Grågås Anser anser

2014

Höga antal: 1 900 ex Öxnäs, Säve 20.7 (Bo Nilsson). 1 800 ex str Brudarebacken 30.10 (Jan-Åke Noresson m fl).
Antalet grågäss har en tydligt stigande trend i området.
Magnus Rahm

2011

Höga antal: Minst 1 000 ex Öxnäs, Säve 11.12 (Johan Svedholm m fl).
Ett av de högsta antalen grågäss som noterats i rapportområdet.
Magnus Rahm

2010

Höga antal: 750 ex Nordreälvstranden, Öxnäs 31.7 (Bo Nilsson).
En av de största flockarna som noterats i Göteborgsområdet, om inte den allra största.
Magnus Rahm

2009

Höga antal: 1 120 ex str S Smithska udden 28.10 (Kristoffer Nilsson).
De senaste seklen har grågåsen pendlat från att vara vanlig under stora delar av 1800-talet, till en raritet under mitten av 1900-talet, och till att åter vara en vanlig fågel i nutid. Höga antal publicerades för första gången förra året så det är svårt att säga hur sträcksiffran från Smithska udden står sig, men den är troligen en av de högsta som räknats i vårt rapportområde. Den är åtminstone den högsta som rapporterats från Smithska udden under 00-talet.
Magnus Rahm

2008

Höga antal: Rastande: 675 ex Öxnäs, Säve 6.8 (Bo Brinkhoff). Sträckande: 870 ex str S Vrångö 1.11 (Tina Widén). 820 ex str SV Smithska udden 1.11 (Uno Unger m fl).
Den 31 oktober och 1 november passerade dessutom omkring 900 respektive 350 obestämda gäss Smithska udden och Vrångö, och merparten av dessa var troligen också grågäss. Eftersom detta är första året vi publicerar höga antal av grågås är det oklart om dessa siffror är rekord eller ej.
Magnus Unger

2007

Häckningar: Endast 10 säkra häckningar varav 2 par i Hårssjön (Erik Landgren).
En sammanställning av säkra häckningar under åren 2004–2007 ger cirka 30–40 par fördelat ganska jämnt mellan Öckerö och Göteborgs kommun och med endast något enstaka par i Mölndal och Härryda. Det är dock svårt att ge någon exaktare siffra eftersom fynd av pulli kan vara svårbedömda i många fall när de tidigt flyttat sig från den faktiska häcklokalen.
Magnus Unger