Tornseglare Apus apus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 7 maj 28 apr 2006 Torslandaviken (Karl-Olof Johansson)
Sista höst 20 sep 13 nov 2008 Berglärkan, Göteborg (Ingegerd Nyberg)

2017

Höga antal: 4 500 ex Torslandaviken 8.7 (Magnus Persson).
En hög koncentration av tornseglare under flyttiden är inte ovanlig. 2017 fick vi uppleva några dagar med imponerande antal tornseglare i luften, främst i Torslandaviken. Ett sent men osäkert fynd noterades på Kråkudden den 17 oktober; blek tornseglare kunde inte med säkerhet uteslutas.
Silke Klick

2016

Sena fynd: 1 ex str V Ganlet, Önnered 18.10 (Stefan Svanberg).
Ett mycket sent fynd av denna tropikflyttare, dock finns åtminstone ett senare fynd i rullorna, nämligen den 13 november 2008. När det gäller så här sena fynd är det frestande att tänka i banor av blek tornseglare, en art vars fåtaliga fynd i landet ofta är gjorda under sen höst. Årets fynd fotodokumenterades emellertid så att den bleke, som kan vara ytterst svår att skilja från tornseglare, kunde uteslutas efter fotostudier.
Johan Svedholm

2008

Sena fynd: 1 ex Berglärkan, Göteborg 13.11 (Ingegerd Nyberg).
Ett mycket sent fynd. Även 2006 noterades ett exemplar i november på Styrsö. De senaste årens uppträdande av bleka tornseglare i Sverige under senhösten och bestämningsproblematiken arterna emellan gör fyndbilden vansklig, men oavsett vilket är det mycket sällsynt med seglare så här sent på året.
Martin Oomen