Kontinental stjärtmes Aegithalos caudatus europaeus

2018

Samtliga: 1 ex Brudarebackens fågelmatning 20.1 (Ingemar BE Larsson m fl).
Stjärtmes av underarten europaeus har förutom observationerna 2017 inte noterats sedan 2004 i Göteborgsområdet.
Ola Bäckman

2017

Samtliga: 1 ad Grevedämmet, Mölndal 1.1 (Stefan Sandberg). 1 2K+ Hönö kyrkogård 14.4 (Christer Fält). 1 ex. Brudarebacken 17.12 (Yvonne Börjesson).
Tre fynd av underarten europaeus gjordes i år. Fåglar av den kontinentala underarten har tidigare endast noterats två gånger i rapportområdet, 1986 och 2004.
Ola Bäckman