Drillsnäppa Actitis hypoleucos

Fenologi

Median Rekord
Första vår 19 apr 5 apr 2009 Välen (Ulf Sjögren)
Sista höst 24 sep 27 okt 2019 Torslandaviken (Christer Fält)

2019

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 17–27.10 (Christer Fält m fl).
Oktoberfynd är ovanligt och individen som upptäcktes den 17 oktober vid Skeppstadsholmen vid Torslandaviken var redan då det näst senaste fyndet någonsin i Göteborgsområdet. Snäppan stannade kvar ända fram till den 27 oktober vilket innebär nytt fenologirekord med sex dagar.
Ola Bäckman

2018

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 13.10 (Staffan Larsson m fl).
Det näst senaste fyndet i Göteborgsområdet, endast slaget av individen på Hyppeln den 21 oktober 2014. 1–2 drillsnäppor sågs i Torslandaviken under oktober fram till och med ovan nämnda datum då en av dem observerades för sista gången. Se även under ”Obestämd drillsnäppa”.
Ola Bäckman

2014

Sena fynd: 1 ex Hyppeln 5–21.10 (Peter Hamrén).
Fyndet den 21 oktober är nytt fenologirekord för rapportområdet med 16 dagar. Oktoberfynd av drillsnäppa är relativt ovanligt och det är sannolikt att den fågel som sågs även den 5 oktober på samma lokal gäller samma individ.
Ola Bäckman

2009

Tidiga fynd: 1 ex Välen 5.4 (Ulf Sjögren).
Med viss marginal nytt vårfenologirekord. Även från övriga södra Sverige rapporterades ovanligt många tidiga drillsnäppor och den första var en fågel i Bua i Halland som sågs redan den 27 mars. De två tidigare fenologirekorden från vårt område var den 16 april 2008 vid Stora Amundö och den 17 april 2001 vid Säveån i Jonsered.
Mikael Molin

2008

Sena fynd: 1 ex Nötholmen, Vrångö 2.10 (Tina Widén). 1 ex str S Kråkudden 5.10 (Jörgen Hansson m fl).
Två oktoberfynd är fler än normalt. Senast arten noterades under oktober i rapportområdet var den 1–2 oktober 2006 och dessförinnan den 1 oktober 2002.
Mikael Molin