Snatterand × gräsand Mareca strepera × Anas platyrhynchos

2017

Samtliga: 1 ad hane Slottsskogen 6.1–16.3 (Jan Mogol m fl).
Samma återvändande hane som setts varje vinter sedan vårvintern 2010 återkom till Slottsskogens dammar under årets första månader. Kanske var detta sista gången, påföljande vinter syntes han i varje fall inte till.
Elis Ölfvingsson

2016

Samtliga: 1 ad hane Slottsskogen–Hökälla 3.1–11.3 (Bengt Adamsson m fl). 1 ad hane Slottsskogen 15.10–29.12 (Bengt Adamsson m fl).
Samma återvändande hane, nu åtminstone sju år gammal, sågs som vanligt i Slottsskogen under vintermånaderna. Precis som under slutet av förra året sågs han vid ett enstaka tillfälle också på andra sidan älven – denna gång vid Hökälla i början av mars.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: 1 hane Slottsskogen 1.1–13.2 (Bengt Adamsson m fl). 1 hane Slottsskogen–Slätta damm, Hisingsparken 11.11–24.12 (Bengt Adamsson m fl).
Såväl under början som under slutet av året sågs den hane som övervintrat i Slottsskogens dammar varje år sedan vårvintern 2010. I år sågs vad som bedöms som samma individ även vid ett tillfälle under december månad i Hisingsparken, i övrigt ett uppträdande förutsägbart likt tidigare år.
Elis Ölfvingsson