Drillsnäppa Actitis hypoleucos

Fenologi

Median Rekord
Första vår 18 apr 5 apr 2009 Välen (Ulf Sjögren)
Sista höst 23 sep 21 okt 2014 Hyppeln (Peter Hamrén)

2014

Sena fynd: 1 ex Hyppeln 5–21.10 (Peter Hamrén).
Fyndet den 21 oktober är nytt fenologirekord för rapportområdet med 16 dagar. Oktoberfynd av drillsnäppa är relativt ovanligt och det är sannolikt att den fågel som sågs även den 5 oktober på samma lokal gäller samma individ.
Ola Bäckman

2009

Tidiga fynd: 1 ex Välen 5.4 (Ulf Sjögren).
Med viss marginal nytt vårfenologirekord. Även från övriga södra Sverige rapporterades ovanligt många tidiga drillsnäppor och den första var en fågel i Bua i Halland som sågs redan den 27 mars. De två tidigare fenologirekorden från vårt område var den 16 april 2008 vid Stora Amundö och den 17 april 2001 vid Säveån i Jonsered.
Mikael Molin

2008

Sena fynd: 1 ex Nötholmen, Vrångö 2.10 (Tina Widén). 1 ex str S Kråkudden 5.10 (Jörgen Hansson m fl).
Två oktoberfynd är fler än normalt. Senast arten noterades under oktober i rapportområdet var den 1–2 oktober 2006 och dessförinnan den 1 oktober 2002.
Mikael Molin