Tornseglare Apus apus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 7 maj 28 apr 2006 Torslandaviken (Karl-Olof Johansson)
Sista höst 19 sep 13 nov 2008 Berglärkan, Göteborg (Ingegerd Nyberg)

2008

Sena fynd: 1 ex Berglärkan, Göteborg 13.11 (Ingegerd Nyberg).
Ett mycket sent fynd. Även 2006 noterades ett exemplar i november på Styrsö. De senaste årens uppträdande av bleka tornseglare i Sverige under senhösten och bestämningsproblematiken arterna emellan gör fyndbilden vansklig, men oavsett vilket är det mycket sällsynt med seglare så här sent på året.
Martin Oomen