Kricka Anas crecca

2021

Häckningar: Inga konstaterade häckningar.
Vinter: Höga antal, januari–februari: 65 ex Öxnäs 10.1 (Bo Brinkhoff). 12 ex Torslandaviken 15.1 (Kåre Ström). 22 ex Fässberg 15.1 (Lars Eric Rahm). 14 ex Välen 20.2 (Stefan Andersson). Höga antal, december: 42 ex Öxnäs 4.12 (Mikael Sundberg). 15 ex Torslandaviken 26.12 (Magnus Persson).
Höga antal: 111 ex str S Vinga 9.4 (Musse Björklund m fl). 197 ex Öxnäs 20.9 (Stefan Svanberg).
För första gången sedan 2009 kunde inga häckningar av kricka konstateras. De senaste åren har mellan tre och fem par konstaterats häcka, men observationer i lämpliga häckningssjöar gjordes även i år i normal utsträckning varför vi väljer att inte dra några stora växlar på detta. Uppträdandet i övrigt under året var normalt.
Elis Ölfvingsson

2020

Häckningar: 1 par Balltorps våtmark (Mats Bjersing). 1 par Partille golfbana (Tobias Meyer). 1 par Helgered, Landvetter (Mats Eriksson). 1 par Änggårdsbergen (Bengt Adamsson).
Vinter: Höga antal, januari–februari: Som mest 19 ex Välen 4.1–23.2 (Stefan Svanberg m fl). 13 ex Öxnäs 19.1–28.2 (Camilla Ek m fl). Höga antal, december: Som mest 18 ex Välen 1–31.12 (Ulf Persson m fl). 50 ex Öxnäs 12–25.12 (David Klingberg m fl).
Höga antal: 129 ex Torslandaviken 26.9 (Magnus Persson).
Den stora flock krickor som långt in i december sågs vid Öxnäs var årets enda lilla överraskning, de flesta år brukar annars Välen stå för en klar majoritet av områdets övervintrare. I övrigt är det svårt att lyfta fram någonting som avviker från det normala och 2020 kan summeras som ett tämligen ordinärt år för Göteborgs krickor.
Elis Ölfvingsson

2019

Häckningar: 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Adam Bergqvist m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (John Thulin m fl). 1 par Lökholmen (Gösta Olofsson m fl).
Vinter: Januari–februari: Som mest 16 ex Välen 1.1–27.2 (Hans Börjesson m fl). 20 ex Öxnäs 3.1–27.2 (Magnus Lundström m fl). 15 ex Hårssjön 27.2 (Lars-Olof Sandberg). Totalt 18 fynd av 93 ex. December: 22 ex Välen 3–18.12 (Hans Börjesson m fl). 12 ex Öxnäs 10.12 (Mikael Sundberg). Totalt 7 fynd av 45 ex.
Höga antal: 250 ex Torslandaviken 30.8 (Ola Wennberg).
Krickan uppträder i störst antal under vårflyttningen i april samt efter häckningstiden i augusti/september då de samlar sig inför sin höstflyttning. Den 30 augusti 2017 noterades rekordantalet 250 krickor i Torslandaviken och i år, på dagen två år senare, tangerades detta. För övrigt var artens uppträdande under året helt normalt med tre konstaterade häckningar och, som vi på senare år vant oss vid, ganska höga antal vintertid.
Elis Ölfvingsson

2018

Häckningar: 1 par Högäset, Härryda (Johannes Löfqvist). 1 par Hökälla (John Thulin). 2 par Galterö (Lars Hellman m fl).
Höga antal: 205 ex Torslandaviken 17.4 (Magnus Persson). 231 ex str S Hyppeln 18.4 (Roger Eskilsson).
Vinter: Höga antal, januari–februari: Som mest 21 ex Välen 1–28.2 (Silke Klick m fl). 19 ex Säveåns dalgång, Kåhög 1.1 (Lisbeth Stansvik). Totalt 14 fynd av 69 ex. Höga antal, december: Som mest 14 ex Välen 1–31.12 (Uno Unger m fl). 18 ex Öxnäs 6–18.12 (Ulf Persson m fl). Totalt 9 fynd av 57 ex.
Ett på det stora hela ganska normalt år för områdets krickor. Fyra konstaterade häckningar tangerar förra årets resultat och ligger i linje med vad som är förväntat – även om det häckande beståndet sannolikt är något större. 231 sträckande krickor vid Hyppeln den 18 april är ett högt antal för området, faktiskt ett av de högsta som någonsin noterats i området. Det är dock en liten bit kvar till 2016 års sträckrekord som noterades exakt två år tidigare, den 18 april 2016, då 242 exemplar räknades in vid Kråkudden.
Elis Ölfvingsson

2017

Häckningar: 1 par Lärjeåns dalgång (Peter Keil m fl). 1 par Galterö (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Hökälla (John Thulin m fl). 1 par Balltorps våtmark (Magnus Rahm m fl).
Vinter: Höga antal, januari–februari: 27 ex Välen 11.1 (Uno Unger). 14 ex Torslandaviken 16.1–12.2 (Björn Sjöstrand m fl). Totalt 12 fynd av 71 ex. Höga antal, december: 32 ex Välen 27.12 (Dag Lanerfeldt m fl). 15 ex Hökälla 7.12 (John Thulin m fl). Totalt 11 fynd av 76 ex.
Höga antal: 112 ex Öxnäs 23.4 (Stefan Svanberg m fl). 250 ex Torslandaviken 30.8 (Ola Wennberg m fl).
Andra året i rad med nytt antalsrekord då 250 krickor räknades in i Torslandaviken den 30 augusti. Tidigare rekord låg på snarlika 242 sträckande ex vid Kråkudden den 18 april 2016. Också antalet övervintrare slog alla tidigare rekord med nästan 150 ex sammanlagt i januari–februari och december. Vad gäller det häckande beståndet ligger årets resultat om fyra konstaterade häckningar ungefär i linje med vad som setts under senare år.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: 1 par Hökälla (John Thulin m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Slottsskogen (Stig Fredriksson m fl). 1 par Västra Nedsjön, Hindås (Elon Wismén). 1 par Galterö (Lars Hellman m fl).
Vinter: Höga antal, januari–februari: 22 ex Välen 27.1 (Ingemar BE Larsson m fl). 15 ex Torslandaviken 3.1 (Uno Unger m fl). 11 ex Fässberg, Mölndal 16.1 (Lars Eric Rahm m fl). Totalt 9 fynd av 64 ex. Höga antal, december: 30 ex Välen 25.12 (Jan Mogol m fl). Totalt 8 fynd av 53 ex.
Höga antal: 242 ex str S Kråkudden, Hönö 18.4 (Roger Eskilsson m fl).
Den 18 april räknades 242 sträckande krickor in vid Kråkudden på Hönö. Detta utgör den högsta noteringen någonsin inom Göteborgs rapportområde och det gamla rekordet på 209 rastande exemplar i Torslandaviken från september 2006 putsades med marginal. För övrigt fortsätter arten att övervintra i allt högre antal och Välen sticker som vanligt ut som den bästa platsen för att skåda krickor under vintermånaderna. Vad gäller det häckande beståndet kan vi som vanligt notera att rapportunderlaget knappast är heltäckande, men fem konstaterade häckningar är ändå något bättre än de senaste åren. Om detta beror på slumpfaktorer, ökad rapporteringsfrekvens eller en faktisk ökning är än så länge omöjligt att uttala sig om.
Elis Ölfvingsson

2015

Häckningar: 2 par Björkkärret, Delsjöområdet (Ulf Persson m fl). 1 par Slottsskogen (Bengt Adamsson m fl).
Höga antal: 200 ex Torslandaviken 3.9 (Stefan Svanberg m fl). 140 ex Öxnäs 12.10 (Bo Brinkhoff).
Höga antal vintertid: Januari–februari: 30 ex Välen 14.1 (Jan Krantz m fl). 13 ex Torslandaviken 21.2 (Uno Unger m fl). 10 ex Fässberg, Mölndal 1.2 (Lars Eric Rahm). 10 ex Mölndalsån, Mölndal 11.2 (Jan Olsson m fl). Totalt 12 fynd av 75 ex. December: 43 ex Välen 5.12 (Ulf Sjögren m fl). Totalt 6 fynd av 59 ex.
Fortsatt sparsamt med rapporterade häckningar av denna förmodligen förbisedda art. Enstaka rapporter om möjliga häckningar föreligger från fler lokaler än vad som redovisas och återigen uppmanas därför områdets skådare att sommartid besöka små skogsvatten och då notera och rapportera krickor! Antalet övervintrande krickor var däremot rekordartat högt med ca 75 ex under januari–februari och 59 ex under december månad. Som vanligt ståtar Välen med de överlägset högsta antalen vintertid. Under sträcktiden noterades i vanlig ordning även några större ansamlingar, i år med högstanoteringar i Torslandaviken och vid Öxnäs under september–oktober. Siffran på 200 ex i Torslandaviken den 3 september är i nivå med de allra högsta noteringarna som gjorts i området – endast marginellt slagen av de 209 ex som räknades in på samma lokal i september 2006.
Elis Ölfvingsson

2014

Häckningar: 1 par Lerbäck, Säve (Benga Ragnewall). 1 par Galterö (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Slottsskogen (Stig Fredriksson m fl).
Höga antal: Högstanoteringar januari–februari: 8 ex Välen 1.1–21.2 (Tina Widén m fl). 11 ex Torslandaviken 2.1–23.2 (Lars Erik Norbäck m fl). 8 ex Fässberg 19.1–16.2 (Lars Eric Rahm m fl). Högstanoteringar december: 21 ex Välen, Göteborg 7.12 (Uno Unger m fl).
Som vanligt rapporteras ett sparsamt antal häckningar och förmodligen är krickan förbisedd, då den häckar även i mindre skogsvatten som sällan besöks av skådare. De milda vintrarna påverkar förstås antalet övervintrande krickor och i år fanns allmänt fåglar på flera lokaler än vanligt.
Per Björkman

2013

Häckningar: 2 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Martin Oomen m fl). 1 par Galterö (Andy Hultberg m fl). 1 par Björkkärret, Delsjöområdet (Jan-Åke Noresson m fl).
Vinter: Januari–februari: 33 ex fördelade på 13 lokaler. De flesta i kustbandet. December: 32 ex fördelade på 5 lokaler.
Höga antal: 150 ex Lilla Hästholmen, Björlanda 15.4 (Bo Nilsson). 100 ex Öxnäs 15.4 (Jon Håkansson).
Krickan fortsätter att häcka relativt sparsamt hos oss, men fyndbilden är sannolikt något missvisande. Om fler skogsvatten besöktes under häcktid av skådare så hade sannolikt betydligt fler häckningar kunnat säkras. Noterbart nu är istället att de häckningar som noterats är vid lokaler som antingen ligger på väg till en annan populärare fågellokal eller intill ett promenadstråk. Gör ankan rättvisa och ta en sommarpromenad i skogen nästa säsong :)
Björn Dellming

2012

Häckningar: 1 par Hovås golfbanedamm 7.6 (Aimon Niklasson). 1 par Björkkärret, Delsjöområdet (Jan-Åke Noresson m fl ).
Vinter: Januari–februari: Som mest 12 ex Sjöbacken, Göteborg 19.1–3.2 (Uno Unger m fl). December: Som mest 5 ex Välen 1–30.12 (Hans Erik Hermansson m fl).
Höga antal: 166 ex Torslandaviken 23.4 (Stefan Svanberg m fl). 107 ex Öxnäs 2.10 (Martin Oomen).
Kricka är sparsam som häckfågel i rapportområdet, men återfinns år efter år på i princip samma lokaler. I år kunde häckning konstateras vid Björkkärret (sydväst om Brudarebacken) för minst tredje året i rad, samt vid Hovås golfbanedamm. Utöver det så noterades par eller spelande fåglar på olika ställen i Torslandaviken, Änggårdsbergen, Hökälla, Bergsjön samt Hindås/Björketorp. Även vid Balltorps våtmark, där arten häckade förra året, fanns stationära par men ingen häckning konstaterades i år. Ökad bevakning av skogsnära småvatten kan möjligtvis ge en bättre bild av artens förekomst i rapportområdet. Antalet övervintrande krickor var över det normala med cirka 50 ex under januari–februari fördelade på främst kustnära lokaler. Under december sågs endast 13 ex. Större ansamlingar av krickor sågs också i vanlig ordning under vår- och höststräcket, med högsta noteringar vid Torslandaviken och Öxnäs.
Björn Dellming

2011

Häckningar: 1 par Balltorps våtmark (Magnus Rahm).
Vinter: Januari–februari: Som mest 2–5 ex Sjöbacken 2.1–6.2 (Uno Unger m fl) och 7–8 ex Välen 17–22.1 (Johan Svedholm m fl). December: Som mest 37 ex Välen 1–14.12 (Uno Unger m fl).
Höga antal: 110 ex Öxnäs 9.4 (Bo Brinkhoff). 148 ex Prästgårdskilen, Björlanda 26.8 (Johan Svedholm).
Kricka är en mycket sparsam häckfågel i rapportområdet, men kunde glädjande nog konstateras häcka i Balltorps våtmark där en hona med fyra pull observerades under sommaren. Ökad bevakning av skogsnära småvatten kan möjligtvis ge bättre bild av artens förekomst i rapportområdet. Krickor övervintrar i regelbundet i Göteborgsområdet med större ansamlingar vid framförallt Välen. En tydlig nedgång i antalen kan dock noteras så fort den hårdare vinterkylan slår till, vilket var fallet under inledningen av 2011. Den milda avslutningen på året gav däremot bättre förutsättningar för övervintring och toppnoteringen på 37 ex den 1 december är den högsta vinternoteringen för Göteborgsområdet under 2000-talet. Rekordet är 50 ex i Torslandaviken den 1 januari 1960. Större ansamlingar av krickor sågs också under vår- och höststräcket i området kring Nordre älvs mynning och fjord, vars betydelse som rast- och sträcklokal inte kan underskattas.
Björn Dellming

2010

Vinter: Januari–februari: 1 hane Slottsskogen 3.1–19.2 (Kristoffer Nilsson m fl). 1 ex Grevedämmet, Mölndal 3–6.1 (Eric Johansson m fl). 1 hona Massetjärn/Mölndalsån, Mölnlycke 3.1 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Stensjön, Mölndal 6.1 (Uno Unger m fl). Som mest 7 ex Sjöbacken 10.1–2.2 (Uno Unger m fl). 1 hane Kråkudden, Hönö 15.1 (Magnus Unger m fl). Som mest 8 ex Rya nabbe/Ryaverket, Göteborgs hamn 18.1–27.12 (Uno Unger m fl). Som mest 2 ex Fässbergsmotet/Prästabäcken, Mölndal 23.1 (Birger Kaiser m fl). December: 1 ex Välen 1.12 (Jonas Abrahamsson). Som mest 8 ex Sjöbacken 2.12 (Uno Unger). 1 hona Säveån, Gamlestaden 4.12 (Roger Eskilsson). 4 ex Torslandaviken 4–6.12 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Prästabäcken, Mölndal 28.12 (Lars Eric Rahm). 3 ex Rya nabbe, Göteborgs hamn 30.12 (Johan Svedholm).
Höga antal: 119 ex str Kråkudden, Hönö 17.4 (Mikael Molin m fl).
Sammanlagt 40 krickor noterades under vintermånaderna, vilket bevisar att arten fortsätter att försöka övervintra i området trots den stränga vintern.Det höga antalet vid Kråkudden är den tredje högsta dagssumman vid lokalen, där rekordet är 177 ex den 8 april 2009. Det högsta antalet krickor som noterats i rapportområdet under 2000-talet är 209 ex vid Mudderdammen i Torslandaviken den 19 september 2006.
Per Björkman

2009

Vinter: Januari–februari: I området Välen–Stora ån som mest 11 ex 30.1 (Kristoffer Nilsson). Vid Torslandaviken som mest 4 ex 10.1 (Magnus Persson). December: Vid Välen som mest 2 ex 26.12 (Jan Mogol). Vid Torslandaviken som mest 7 ex 4.12 (Magnus Persson). 1 ex Slottsskogen 1–27.12 (Bengt Adamsson m fl). 12 ex Sjöbacka 20.12 (Stefan Andersson). 1 ex Säveåns mynning 20.12 (Mats Raneström). 1 ex Kråkudden, Hönö 24.12 (Björn Dellming). 1 ex Massetjärn, Mölnlycke 28.12 (Johannes Löfqvist).
Enstaka individer och mindre flockar ses numera varje vinter i rapportområdet. Noterbart i år är dock det låga antalet vid Välen i december. De högsta antalen brukar annars försöka övervintra just i detta område. I övrigt ett normalt uppträdande.
Jon Håkansson

2008

Vinter: Januari–februari: Vid Välen som mest 15 ex 12.1 och 27.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Hökälla 3.1 (John Thulin m fl). 1 ex Madbäcksdammen, Björlanda 18.2 (Bo Brinkhoff). 15 ex Öxnäs 28.2 (Nils Abrahamsson m fl). December: Vid Välen som mest 8 ex 21.12 (Jan Krantz). 4 ex Sjöbacka 1.12 (Uno Unger). 5 ex Torslandaviken 7.12 samt 2 ex samma lokal 23.12 (Stefan Svanberg). 1 ex Hovås golfbanedamm, Askim 23.12 (Jan Mogol).
Under 90-talet var krickan knappt årlig vintertid men från början av 2000-talet har antalet ökat markant. Säkraste lokalen att se arten under vintern är Välen med omnejd där också de högsta antalen ses.
Jon Håkansson

2007

Vinter: Januari–februari: Vid Välen som mest 14 ex 2.1 (Jan Bergqvist). 1 ex Hökälla 19.1 (Anna Kristiansson). Vid Sjöbacka som mest 7 ex 22.2 (Uno Unger). December: Vid Välen som mest 15 ex 27.12 (Ola Wennberg). 2 ex Öxnäs 12.12 (Bo Brinkhoff). 4 ex Torslandaviken 20.12 (Kent Larsson).
Från att tidigare knappt varit årlig under januari månad ses numera mindre flockar med krickor varje vinter. Denna ökning skedde i början av 2000-talet och största anledningen är troligtvis de mildare vintrarna, även om den större aktiviteten bland fågelskådare naturligtvis kan spela in.
Jon Håkansson