Obestämd Apus apus/pallidus

2020

Samtliga: 1 ex str S Björlanda skjutfält 31.10 (John Fjörtoft Karlsen).
En seglare i slutet av oktober eller en bit in i november är alltid intressant. Tidpunkten är sen för tornseglare vars sista exemplar oftast lämnar området innan september är slut. Tankarna dras naturligtvis till den bleke tornseglaren som sågs sist vid Hovås golfbana på morgonen samma dag (se nedan). Arttillhörigheten för Björlanda-seglaren kunde dock inte säkerställas.
Silke Klick

2019

Sena fynd: 1 ex Önnered, Göteborg 20.11 (Magnus Hallgren m fl).
En ej bestämd seglare observerades vid Ganlet och i Önnereds hamn i samband med brunsångaren på samma lokal. Fågeln sågs av flera skådare men tyvärr kunde arttillhörigheten inte säkerställas. Tidpunkten är extremt sen för att vara en vanlig tornseglare och skulle utgöra det senaste fyndet inte bara i rapportområdet utan i hela landet. Det är därför inte osannolikt att det handlade om en blek tornseglare, och några karaktärer som kunde uppfattas talade för det. Tyvärr krävs bra förhållanden och helst fotodokumentation för att säkerställa blek tornseglare, som dessutom skulle vara den första för rapportområdet.
Silke Klick

2007

Sent fynd: 1 ex Fässberg, Mölndal 28.10 (Mathias Theander).
Precis som 2004 gjordes ett fynd av tornseglare en dryg månad efter att de sista ordinarie seglarna lämnat området. De senaste årens uppträdande av blek tornseglare i landet under just denna period har gjort att en kraftig uppmärksamhet har riktats mot alla sena fynd av tornseglare. Årets fynd i Fässberg blev aldrig säkert bestämt (en säker bestämning kräver extremt goda observationsförhållanden), men oavsett om det var en blek tornseglare eller en extremt sen vanlig tornseglare är fyndet anmärkningsvärt.
Pär Lydmark