Obestämd tornseglare/blek tornseglare Apus apus/pallidus

2007

Sent fynd: 1 ex Fässberg, Mölndal 28.10 (Mathias Theander).
Precis som 2004 gjordes ett fynd av tornseglare en dryg månad efter att de sista ordinarie seglarna lämnat området. De senaste årens uppträdande av blek tornseglare i landet under just denna period har gjort att en kraftig uppmärksamhet har riktats mot alla sena fynd av tornseglare. Årets fynd i Fässberg blev aldrig säkert bestämt (en säker bestämning kräver extremt goda observationsförhållanden), men oavsett om det var en blek tornseglare eller en extremt sen vanlig tornseglare är fyndet anmärkningsvärt.
Pär Lydmark