Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 9 maj 30 maj 2016 Björkö (Peter Hamrén)
Första höst 26 sep 29 aug 2015 Fridhemsberget (Johannes Löfqvist)

2021

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 100 ex 18.1–27.5. Höst: Sammanlagt 711 ex 10.10–30.11. Höga antal: 135 ex str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Jon Håkansson). 180 ex str SV Hyppeln 10.11 (Ingemar Åhlund).
Nytt årsrekord för spetsbergsgås! Årssumman om 811 ex är nästan hundra fler än det tidigare rekordet från 2018. Arten tycks alltså fortsatt bli mer och mer frekvent i området.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 102 ex 18.1–10.5. Höst–vinter: Sammanlagt 366 ex 2.10–19.12. Höga antal: 160 ex str SV Björlanda skjutfält 18.10 (John Fjörtoft Karlsen). 100 ex str SV Rörö 18.10 (Johannes Löfqvist m fl).
Året blev det näst bästa för spetsbergsgås i området, endast slaget av 2018 då totalt 724 ex rapporterades. För dem som uppskattar statistik kittlar det kanske att sju av de tio högsta årssummorna noterats under de senaste tio åren. Annars räcker det att konstatera att det går kolossalt bra för spetsbergsgås i området.
Magnus Rahm

2019

Samtliga: Januari–februari: 3 ex Gullö, Säve 24.1 (Anders Hansson). 1 ex str N Vrångö 12.2 (Johan Bergquist). 1 ex Knapegården, Askim 22.2 (Rickard Holmskog). 2 ex Ragnhildsholmen 24.2 (Torbjörn Arvidsson). Vår: 8 ex str NO Torslandaviken 10.3 (Mathias Theander). 7 ex str NO Hyppeln 16.3 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Nolviks kile, Björlanda–Öxnäs, Säve 20.3 (Magnus Persson, Bo Brinkhoff m fl). Höst: Sammanlagt 276 ex 24.9–30.11. Höga antal: 133 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Jon Håkansson).
Totalt 299 exemplar är ett mycket fint resultat för denna gås vars uppträdande i området har ökat kraftigt. Nästan hälften av gässen passerade Hönö den 4 november, fördelat på tre flockar om totalt 133 ex. Det är den näst högsta dagssumman som noterats i området, slagen endast av de 195 ex som passerade Hyppeln den 9 november 2015.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: Vår: Sammanlagt 140 ex 17.3–29.4. Höst: Sammanlagt 584 ex 27.9–18.11.
En årssumma på 724 ex är en rejäl putsning av det tidigare årsrekordet om 435 ex från 2015. Bortsett från höga antal bjöd dock inte den spetsbergska gåsamiddagen på några större överraskningar.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 200 ex 11.3–21.5. Höst: Sammanlagt 38 ex 7.10–29.10. Höga antal: 100 ex str NO Välen 19.3 (Hans Börjesson m fl). 32 ex Öxnäs 1.4 (Staffan Larsson m fl).
Med 238 ex blev 2017 det tredje bästa året någonsin för spetsbergsgås i Göteborg, brädat endast av 2012 (352 ex) och 2015 (435 ex). Ökningen har sin förklaring i att flyttvägarna av någon anledning förskjutits österut. Förr flyttade nästan alla spetsbergsgäss längs den norska kusten till och från häckplatserna på Svalbard, men på senare år har antalen i östra Sverige och Finland ökat kraftigt.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: 1 ex Öxnäs 6.1, 5.2, 26.2 och 10.3 (Per Björkman, Bo Brinkhoff m fl). 10 ex str NO Brudarebacken 26.2 (David Klingberg m fl). 2 ex str NO Vrångö 16.3 (Tina Widén). 2 ex str NO Välen-Brudarebacken 20.3 (Hans Börjesson, Mia Wallin m fl). 25 ex str O Hyppeln 8.5 (Tina Widén m fl). 2 ex förbifl Svarte mosse, Björkö 30.5 (Peter Hamrén). 38 ex str S Vinga 16.10 (Olle Svensson m fl). 3 ex str S Hyppeln 30.10 (Roger Eskilsson m fl). 21 ex str V Hjuvik, Torslanda–Kråkudden, Hönö 23.12 (Lennart Bogren, Bo Brinkhoff).
9 fynd av 104 ex är en normal årssumma för spetsbergsgås. Anmärkningsvärt är att så stor andel av fynden gjordes under våren, och särskilt flocken om 25 ex vid Hyppeln den 8 maj sticker ut som den största flocken som rapporterats i området i maj.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: Januari: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 17.1 (Ola Bäckman m fl). Vår: 1 ex Öxnäs 26.2–14.3 (Tommy Järås m fl). 2 ex str N Brudarebacken 3.3 (Jan-Åke Noresson). 7 ex Torslandaviken 10.4 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str N Olofstorp, Bergum 18.4 (Håkan Thorstensson). 6 ex str Brudarebacken 20.4 (Roger Eskilsson m fl). Höst: Sammanlagt 415 ex under perioden 29.8–1.12, med som mest 195 ex str SV Hyppeln 9.11 (Roger Eskilsson). December: 2 ex Torslandaviken 28.12 (Magnus Persson m fl).
435 ex är nytt rekord för området. Det tidigare rekordet var från 2012 då totalt 352 ex rapporterades. Dagssumman om 195 ex vid Hyppeln den 9 november är den högsta som rapporterats från Göteborgsområdet. Det rörde sig om två flockar om 120 respektive 75 ex, och bara den ena av dessa hade i sig kunnat utgöra en fullt normal årssumma.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: 9 ex str S Fotö 13.1 (Bo Brinkhoff m fl). 2 ex Öxnäs 25.2 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Tofter, Säve 27–28.2 (Jon Håkansson m fl). Upp till 6 ex Öxnäs 12–28.3 (Stig Carlsson m fl). 3 ex str Torslandaviken 29.3 (Magnus Persson). 6 ex str SV Torslandaviken 20.10 (Christer Fält m fl). 4 ex str S Arendalsudden 21.10 (Ola Wennberg). 20 ex str SV Brudarebacken 30.10 (Leif Andersson m fl). 1 ex str SV Brudarebacken – Välen 30.10 (Leif Andersson, Tina Widén m fl). 21 ex str S Styrsö 7.11 (Lars Davidsson). 10 ex str SV Brudarebacken–Välen, 22.11 (Leif Andersson, Hans Börjesson m fl). 3 ex str SO Torslandaviken 25.11 (Ulf Persson). 1 ex rast Uppegården, Säve–Öxnäs 16.12 (Benga Ragnewall m fl).
Cirka 90 ex är en normal årssumma. Att merparten av fynden görs på hösten är helt normalt, då gäss som är på väg från Norge till Danmark har en tendens att dyka upp hos oss.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: Vår: 2 ex str O Välen 1.4 (Hans Börjesson). 3 ex str NO Kråkudden, Hönö 7.4 (Roger Eskilsson m fl). 3 ex str NO Slottsskogen 14.4 (Tina Widén m fl). Höst: 3 ex str SV Vrångö 25.9 (Martin Oomen m fl). 1 ex Öxnäs 27–28.9 (Stefan Svanberg m fl). 3 ex str S Brudarebacken 1.10 (Roger Eskilsson). 15 ex str S Sandvik, Torslanda 5.10 (Christer Fält). 15 ex str SV Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 25.10 (Lars Davidsson). 23 ex str S Vinga 30.10 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 7 ex str Hälsö hamn 3.11 (Thomas Karlsson). 27 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Ola Bäckman m fl). 9 ex str S Måvholmen, Gbg:s södra skärgård 17.11 (Lars Davidsson).
Totalt 103 ex är att betrakta som en normal summa för de senaste åren. Höstens sträcktopp inföll några veckor senare än vanligt, vilket möjligen skulle kunna vara en konsekvens av svaga vindar i månadsskiftet september–oktober. Om det blåser västliga vindar då, är chansen stor att många spetsbergare trycks in mot Västkusten.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: Vinter: 1 ad Billdalsvallen, Uggledal, Askim 6–9.1 (Mikael Forsman m fl) och samma individ Vrångö 8–13.2 (Margareta Strandberg m fl). 1 ex Gunnesby, Säve 11–18.1 (Martin Oomen m fl). 1 ex Kvillehed, Nordre älv 10.12 (Mats Raneström). Vår: 1 ex str Gullbergsvass 2.3 (Olof Armini). 2 ex str Rörö 11.3 (Thomas Karlsson). 1 ex Öxnäs, Säve 11.3 (Stefan Svanberg). 4 ex str S Hyppeln 18.3 (Magnus Unger). 60 ex str O Johanneberg 24.3 (Olof Armini). Höst: Sammanlagt tio flockar om totalt 281 ex under perioden 23.9–12.11.
Totalt 352 ex är nytt rekord – i år igen. Under 2012 noterades flera flockar i storleksordningen 60 ex vilket aldrig har hänt tidigare. Det tidigare flockrekordet gällde 55 ex vid Kråkudden 20 oktober 2008. Även om Svalbardsbeståndet av spetsbergsgås ökat de senaste decennierna räcker knappast det som förklaring till rekorduppträdandet. Västvindar under hösten brukar trycka in spetsbergsgäss mot den svenska västkusten, men 2012 kan ju knappast sägas ha varit exceptionellt i det avseendet. Förklaringen finns nog snarare i förändrade flyttnings­vanor hos delar av populationen. På grund av flockstorlekar och tillfälligheter varierar antalet spetsbergsgäss i området mycket från år till år, men den stigande trenden går ändå inte att ta miste på.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: Vår: 1 ex str Johanneberg 12.3 (Olof Armini). 13 ex str NO Brudarebacken 15.5 (Jan-Åke Noresson). 3 ex str N Kråkudden, Hönö 24.5 (Marinko Karabatic m fl). Höst: Sammanlagt 16 fynd av 208 ex under perioden 14.9–12.11, med som mest 38 ex str S Kråkudden, Hönö–Vinga 24.9 (Mattias Poszgai, Musse Björklund m fl). Vinter: 1 ex Torslandaviken 23.12 (David Lundgren). 1 ex str S Björnhuvudet, Öckerö 27.12 (Olof Armini).
227 ex är rekord så det skvätter om det! Det tidigare rekordet var 121 ex från 2009 medan det 2010 bara sågs 7 ex. Även om uppträdandet varierar mycket från år till år står det helt klart att spetsbergsgåsen har blivit vanligare i rapportområdet. Majfynden ligger i slutet av artens sträckperiod, då gässen lämnar rastplatser i Norge för den sista flytten till häckområdena på Svalbard. Antingen rör det sig om icke-häckande fåglar, eller så är de helt enkelt en aning försenade.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: 4 ex str NO Gamlestaden 23.5 (Roger Eskilsson). 1 1K str S Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 21.10 (Lars Davidsson). 2 ex Öxnäs 6.11 (Daniel Gustafsson m fl).
Efter 2009 års rekorduppträdande fick vi i år nöja oss med ungefär lika många spetsbergsgäss som var normalt för tio år sedan. I vårt rapportområde har spetsbergsgåsen ofta en sträcktopp i samband med västvindar under andra halvan av september eller under oktober, men i år räckte inte vindarna till.
Magnus Rahm

2009

Vår: 1 ex str SV Öxnäs 24.5 (Mikael Molin).
Höst: 8 ex str S Kråkudden, Hönö 25.9 (Magnus Rahm m fl). 44 ex str SV Vinga 25.9 (Stig Karlsson m fl). 7 ex str SV Mariakyrkan 26.9 (Olof Armini). 50 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda 28.9 (Johan Svedholm). 2 ex str S Smithska udden 30.9 (Kristoffer Nilsson m fl). 2 ex str S Torslandaviken 2.10 (Magnus Persson). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (Mikael Molin m fl). 3 ex str V Brudarebacken 18.10 (Jan-Åke Noresson m fl).
Årets nio fynd av 121 ex är nytt årsrekord och ett resultat som hade varit otänkbart för några decennier sedan.
Från 70-talet finns inga rapporter alls men sedan dess har arten uppträtt mer och mer frekvent.
En förklaring till förändringen kan givetvis sökas i en ökad skådaraktivitet men fler orsaker finns.
Den population som berör oss häckar på Svalbard och övervintrar i Danmark, Tyskland och Nederländerna.
Sedan 1950-talet har Svalbardsbeståndet ökat från 15 000 individer till 30–40 000 vilket säkert bidragit till att vi nu kan se så många spetsbergsgäss i Göteborgsområdet. Det kan också vara värt att notera att väderförhållandena har stor betydelse för hur många fynd det blir i Göteborgstrakten. Gässen flyttar över Skagerrak från Oslotrakten i Norge till Jylland i Danmark. Om vinden är västlig under artens sydsträck i september–oktober är förutsättningarna goda för att större flockar ska driva in mot den svenska västkusten. På våren är spetsbergsgåsen mer sällsynt i Göteborgstrakten och årets majfynd är bara två dagar från fenologirekordet för senaste vårfynd.
Magnus Rahm

2008

Vår: 1 ex str NO Fässberg, Mölndal 8.3 (Olof Armini).
Höst: 2 ex str S Vinga 11.10 (Tore Holsendahl). 55 ex str S Kråkudden, Hönö 20.10 (Jon Håkansson). Minst 35 ex Dannekroken, Hönö 20.10 (Björn Zachrisson). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Jon Håkansson). 2 ex str SV Smithska udden, Göteborg 1.11 (Kristoffer Nilsson m fl). 11 ex str SO Kråkudden, Hönö 19.11 (Roger Eskilsson).
Flocken vid Dannekroken (troligen en del av flocken som strax innan sågs vid Kråkudden) rastade kort och drog vidare mot Grötö. Flocken är den största som noterats i området på hela 2000-talet.
Magnus Unger

2007

Vår: 3 ex str S Kråkudden, Hönö 9.3 (Per Björkman m fl). 1 ex str N Mölnlyckemotet, Råda 14.3 (Johannes Löfqvist). 2 ex str N Rörö 26.5 (Per Björkman m fl).
Höst: 4 ex Öxnäs, Säve 17.9 (Marinko Karabatic). 18 ex str SV Krossholmen, Torslanda 4.10 (Johan Svedholm). 2 ex str Vinga 7.10 (Kjell Svensson). 1 ex Arendalsudden, Hisingen 20–23.10 (Conny Palm m fl).
Vinter: 1 ex Välen, Göteborg 8–27.12 (Stefan Andersson m fl).
Tre fynd av rastande spetsbergsgäss är fler än normalt. Långstannaren i Välen stannade i hela 20 dagar, vilket är nytt rekord. Det tidigare rekordet på 2000-talet gäller en fågel vid Prästgårdskilen 2002 som observerades under 16 dagar.
Magnus Unger