Bläsgås Anser albifrons

2021

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 400 ex 5.1–28.4. Höst–vinter: Sammanlagt 13 ex 5.11–27.12. Höga antal: 51 ex str NO Lindesnäs, Nordre älv 21.2 (Uno Unger).
Bläsgås har haft en tydligt stigande trend i Göteborgsområdet under ett antal år, men nu har de verkligen överträffat sig själva. Årssumman är mer än dubbelt så hög som det tidigare årsrekordet som sattes 2016. Så sent som 2009 gjordes bara två fynd av totalt sex exemplar, vilket vi lakoniskt beskrev som "normal utdelning". Sannolikt har populationen som berör oss en ökande trend, men någon mångdubblering de senaste tio åren rör det sig knappast om. Ökningen i vårt lilla rapportområde hänger därför sannolikt mer ihop med att flyttkorridorerna antingen vidgats eller förskjutits en aning norrut, så att en högre andel passerar här.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt ca 100 ex 3.1–27.4. Sommar: 1 2K Öxnäs 13.6 (Mikael Molin). Höst–vinter: Sammanlagt 63 ex 5.10–20.12.
Ännu ett mycket gott år för arten och inte långt från rekordåret 2016 då 181 ex rapporterades. Den udda fågeln i årets rapportskörd var gåsen som sågs i Öxnäs i början av juni. Sommarfynd är ovanliga men när de görs handlar det ofta om fjolårsungar som dyker upp i början av juni.
Magnus Rahm

2019

Samtliga: Vår: Sammanlagt 112 ex 15.2–21.3. 4 ex Lagmansholmen 19.4 (Roger Eskilsson m fl). Höst: 2 ad Fässberg, Mölndal 27.10 (Lars Eric Rahm m fl). Vinter: 15 ex str SV Kippholmen, Björlanda 18.12 (Bo Brinkhoff).
Tack vare ovanligt många vårfynd kan vi bokföra det näst bästa bläsgåsåret genom tiderna, slaget endast av 2016 då totalt 181 ex rapporterades. I Göteborgsområdet görs oftast flest fynd under våren, och i år var det ovanligt tydligt med nästan samtliga fynd under en dryg månad från mitten av februari till mitten av mars.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: Vinter: 1 ad Öxnäs 17–18.1 (Conny Palm m fl). Upp till 5 ad Välen–Lunnagården 9–19.2 (Uno Unger m fl). Vår: 3 ex Brudarebacken 21.3 (Jan-Åke Noresson m fl). 2 ex str N Slottsskogen 21.3 (Tina Widén m fl). 40 ex str NO Mölnlycke 26.3 (Fredrik Andersson m fl). 4 ex str N Slottsskogen 26.3 (Tina Widén). 7 ex str N Brudarebacken 30.3 (Mia Wallin m fl). 2 ad Habäck, Björketorp 2.4 (Elon Wismén m fl). 1 ad str N Smedstorps ängar, Björketorp 2.4 (Elon Wismén m fl). Höst: 30 ex str V Skogen, Mölnlycke 26.10 (Pär Lydmark). 3 ex str S Donsö 25.11 (Gösta Olofsson).
Totalt 98 ex innebär att 2018 blev det bästa året genom tiderna för arten, blott en gås bättre än 2015 då 97 ex rapporterades. Årets summa domineras förstås av de två Mölnlycke-flockarna om 40 respektive 30 ex, båda bland de större som rapporterats av arten i området.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: Januari–februari: 1 ad Torslanda golfbana 6–7.1 (Leif Bergendal m fl). 2 ex Öxnäs 13.1 (Bo Brinkhoff m fl). 7 ex Gunnesby, Säve 15.1 (Tommy Järås). 2 ad Gunnesby, Säve 7.2 (Uno Unger m fl). 9 ex str V Välen 21.2 (Silke Klick). Vår: Sammanlagt 43 ex 4.3–30.4, med som mest 18 ex str O Välen 19.3 (Hans Börjesson m fl). Sommar: 1 2K Välen 12–13.6 (Hans Börjesson m fl). Höst: 2 ad str N Rörö 22.9 (Stefan Svanberg). 7 ad str S Torslandaviken 27.10 (Magnus Persson). 6 ex str SV Björkekärr 28.10 (Peter Strandvik). December: 1 ex Fässberg, Mölndal 31.12 (Ove Ferling).
Med totalt 72 ex blev 2017 det tredje bästa året genom tiderna för bläsgås i Göteborg, slaget endast av 2015 (97 ex) och 2016 (181 ex). Bland årets rapporter är det särskilt ett fynd som pockar på uppmärksamhet, nämligen fjolåringen som tillbringade ett par junidagar i Välen. Sedan tidigare finns det två junifynd i området, nämligen från Öxnäs nationaldagen 2012 och Torslandaviken 2006. Den senare upptäcktes den 4 juni och tillbringade sedan drygt två månader på lokalen. Liksom årets gås var båda dessa 2K-fåglar. Bland bläsgäss är familjebanden starkare än hos de flesta andra gäss, och under sitt första levnadsår hjälper ofta ungarna sina föräldrar med häckningsbestyren på tundran. Det är oklart om de göteborgska sommargässen kommit bort från sina föräldrar eller bara varit bångstyriga ungdomar som vägrat hjälpa till, men de har knappast själva varit könsmogna och har alltså inte gått miste om sin egen häckning, så att säga.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: Januari: 5 ex str O Ragnhildsholmen 3.1 (Staffan Larsson). 2 ad Uppegården, Säve 4.1 (Ingemar BE Larsson m fl). Vår: Sammanlagt ca 42 ex 13.2–23.3. 1 ex Öxnäs 19.5 (Bo Brinkhoff). Höst: 2 ad + 2 1K Galterö 18.9 och 1 1K samma lokal 19.9–21.9 (Jan Mogol m fl). Sammanlagt ca 128 ex 16.10–30.10 med som mest 46 ex str S Vinga 16.10 (Olle Svensson m fl) och 40 ex Öxnäs 25.10 (Bo Brinkhoff m fl).
Med totalt ca 181 ex slogs årsrekordet för tredje året i rad. 2015 rapporterades totalt 97 bläsgäss vilket alltså var det tidigare årsrekordet. Det råder inget tvivel om att bläsgäss i allt högre grad sträcker över vårt område. I början av 2000-talet var bläsgås något av en raritet i området, och mellan 2000 och 2010 noterades färre än tio bläsgäss sju av åren.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: Vår: 12 ex Öxnäs 15.2 (Staffan Larsson m fl). 8 ex Öxnäs 19.2 (Benga Ragnewall). 6 ex Tofter, Säve 21–22.2 (Stig Carlsson m fl). 1 2K Välen–Lunnagården, Mölndal 23–26.2 (Uno Unger m fl). 4 ad str SV Öxnäs 24.2 (Christer Fält). 15 ex Öxnäs 25.2 (Benga Ragnewall). 2 ad str O Välen 26.2 (Uno Unger m fl). 1 ad Öxnäs 28.2 (Roger Eskilsson). 30 ex str N Eskilsby, Landvetter 3.3 (Lars Andersson). 2 ex str Haga kile, Askim 5.3 (Mårten Sjöstedt). 1 ad str S Vargö 8.3 (Jan Mogol). 2 ex str Hårssjön 23.3 (Bengt Hallberg). 1 ex Öxnäs 18.5 (Per Lundgren). Höst: 1 ad Välen 6–11.11 (Tina Widén m fl). 3 ad Torslandaviken 7–19.11 (Christer Fält m fl). 7 ex Gunnesby, Säve 18–20.11 (Magnus Lundström). Vinter: 1 2K– Uppegården, Säve 31.12 (Uno Unger).
17 fynd av totalt 97 exemplar är nytt rekord för Göteborgsområdet, även om det föreligger en uppenbar risk för dubbelräkning bland gässen i Öxnäs i februari. Uppträdandet har ökat markant de senaste åren. Antalen fluktuerar visserligen kraftigt åren emellan, men den stigande trenden är stadig.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: 1 ad Välen–Lunnagården–Fässberg 9–17.2 (Hans-Erik Hermansson m fl). 2 ad str NO Jonsered, Partille 24.2 (Erik Wallentin m fl). 6 ex str N Lagmansholmen, Säve 27.2 (Mats Raneström). 2 ex str NO Långe tånge, Öckerö 11.3 (Mats Raneström). 2 ad str O Välen 12.3 (Hans Börjesson m fl). 1 ex förbifl Torslandaviken 23.4 (Per-Erik Hagström m fl). 24 ex str S Brudarebacken 6.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 24 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda 25.10 (Elon Wismén). 1 ex str SV Välen 30.10 (Tina Widén m fl). 1 1K Lunnagården–Välen 9–16.11 (Lars Eric Rahm m fl). 2 ex str SV Säteriet, Råda 22.11 (Johannes Löfqvist).
Totalt 66 ex är nytt rekord för området. Siffran domineras naturligtvis av de två flockarna om 24 ex. Dessa är faktiskt de två största bläsgåsflockar som setts i området sedan 1977.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: Vår: 1 ex str N Brudarebacken 1.3 (David Klingberg). 4 ex str N Välen 1.3 (Josua Smedberg). 2 ex str NO Stegelholmsviken, Näset 3.3 (Karl-Olof Johansson). 3 ex str N Torslandaviken 4.3 (Per-Erik Hagström m fl). 1 ad str NO Hyppeln 5.3 (Roger Eskilsson). 2 ex str NO Kråkudden, Hönö 5.3 (Tina Widén m fl). 1 ex str S Björnekulla 5.3 (Uno Unger). 2 ex str S Torslandaviken 5.3 (Magnus Persson). 1 3K+ str NO Galterö 6.3 (Per Österman m fl). 1 ex str NO Kråkudden, Hönö 1.4 (Stefan Malm m fl). 7 ex str NO Fotö 3.4 (Bo Brinkhoff m fl). 1 2K Kvillehed, Nordre älv 5.5 (Mia Wallin m fl) och troligen samma individ Fåglevik, Björlanda 9.5 (Johan Svedholm m fl). Höst: 2 ad str S Vrångö 25.10 (Magnus Rahm m fl).
13 fynd av 28 ex är det bästa året sedan rekorduppträdandet 2006. Övervikten med vårfynd är i år extra tydlig med tolv fynd på våren och bara ett på hösten.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 1 2K Lagmansholmen, Säve 6.1 (Mats Raneström). 1 ex Torslandaviken 19.2 (Magnus Persson). 4 ex str Stora Amundö 11.3 (Lars Lundmark). 1 2K str NO Brudarebacken 12.3 (Uno Unger m fl). 2 ad str S Galterö 17.3 (Jan Mogol). 1 2K str SO Stora Amundö 16.4 (Stefan Svanberg). 1 2K Öxnäs, Säve 6.6 (Stefan Svanberg). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 12.11 (Stefan Svanberg).
Med åtta fynd av tolv exemplar var 2012 ett ganska bra år för bläsgåsen. I vanlig ordning dominerar fynd av sträckande fåglar. Värt att notera är att flera av fynden utgörs av ensamma ungfåglar. Kanske kan man misstänka att dessa debutanter som tappat bort äldre och mer erfarna artfränder, har en större tendens att hamna hos oss, i utkanten av bläsgässens sträckled och övervintringsområden.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: Upp till 18 ex Äspekullen, Säve 12–22.3 (Uno Unger m fl). 3 ad str NO Hyppeln 19.3 (Magnus Unger). 1 ex förbiflygande Johanneberg 20.3 (Olof Armini). 2 ex str N Södra Guldheden 27.3 (Fredrik Tebelius).
Flocken på det oskördade havrefältet vid Äspekullen är den näst största som rapporterats i Göteborgsområdet. Rekordet utgörs av 25 ex vid Smithska udden den 25 september 1977 men under 2000- talet har tidigare inga större flockar än 12 ex rapporterats. I övrigt ett normalt uppträdande.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: 4 ad Fässberg, Mölndal 1–18.1 (Ola Wennberg m fl). 3 ex Grevedämmet, Mölndal 25.3 (Morgan Johansson). 1 2K Kråkudden, Hönö 12.4 (Magnus Rahm m fl). 1 2K Prästgårdskilen, Björlanda 21–22.4 (Peter Hamrén m fl). 4 ex Torslandaviken 18.5 (Kåre Ström m fl). 1 ex Välen 20.5 (Göran Gustavsson). 1 ad str S Smithska udden 27.9 (Martin Oomen m fl). 6 ex Öxnäs 6.11 (Daniel Gustafsson m fl).
Åtta fynd av 21 ex är den tredje högsta årssumman någonsin, rekordet är från 2006 då minst 62 ex noterades. Bläsgåsen tycks i vårt rapportområde något vanligare under våren än under hösten, vilket också återspeglas i årets fyndbild.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 2 ex str N Hökälla 14.3 (Daniel Gustafsson). 4 ad Fässberg, Mölndal 28–31.12 (Jan Krantz m fl).
Göteborgsområdet är inte direkt bläsgässens paradis. De bläsgäss som ses i Sverige häckar på den sibiriska tundran och övervintrar i Västeuropa. På flyttningen däremellan passerar de flesta söder om Östersjön och bara en liten andel på den svenska sidan av havet. En bläsgås i Göteborgstrakten är således långt från artfrändernas highway. Två fynd är en normal utdelning.
Magnus Rahm

2008

Samtliga: 1 2K Öxnäs, Säve 6–11.5 (Bo Brinkhoff m fl). 6 ex str Smithska udden 31.10 (Kristoffer Nilsson). 1 ad str S Rådasjön, Råda 28.12 (Johannes Löfqvist).
Rastande fynd av bläsgås i området är vi inte bortskämda med. Bortser man från invasionsåret 2006 då flera långstannande flockar observerades, får man gå tillbaka till 2001 för att hitta ett fynd av rastande fåglar som stannat mer än en dag. I övrigt ett normalt uppträdande.
Magnus Unger

2007

Samtliga: 3 ad str S Fotö 5.3 (Tina Widén). 1 ex str NO Hög, Hisingen 9.3 (Tommy Järås). 2 ex Ragnhildsholmen, Hisingen 7.9 (Magnus Larsson). 1 ad Uppegården, Säve 11.12 (Birger Kaiser).
Ett fåtal fynd både under våren och hösten, vilket innebär ett helt normalt uppträdande för bläsgås.
Magnus Unger