Lövsångare Phylloscopus trochilus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 15 apr 10 apr 2009 Oxsjön, Askim (Anders Grönvall)
Sista höst 6 okt 4 nov 2015 Rörö (Bo Brinkhoff m fl)

2021

Sena fynd: 1 ex Hällsvik, Torslanda 1.10 (Niklas Aronsson). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 6.10 (Björn Zachrisson m fl). 2 ex Vinga 8.10 (Anders Borgehed).
Att några lövsångare ses i början av oktober sker så gott som årligen nu för tiden. Den stora massan av lövsångare lämnar oss under september, men oktoberfynd görs numera i en omfattning som var otänkbar för 20 år sedan. Dels kan det säkerligen bero på högre skådaraktivitet och ökat intresse för fältbestämning, men sannolikt finns även en reell ökning som kan tänkas vara kopplad till klimatförändringar.
Johan Svedholm

2020

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 1–3.10 (Ola Wennberg). 1 ex Stora Amundö 3.10 (Fredrik Bothén). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 5.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Korsvik, Fotö 7.10 (Thomas Karlsson). 1 ex ringmärktes Nötholmen, Hönö 8.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 13.10 (Björn Zachrisson m fl).
Sex eftersläntrande oktoberlövsångare är lite fler än normalt. Under 10-talet har antalet oktoberfynd av arten, som huvudsakligen lämnar oss i september, varierat mellan 0 och 5. Undantaget är rekordåret 2010 då hela 11 fynd av 18 individer rapporterades under oktober.
Johan Svedholm

2019

Sena fynd: 1 ex Galterö 5.10 (Jon Hessman). 1 ex Brännås, Mölndal 18.10 (Jan Tallnäs m fl). 1 ex Iglatjärn, Partille 19.10 (Ingvar Björhall). 1 ex Torslandaviken 21.10 (Ola Wennberg).
Lövsångare har likt andra tropikflyttare börjat hänga sig kvar längre höstetid och fynd i början av oktober är inte ovanligt. Fynd under andra halvan är däremot fortfarande mycket ovanligt, och hela tre sådana är högst anmärkningsvärt.
Johan Svedholm

2018

Sena fynd: 2 ex Torslandaviken 7.10 (Fredrik Bothén m fl). 1 ex Riskulla, Mölndal 18.10 (David Armini).
Det är numera helt normalt med enstaka lövsångare i början av oktober, men Mölndalsfyndet är mycket sent.
Johan Svedholm

2017

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 5.10 (Ola Wennberg). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 6.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex sj Hvitfeldtska gymnasiet 9.10 (Andreas Skyman). 1 ex Breviks ängar, Öckerö 13.10 (Thomas Karlsson).
Likt många andra tropikflyttare så uppträder lövsångaren numera nästan årligen i enstaka exemplar i början av oktober. Nu har inalles 44 oktoberfynd och 1 novemberfynd rapporterats under 2000-talet. Johan Svedholm
Johan Svedholm

2016

Tidiga fynd: 2 ex sj Torslandaviken 11.4 (Ola Wennberg m fl).
Sena fynd: 1 ex Björnhuvudet, Öckerö 2.10 (Samuel Wivstad m fl). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 30.10 (Björn Zachrisson m fl).
Fyndet från Torslandaviken är mycket tidigt, om än inte fenologirekord (det gjordes den 10 april 2009), och det sammanföll med ett tydligt inflöde i resten av Sydsverige. Fyndet i början av oktober är inte så anmärkningsvärt, vilket däremot kan sägas om det extremt sena fyndet av den fågel som ringmärktes i slutet av oktober. Fynd av lövsångare så sent är mycket sällsynt, men inte heller detta fynd utgjorde fenologirekord efter 2015 års ännu extremare novemberfynd.
Johan Svedholm

2015

Sena fynd: 1 ex Donsö 3.10 (Lars Davidsson). 1 ex Björkö 4.10 (Hans Zachrisson). 1 ex Rörö 4.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Enstaka fynd av denna utpräglade tropikflyttare under första veckan i oktober börjar numera bli mera regel än undantag. Novemberfyndet däremot är kraftigt avvikande och naturligtvis fenologirekord med god marginal. Fågeln uppges ha varit i dålig kondition, vilket sannolikt förklarar varför den inte gett sig av söderut i samma veva som sina artfränder.
Johan Svedholm

2013

Sena fynd: 1 ex Slätta damm, Hisingsparken 2.10 (Benga Ragnewall). 1 ex Torslandaviken 6.10 (Magnus Persson). 1 ex Utbyfältet 6.10 (Ingemar BE Larsson). 1 ex ringm Sudda, Hönö 11.10 (Björn Zachrisson). 1 ex ringm Sudda, Hönö 18.10 (Björn Zachrisson).
Under 2000-talet har det blivit normalt att enstaka lövsångare ses de första dagarna i oktober, något som tidigare var betydligt sällsyntare. Fyndet från 18 oktober är emellertid mycket sent och fenologirekord med fyra dagars marginal.
Johan Svedholm

2012

Sena fynd: 1 ex Rörö 4.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 5.10 (Thomas Karlsson). 1 ex Hökälla 5.10 (Peter Keil). 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 5.10 (Lars Davidsson). 1 1K Brudarebacken 10.10 (Leif Andersson).
Ovanligt många oktoberfynd av denna art, som normalt lämnar oss i september. Nu har totalt 31 lövsångare observerats i oktober månad under 2000-talet.
Johan Svedholm

2011

Sena fynd: 1 ex Säveåns dalgång, Utby 2.10 (Lena Essedahl m fl).
Lövsångaren lämnar oss i normala fall under september, men precis som för en del andra tropikflyttande sångare har en del fynd gjorts under början av oktober under senare år. Detta var det 26:e oktoberfyndet av arten under 2000-talet.
Johan Svedholm

2010

Sena fynd: Under oktober rapporterades hela elva fynd av 18 individer, varav det senaste fyndet var 1 ex Jungfruviken, Hönö 14.10 (Bengt Adamsson m fl).
Elva fynd är den överlägset högsta oktobersiffran på länge och sannolikt någonsin i rapportområdet. Tidigare under 2000-talet föreligger totalt fjorton oktoberfynd av denna art som vanligen lämnar oss under september. Fyndet från den 14 oktober var dessutom fenologirekord med fyra dagar.
Johan Svedholm

2009

Sena fynd: 1 ex Hökälla 10.10 (Matserik Eriksson).
Nytt fenologirekord och fjortonde oktoberfyndet under 00-talet. Lövsångarna lämnar vanligen våra breddgrader i mitten av september.
Johan Svedholm

2007

Sena fynd: 2 ex Helgered, Björlanda 1.10 (Märtha Boström). 1 ex Skändla 4.10 (Lars Paterson). 1 ex Torslandaviken 6.10 (Peter Hamrén).
Elfte till trettonde oktoberfynden under 2000-talet, och det kanske snart är dags att betrakta arten som regelbundet uppträdande under första oktoberveckan. Den stora massan lövsångare lämnar oss vanligtvis i mitten av september.
Johan Svedholm