Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius

2021

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.9 (Mikael Molin m fl). 1 1K Vinga 25.9 (Ulf Lindell m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 11.11 (Mikael Molin m fl). 1 ex str V Vinga 19.11 (Peder Winding). 1 ex Hyppeln 18.12 (Ingemar Åhlund).
Årets fem fynd är i överkant av den normala fyndbilden där snittet ligger på ca tre exemplar. Decemberfyndet är relativt sent jämfört med den typiska fyndbilden av arten.
Ola Bäckman

2020

Samtliga: 1 ex str S Hyppeln – Hönö 22.2 (John Andersson m fl). 1 ex str S Vinga 9.10 (Kent Kristenson m fl). 1 ex str S Vinga 17.10 (Stefan Svanberg m fl). 2 1K str Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S Hyppeln – Vinga 3.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Gabriel Säll m fl). 1 ex str S Hönö 22.11 (Roger Eskilsson m fl).
Åtta fynd av brednäbbad simsnäppa i Göteborgsområdet är en riktigt fin utdelning. Rekordet på hela 18 exemplar är från 2011 men det näst högsta tidigare är sex individer år 2005. I snitt hittas två–tre exemplar om året. Typisk fyndbild är i oktober och november så fyndet från den 22 februari sticker i det avseendet ut en aning och utgör faktiskt det andra februarifyndet någonsin i rapportområdet.
Ola Bäckman

2019

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 30.10 (Per Björkman m fl).
Bara en individ noterades i år, men det är ingenting att höja på ögonbrynen åt då antalen varierar en del mellan åren. I snitt rapporteras två–tre exemplar om året medan områdets rekordantal ligger på hela 18 individer från hösten 2011.
Ola Bäckman

2018

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (David Armini m fl). 2 ex str S Långe tånge, Öckerö 22.9 (Mats Raneström). 1 ex str S Vinga 30.9 (Ulf Lindell m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.10 (Johan Thor).
Fem individer är ett antal i överkant av ett normalt uppträdande och observationer varierar förstås mellan åren där förekomsten av bra blåsdagar spelar en betydande roll. Tidsmässigt är fynden inte extremt anmärkningsvärda men relativt tidiga då brednäbbade simsnäppor oftast noteras kring slutet av oktober.
Ola Bäckman

2017

Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (David Armini m fl).
Ett fynd av två individer kan kännas som ett relativt magert resultat men är inte alls anmärkningsvärt. Uppträdandet varierar där två–tre exemplar varit ett typiskt resultat under flera av 2000-talets år och observationer är förstås i allmänhet beroende av goda blåsdagar under rätt period. Rekordet som är från 2011 ligger på hela 18 individer medan det näst högsta antalet är sju individer vilket noterades 2014.
Ola Bäckman

2016

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 28.9 (Fredrik Ström m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 29.9 (Marinko Karabatic m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 30.9 (David Armini m fl).
Tre fynd är ett ganska normalt uppträdande sett till antalen under 2000-talen. Tidsmässigt ses oftast brednäbbade simsnäppor kring slutet av oktober. Årets fynd sticker därför ut lite då alla fynden gjordes under tre efterföljande septemberdagar även om det inte är extremt ovanligt med septemberfynd de senaste åren. Artens uppträdande på lokalen påverkas förstås stort av förekomsten av goda blåsdagar med hård pålandsvind. Med tanke på uppträdandet så kan det vara befogat att slänga in en liten brasklapp om att det skulle kunna röra sig om samma individ som uppehållit sig i området.
Ola Bäckman

2015

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 16.1 (Lars Carlbrand m fl).
Endast en individ är ett ganska magert resultat i relation till de senaste årens uppträdande av arten och det lägsta sedan 2009 då inga fåglar noterades. 2014 noterades sju individer och 2013 sex, medan rekordet på 18 individer är från 2011. Noterbart är också att inget fynd gjordes under den typiska perioden för artens uppträdande i oktober och november, årets enda fynd gjordes istället i januari.
Ola Bäckman

2014

Samtliga: 1 ex str S Hönö–Vinga 27.9 (Johan Södercrantz m fl). 3 ex Kråkudden, Hönö 20.10 (Martin Oomen m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Ola Wennberg m fl).
Minst 7 ex innebär den näst högsta årssiffran någonsin för området, vid sidan av 2011 som sticker ut rejält med 18 ex. Anmärkningsvärt är att de tre fåglarna som sågs vid Kråkudden den 20 oktober kom tillsammans i en flock vilket inte hör till vanligheten. Fåglarna som sågs den 24 november bestod av två tillsammans och en tredje individ kort därefter.
Ola Bäckman

2013

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 9.10 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str V Kråkudden, Hönö 24.10 (Uno Unger m fl). 1 ex str S Vrångö 29.10 (Martin Oomen m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Ola Bäckman m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 3.12 (Mattias Pozsgai m fl).
Sammanlagt sex exemplar är den näst högsta årssumman som noterats i rapportområdet och en tangering av 2006 års totalsumma. Detta står sig dock ganska slätt mot rekordåret 2011, då det sågs hela 18 ex. Årets observationer stämmer väl in i fyndbilden för arten. Dagar med hård pålandsvind under årets sista kvartal är ett typiskt samband när det gäller fynd av brednäbbade simsnäppor.
Stefan Svanberg

2012

Samtliga: 1 ex str Kråkudden vardera 28.9 (Kicki Westman m fl) och 12.11 (Ola Bäckman m fl).
Med två fynd är vi tillbaka på ett normalt uppträdande efter fjolårets rekordantal. Vid en summering av uppträdandet 2008 konstaterades att fynden i området var starkt koncentrerade till de sista tio dagarna i oktober. Liksom under fjolårets rekorduppträdande gjordes dock inget av fynden i år under denna period. Istället gästades vi i slutet av september och i mitten av november då tidigare vardera sex fynd gjorts.
Mikael Molin

2011

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex 23.9 (Jon Håkansson). 2 ex str S 19.10 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str S 27.11 (Ola Bäckman m fl). 1 ex str S 28.11 (Marinko Karabatic). 2 ex str S 30.11 (Marinko Karabatic). 1 ex str 4.12 (Ola Bäckman m fl). 1 ex str 5.12 (Lennart Hermansson m fl). 3 ex str S 10.12 (Uno Unger m fl). Övriga lokaler: 2 1K Vinga 23.9 (Musse Björklund m fl). 1 ex Hyppeln 20.11 (Uno Unger m fl). 1 ex Lilla Rävholmen, Styrsö 27.11 (Andy Hultberg). 1 1K Otterbäc­ken och Marholmen, Askimsviken 2–6.12 (Kjell Wallin m fl). 1 ex Pinan, Hönö 29.12 (Ola Bäckman).
Hela 18 ex är med bred marginal den högsta årssumma som någonsin rapporterats i området. Sedan tidigare har nämligen totalt endast 39 ex rapporterats och den tidigare högsta årssumman utgörs av 6 ex år 2005. Uppträdandet var också tidsmässigt lite annorlunda än normalt med flera fynd i september och en topp från mitten av november till början av december. Tidigare fynd uppvisar en mycket stark koncentration till slutet av oktober men i år saknas fynd helt från den perioden. Hela tolv av årets fynd gjordes under en period mellan den 27 november och 29 december då inga tidigare fynd gjorts. De extrema vindförhållandena som rådde under den perioden bidrog säkert till det extraordinära uppträdandet. Att tre fåglar sågs redan i slutet av september, då tidigare endast fyra fynd gjorts och då vindförhållandena var mer normala tyder dock på att även andra faktorer spelat in.
Mikael Molin

2010

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S vardera 19.10 (Stig Jacobsson), 28.10 (Carl Tholin m fl) samt 4.11 (Lars Eric Rahm m fl). Övriga lokaler: 1 ex Vinga 13.11 (Anders Jihmanner m fl).
Efter att ha saknats i fjolårets rapport återkom arten i år i något högre antal än vad som varit normalt under 2000-talet. I vanliga fall brukar 2 eller 3 ex rapporteras per år och under 2000-talet har arten saknats endast 2003 och 2009. Årets fynd är vidare samtliga under den tid då man har störst chans att träffa på arten i området. Totalt har hela 30 av 39 ex setts under en period från mitten av oktober till slutet av november.
Mikael Molin

2008

Samtliga: 1 ex Kråkudden 19.1 (Per Björkman m fl). 1 ex Tångudden, Älvsborgsfjorden 14.10 (Rickard Bergsten). 1 ex str S Vinga 25.10 (Andreas Gustafsson m fl).
Tre fynd är numera en normal årssumma för arten. Artens uppträdande i området uppvisar en stark koncentration till de två sista oktoberdekaderna då 18 av 34 fynd sedan 1965 gjorts just under denna period, så årets båda oktoberfynd får anses falla väl in i tidigare fyndmönster. Januarifyndet är dock endast det tredje sedan 1965. Nästan alla fynd i området sedan 1965 har gjorts i yttersta havsbandet, de allra flesta vid Kråkudden som ståtar med 25 av 34 fynd. Fyndet så långt inomskärs som vid Tångudden är således unikt. I rullorna kan man dock hitta två äldre vinterfynd från Galterö i södra skärgården, vilket inte ligger alltför långt därifrån, nämligen den 7 januari 1975 och den 6 februari 1983.
Mikael Molin

2007

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (Måns Grundsten m fl).
En något mager utdelning, normalt ses omkring tre individer per år i rapportområdet. Under 2000-talet har fynd av arten helt uteblivit endast 2003.
Anders Kronhamn