Lövsångare Phylloscopus trochilus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 15 apr 10 apr 2009 Oxsjön, Askim (Anders Grönvall)
Sista höst 6 okt 4 nov 2015 Rörö (Bo Brinkhoff m fl)

2020

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 1–3.10 (Ola Wennberg). 1 ex Stora Amundö 3.10 (Fredrik Bothén). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 5.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Korsvik, Fotö 7.10 (Thomas Karlsson). 1 ex ringmärktes Nötholmen, Hönö 8.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 13.10 (Björn Zachrisson m fl).
Sex eftersläntrande oktoberlövsångare är lite fler än normalt. Under 10-talet har antalet oktoberfynd av arten, som huvudsakligen lämnar oss i september, varierat mellan 0 och 5. Undantaget är rekordåret 2010 då hela 11 fynd av 18 individer rapporterades under oktober.
Johan Svedholm

2019

Sena fynd: 1 ex Galterö 5.10 (Jon Hessman). 1 ex Brännås, Mölndal 18.10 (Jan Tallnäs m fl). 1 ex Iglatjärn, Partille 19.10 (Ingvar Björhall). 1 ex Torslandaviken 21.10 (Ola Wennberg).
Lövsångare har likt andra tropikflyttare börjat hänga sig kvar längre höstetid och fynd i början av oktober är inte ovanligt. Fynd under andra halvan är däremot fortfarande mycket ovanligt, och hela tre sådana är högst anmärkningsvärt.
Johan Svedholm

2018

Sena fynd: 2 ex Torslandaviken 7.10 (Fredrik Bothén m fl). 1 ex Riskulla, Mölndal 18.10 (David Armini).
Det är numera helt normalt med enstaka lövsångare i början av oktober, men Mölndalsfyndet är mycket sent.
Johan Svedholm

2017

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 5.10 (Ola Wennberg). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 6.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex sj Hvitfeldtska gymnasiet 9.10 (Andreas Skyman). 1 ex Breviks ängar, Öckerö 13.10 (Thomas Karlsson).
Likt många andra tropikflyttare så uppträder lövsångaren numera nästan årligen i enstaka exemplar i början av oktober. Nu har inalles 44 oktoberfynd och 1 novemberfynd rapporterats under 2000-talet. Johan Svedholm
Johan Svedholm

2016

Tidiga fynd: 2 ex sj Torslandaviken 11.4 (Ola Wennberg m fl).
Sena fynd: 1 ex Björnhuvudet, Öckerö 2.10 (Samuel Wivstad m fl). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 30.10 (Björn Zachrisson m fl).
Fyndet från Torslandaviken är mycket tidigt, om än inte fenologirekord (det gjordes den 10 april 2009), och det sammanföll med ett tydligt inflöde i resten av Sydsverige. Fyndet i början av oktober är inte så anmärkningsvärt, vilket däremot kan sägas om det extremt sena fyndet av den fågel som ringmärktes i slutet av oktober. Fynd av lövsångare så sent är mycket sällsynt, men inte heller detta fynd utgjorde fenologirekord efter 2015 års ännu extremare novemberfynd.
Johan Svedholm

2015

Sena fynd: 1 ex Donsö 3.10 (Lars Davidsson). 1 ex Björkö 4.10 (Hans Zachrisson). 1 ex Rörö 4.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Enstaka fynd av denna utpräglade tropikflyttare under första veckan i oktober börjar numera bli mera regel än undantag. Novemberfyndet däremot är kraftigt avvikande och naturligtvis fenologirekord med god marginal. Fågeln uppges ha varit i dålig kondition, vilket sannolikt förklarar varför den inte gett sig av söderut i samma veva som sina artfränder.
Johan Svedholm

2013

Sena fynd: 1 ex Slätta damm, Hisingsparken 2.10 (Benga Ragnewall). 1 ex Torslandaviken 6.10 (Magnus Persson). 1 ex Utbyfältet 6.10 (Ingemar BE Larsson). 1 ex ringm Sudda, Hönö 11.10 (Björn Zachrisson). 1 ex ringm Sudda, Hönö 18.10 (Björn Zachrisson).
Under 2000-talet har det blivit normalt att enstaka lövsångare ses de första dagarna i oktober, något som tidigare var betydligt sällsyntare. Fyndet från 18 oktober är emellertid mycket sent och fenologirekord med fyra dagars marginal.
Johan Svedholm

2012

Sena fynd: 1 ex Rörö 4.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 5.10 (Thomas Karlsson). 1 ex Hökälla 5.10 (Peter Keil). 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 5.10 (Lars Davidsson). 1 1K Brudarebacken 10.10 (Leif Andersson).
Ovanligt många oktoberfynd av denna art, som normalt lämnar oss i september. Nu har totalt 31 lövsångare observerats i oktober månad under 2000-talet.
Johan Svedholm

2011

Sena fynd: 1 ex Säveåns dalgång, Utby 2.10 (Lena Essedahl m fl).
Lövsångaren lämnar oss i normala fall under september, men precis som för en del andra tropikflyttande sångare har en del fynd gjorts under början av oktober under senare år. Detta var det 26:e oktoberfyndet av arten under 2000-talet.
Johan Svedholm

2010

Sena fynd: Under oktober rapporterades hela elva fynd av 18 individer, varav det senaste fyndet var 1 ex Jungfruviken, Hönö 14.10 (Bengt Adamsson m fl).
Elva fynd är den överlägset högsta oktobersiffran på länge och sannolikt någonsin i rapportområdet. Tidigare under 2000-talet föreligger totalt fjorton oktoberfynd av denna art som vanligen lämnar oss under september. Fyndet från den 14 oktober var dessutom fenologirekord med fyra dagar.
Johan Svedholm

2009

Sena fynd: 1 ex Hökälla 10.10 (Matserik Eriksson).
Nytt fenologirekord och fjortonde oktoberfyndet under 00-talet. Lövsångarna lämnar vanligen våra breddgrader i mitten av september.
Johan Svedholm

2007

Sena fynd: 2 ex Helgered, Björlanda 1.10 (Märtha Boström). 1 ex Skändla 4.10 (Lars Paterson). 1 ex Torslandaviken 6.10 (Peter Hamrén).
Elfte till trettonde oktoberfynden under 2000-talet, och det kanske snart är dags att betrakta arten som regelbundet uppträdande under första oktoberveckan. Den stora massan lövsångare lämnar oss vanligtvis i mitten av september.
Johan Svedholm