Amerikansk kricka Anas carolinensis

2015

Samtliga: 1 hane Kvillehed, Nordre älv 14.3 (Ola Bäckman).
Rapportområdets tredje fynd och det första någonsin under mars månad. Krickans sträcktopp, och därmed också perioden för flest fynd av amerikanska krickor, ligger vanligen närmare mitten av april. I övrigt ett typiskt fynd av en hane som sällskapade med en grupp europeiska krickor på genomresa och likt områdets första fynd 2010 observerades fågeln på både Göteborgssidan och Kungälvssidan av Nordre älv. Fyndet 2010 gällde en rastande hane som bland annat sågs från Ragnhildsholmen några dagar i april, medan det enda ytterligare fyndet är från Öckerö 2013 då en hane sågs vid Tjolme sund den 17 april.
Elis Ölfvingsson

2013

Samtliga: 1 hane Tjolme sund, Öckerö 17.4 (Bengt Karlsson m fl).
Blott det andra fyndet för rapportområdet av denna art. Extra kul att det dessutom var ett skärgårdsfynd! Fyndet gjordes i samband med vårens sträcktopp för kricka, traditionsenligt i mitten av april.
Björn Dellming

2010

Samtliga: 1 hane Ragnhildsholmen, Hisingen 10–12.4 (Dan Larsson m fl).
Detta var första fyndet av arten i området. Fågeln upptäcktes på Munkholmen på Kungälvssidan av Nordre älv tillsammans med krickor, men den kunde vid några tillfällen under tiden den gästade området även ses på Göteborgs-sidan av älven. Sedan tidigare finns två fynd från Bohuslän och de gjordes i april 1976 och i juni 1996. Från Halland finns hela 18–20 fynd. Av de 18 halländska fynd som säkert gäller olika individer har hela sex setts de tio första dagarna i april och åtta fåglar under en period från 11 april till 1 maj. Årets fynd från vårt område faller därmed väl in i tidigare fyndmönster från Västkusten.
Mikael Molin