[Svangås] Anser cygnoides

2010

Samtliga: 1 ex str S Stora Oxhagen 23.6 (Tommy Järås).
Svangås har observerats sporadiskt under 2000-talet, oftast på Hisingen. Eventuellt har det hela tiden rört sig om samma individ som tros härstamma från en fågeldamm i Surte, och som fattat tycke för kanadagäss. Svangåsen häckar naturligt i Mongoliet och sydöstra Ryssland.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 1 ex Öxnäs 2.2 (Bo Brinkhoff). 1 ad Bergum k:a 21.10 (Håkan Thorstensson).
De första fynden sedan 2006 av denna parkrymling och troligen är det samma individ nu som då. Fågeln har hållit till inne i Västergötland och uppe i Bohuslän, där den även samhäckat med kanadagås.
Magnus Rahm