Grågås × vitkindad gås Anser anser × Branta leucopsis

2015

Samtliga: 1 ex Öxnäs 23.8 (Magnus Lundström).
En hybrid mellan grågås och vitkindad gås har funnits ett par år i Slottsskogen, bland de vingklippta gässen i Hjorthagsdammen, men i det vilda är detta den första säkra rapporten från Göteborgsområdet.
Magnus Rahm