer om nytillskottet hittar ni i Fåglar på Västkusten 4/2023.

Ett par möten har hållits sedan sist:

I övrigt skyndar vi långsamt framåt:

  • Fåglar i Göteborgstrakten 2022 är publicerad och skickades ut samman med fjärde numret av Fåglar på Västkusten 2023. Vi hoppas kunna tillgängliggöra en digital version under våren.
  • Rapportmallen sågs över under ett arbetsmöte på Ekliden den 13 december 2023. Förändringarna infördes direkt som fyndregler knutna till artportalen (fyndregler.artportalen.se).
  • Arbetet med årsrapporten för 2023 är i full gång med målsättningen att publicera till hösten 2024.
  • Magnus Rahm har fortsatt huvudansvaret för utvecklingen av denna sida (rrk.gof.nu), men underhåll och uppdateringar kommer spridas på fler ledamöter.