Tundrasädgås Anser fabalis rossicus

2021

Samtliga: 1 ex Prästgårdskilen, Björlanda 15–17.4 (Mathias Theander). 1 ex Öxnäs 16.4 (John Fjörtoft Karlsen).
Vårens sista sädgäss kunde bestämmas till tundrasädgås, det vill säga sädgås av underarten rossicus. Enstaka tundrasädgäss brukar rapporteras varje år, men förmodligen passerar många fler som förblir obestämda till underart.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: 1 ex Öxnäs 7–20.1 (Bo Brinkhoff m fl). 12 ex str N Torslandaviken 23.12 (Mats Raneström).
Sädgås av underarten rossicus, det vill säga tundrasädgås, hör förmodligen till ett av områdets mest förbisedda taxa. Eftersom en stor majoritet av områdets sädgäss bara ses på sträck är det sällan säker bestämning till underart kan göras, men om det hade kunnat göras är det inte osannolikt att det skulle visa sig att en rätt hög andel utgörs av tundrasädgäss.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: 9 ex Torslanda golfbana 6–7.1 (Leif Bergendal m fl). 6 ex Lunnagården, Mölndal 8.1 (Lars Eric Rahm m fl).
Fjärde året i rad med fynd av den tundrahäckande underarten av sädgås. Det är numera väl utrett att ett betydande antal tundrasädgäss övervintrar i Sverige, och även om majoriteten av dessa återfinns söderut tycks vi allt oftare få en släng av sleven även i Göteborg.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: 4 ex Öxnäs, Säve 19–25.10 (Bo Brinkhoff m fl).
Tredje året i rad med fynd av denna underart. Det första fyndet i rapportområdet gjordes så sent som 2003, men det till synes ökade uppträdandet hänger nog snarast samman med en större medvetenhet och kunskap kring dessa gäss.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: 15 ex Uppegården, Säve 31.12 (Uno Unger m fl).
De 15 tundrasädgäss som sågs på årets sista dag utgör den näst största flocken som rapporterats från området av denna underart. Den allra största flocken utgörs av 23 ex som räknades vid Trädet, Säve den 25 januari invasionsåret 2006.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: 1 ex Torslanda golfbana 1.1 (Mathias Theander m fl). 1 ex Öxnäs 28.11 (Bo Brinkhoff).
2010 var senast tundrasädgäss rapporterades från området, men man kan misstänka att en och annan slinker obemärkt förbi eftersom merparten av alla sädgäss som ses i området bara sträcker förbi.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: 1 ex Svindal, Askim–Välen 16–19.4 (Mikael Forsman m fl).
Andra året i rad med fynd av en ensam tundrasädgås. Tidigare har rasen observerats mellan den 6 oktober och den 1 april så årets fynd utgör ett rejält fenologirekord. Men sett över hela Götaland faller observationen väl in i mönstret.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 1 ex Lunnagården, Mölndal 25.12 (Lars Eric Rahm m fl).
Sädgås av rasen rossicus är en sällsynthet i rapportområdet. Första observationen gjordes 2003 och därefter har den även observerats 2006 och 2007. Men med tanke på svårigheterna att skilja raserna åt, och att de flesta sädgäss i Göteborgstrakten bara ses på sträck, är tundrasädgåsen förmodligen inte så ovanlig som den verkar – många passerar säkert rapportområdet utan att kunna skiljas från nominatrasen.
Magnus Rahm

2007

Samtliga: 1 ex Välen, Göteborg 6.10 (Stefan Andersson m fl).
Om man bortser från förra årets mindre invasion (då minst 35 ex sågs under vårvintern) är detta endast andra fyndet av denna sällsynta ras i rapportområdet. Fågeln sågs hela dagen i viken och troligen var det även samma individ som rapporterades dagen efter som ej säkert rasbestämd.
Magnus Unger