Hornuggla Asio otus

2021

Häckningar: 1 par Öxnäs (Staffan Larsson m fl).
Övriga fynd: 1 ex Öxnäs 22–24.2 (Per Lundgren m fl). 1 ex Vinga 1.5 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Gullö, Säve 3.5 (John Thulin). 1 ex Välen 12.5 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Änggårdsbergen 31.7 (Magnus Rahm). 1 ex Ganlet 20.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Öjersjö 21.9 (Louise Persdon). 1 ex Rörö 30.10 (Lars Bruzell). 1 ex Hönö 31.10 (Per Björkman m fl). 1 ex död Hönö 6.12 (gnm Martin Alexandersson). 1 ex Välen 12.12 (Johan Svedholm).
Efter fjolårets skräll med hela fem häckningar så är vi tillbaka till ett normalläge med bara en häckning. Vi har nu haft häckande hornuggla tre år på raken. Totalt 11 övriga fynd noterades vilket är något fler än vanligt. Bland dessa gjordes fyra på våren och sju på hösten/vintern, varav en död uggla. Uppträdandet av hornuggla varierar kraftigt med varierande tillgång på gnagare, och 2021 kan ändå betraktas som ganska normalt.
Silke Klick

2020

Häckningar: 1 par Torslandaviken (Johan Svedholm m fl). 1 par Djupedal (gnm Rrk Göteborg 1 par Björlanda (Karin Magnander). 1 par Öxnäs (Stefan Svanberg m fl). 1 par Stora Knarrholmen (Lars Henriksson).
Övriga fynd: 1 ex Kålltorp 1.8 (Jan-Åke Noresson). 1 ex Rörö 4.10 (Kristoffer Lager m fl). 1 ex Torslandaviken 14.10 (Örnulf Asker). 1 ex Heden, Torslanda 20.12 (Mathias Theander).
Under de senaste 20 åren har häckning av hornuggla bara kunnat konstateras i genomsnitt vartannat år. Årets fem framgångsrika häckningar är det högsta utfallet sedan 2009 då hela sju häckningar konstaterades. För Torslandaviken var årets häckning den första någonsin, och för första gången sedan 2001 har en häckning rapporterats från södra skärgården. På det hela taget tycks dock hornuggla ha minskat i rapportområdet, även om antalet häckningar kan variera från år till år. De fyra övriga fynden utanför häckningstid kan betraktas som ett något lågt antal.
Silke Klick

2019

Häckningar: 1 par Askesby, Säve (Mats Raneström m fl). 1 par Bergum (Håkan Thorstensson).
Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 1–25.2 (Christer Fält). 1 ex Askim 5.2 (Jan Wahlberg). 1 ex Styrsö 1.4 (Andy Hultberg). 1 ex Hönö 19.4 (Hans Zachrisson). 1 ex Torslandaviken 1.5 (Magnus Rahm). 1 ex Björlanda kile 6.6 (David Armini). 1 ex Nordstaden 12.11 (gnm Jon Håkansson).
Häckningar av hornuggla förekommer inte årligen, och senaste gången två häckningar noterades var 2010. Arten är vanligare som häckfågel i Bohuslän så det är kanske inte förvånande att det är i norra delen av rapportområdet vi ser häckningar. Sju övriga fynd utöver häckningarna är inom ramen av den normala variationen.
Silke Klick

2018

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 4.1 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Bärby, Säve 17.2 (Mats Raneström). 1 ex Torslandaviken 3–5.3 (Magnus Persson m fl). 1 ex Kårholmen 4.3 (Jan Mogol). 1 ex Färjenäsparken 9.3 (Gunnar Valinder). 1 ex Torslandaviken 13.3–5.4 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Öxnäs 22.3 (Ulf Persson m fl). 1 ex Säve flygplats 25.3 (Tommy Järås). 1 ex Skändla 23.5 (John Thulin). 1 ex Torslandaviken 8–18.11 (Stefan Svanberg m fl).
De senaste åren har häckning av hornuggla inte varit årlig i vårt område, och inte heller 2018 kunde någon häckning konstateras. 10 fynd av 10 ex är något mer än tidigare år, men totalantalet kan vara både högre och lägre då hornugglor setts sporadiskt under vissa perioder vid Torslandaviken.
Silke Klick

2017

Häckningar: 1 par Prästgårdskilen, Björlanda 13.6 (Johan Svedholm).
Övriga fynd: 1 ex Gunnesby, Säve 17.6 (Tommy Johansson m fl).1 ex Vinga 30.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 ex Hisingsparken 28.10 (Ingegerd Bratt m fl). 1 ex Nordstan 21.12 (Lennart Hansson).
Det har varit lite till och från med häckningar de senaste åren, och årets enda häckning är bättre än fjolåret som var helt utan. Ett något spektakulärt fynd är den hornuggla som under en dag valde att rasta i en klippskreva på Vinga innan den fortsatte sin färd mot sydligare breddgrader. Även den hornuggla som satt i ett träd vid Nordstan på morgonen den 21 december kan kallas spektakulär, om än på ett mer urbant sätt.
Silke Klick

2016

Samtliga: 1 ex Kråkudden, Hönö 5.5 (Jon Håkansson m fl). 1 ex Torslandaviken 19–23.10 (Niklas Aronsson m fl). 1 ex Brännö 21.10 (Lars Hellman). 1 ex Majorna 26.10 (Göran Andersson). 1 ex Kornhalls färjeläge, Säve 6.12 (Magnus Lundström).
Dessvärre inga rapporter om häckningar i år, arten tycks ha minskat rejält i rapportområdet sedan 00-talet då häckningar rapporterades så gott som varje år i storleksordningen upp till sju par. Under 10-talet har häckningar endast rapporterats tre av sju år. Troligen är mörkertalet inte särskilt stort – förvisso är arten mycket svår att upptäcka under spelperioden då den inte hörs särskilt långt, men å andra sidan är ungarnas tiggläten svåra att missa för skådare som rör sig ute om sommarnätterna.
Johan Svedholm

2015

Häckningar: 1 par Smedstorps ängar (Elon Wismén m fl). 1 par Kålsered, Björlanda (Stig Carlsson m fl).
Övriga fynd: 1 ex Heden, Hönö 5.2 (Lasse Andersson). 1 ex Brudarebacken 6.3 (Ingemar BE Larsson).
Efter tre års frånvaro återkom hornugglan som häckfågel hos oss. Glädjande nog lyckades två par få ut ungar på vingarna. Bästa året under 2000-talet var 2009 då hela sju par häckade i rapportområdet.
Martin Oomen

2014

Samtliga: 1 ex Stora Amundö 8.4 (John Karlsson Rolander). 1 ex Hög, Hisingen 25.4 (Tommy Järås). 1 ex Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård 30.10 (Gösta Olofsson). 1 1K Lindholmen, Hisingen 30.10 (gnm Tommy Järås).
Kräftgången fortsätter för hornugglan. Detta var tredje året i följd utan några rapporterade häckningar. Arten får nog snart betraktas som utgången som regelbunden häckfågel inom rapportområdet. I Bohuslän däremot rapporterades det om minst 27 ungkullar, det högsta antalet för 2000-talet, så nog finns det hopp om att vi ska kunna få hornugglan åter som häckfågel i framtiden. Hornugglan från Lindholmen hade flugit på ett fönster och fick rehabiliteras på Hög där den senare kunde släppas ut den 16 november.
Martin Oomen

2013

Samtliga: 1 ex Hönö kyrkogård 26.2–15.3 (Bo Brinkhoff m fl). 2 ex Brännö 13.3 (Lars Hellman). 1 ex sp Lagmansholmen 12–14.5 (Bert Olsson m fl). 1 1K Vasastaden, Göteborg 10.12 (gnm Tommy Järås).
Precis som förra året rapporterades inga häckningar, normalt brukar 1–3 par skrida till häckning. Främst är det jordbruksmarkerna kring Lärjeåns dalgång och på Hisingen som brukar attrahera hornugglorna. För fjärde vintern i rad fanns det dock övervintrande hornugglor på Hönö kyrkogård, även om trenden är fortsatt nedåtgående för denna tidigare vinterflock, som nu reducerats till endast en individ. Decemberfyndet i centrala Göteborg utgjordes av en individ som flugit in ett fönster, och som kunde släppas vid fågelcentralen efter några dagars rehabilitering.
Martin Oomen

2012

Samtliga: 1 ex Skandiahamnen 6.1 (Tommy Järås). Som mest 3 ex Hönö kyrkogård 15.1–22.4 (Magnus Unger m fl). 1 ex Välen 28.1 (Johan Svedholm m fl). 3 ex Torslandaviken 29.1 (Daniel Gustafsson). 1 ex Trädgårdsföreningen 30.12 (Carl Jyker).
För första gången sedan 2004 rapporterades ingen häckning. De övervintrande ugglorna på Hönö kyrkogård har blivit färre för varje år som gått sedan platsen blev känd 2010. Under vårvintern sågs som mest tre individer där.
Martin Oomen

2011

Häckningar: 1 par Varpekärr, Bergum (Martin Oomen m fl). 1 par Askesby, Säve (Conny Palm).
Övriga fynd: 8 ex Hönö kyrkogård 16–23.1 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex Torslandaviken 22.1 (Magnus Persson m fl) 1 ex Hällsvik, Torslanda 25.1 (Magnus Persson). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 1.3 (Stefan Ericsson). 1 ex Kråkudden, Hönö 16.3 (Stefan Malm). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 4.6 (Johannes Löfqvist). 4 ex Alleby, Björlanda 25.12 (Bo Nilsson).
Den stora flocken med övervintrande ugglor som upptäcktes på Hönö kyrkogård under fjolåret fanns åter på plats, även om antalet ugglor inte var lika stort i år. Hornugglan är i hög grad beroende av gnagare och antalet par kan därför fluktuera ganska mycket mellan åren. Den sista tioårsperioden har antalet häckningar pendlat mellan ett och nio par. Årets två häckningar får anses normalt.
Martin Oomen

2010

Vinter/vår: Under januari–mars gjordes observationer på 18 lokaler runt om i Göteborg, de flesta kustnära.
Höga antal: Största ansamlingen upptäcktes på Hönö kyrkogård där ugglor var synliga 16.1–15.3. Som mest sågs 15 ex 17.2 (Uno Unger m fl).
Övriga fynd av fler än en individ: 3 ex Arödsberget 22–24.1 (Hans Utterberg). 2 ex Donsö 19.2 (gnm Gösta Olofsson). 2 ex Lundby 2.3 (Gunilla Midbratt).
Häckningar: 1 par Vråssered, Bergum (Martin Oomen). 1 par Smedstorps ängar, Björketorp (Elon Wismén m fl).
Höst/vinter: 1 ex Högåsa, Björlanda 29.11 (Bo Nilsson). 1 ex Eklanda 25.12 (Per-Anders Svensson).
Ansamlingar likt den på Hönö är nuförtiden mycket sällsynta kring Göteborg. Under de två–tre senaste decennierna har endast enstaka ströobservationer gjorts vintertid. Man får gå tillbaka till vintrarna i skiftet 60/70-talet för att hitta liknande antal. Maxnoteringen är 21 ex i december 1970 i Björlanda. Arten är känd för att vintertid samlas i grupper på dagkvist, flera kända samlingar finns i exempelvis Halland och Skåne. Hönö kyrkogård verkade dessutom falla ugglorna i smaken då en flock rapporterades därifrån under början av 2011.
Martin Oomen

2009

Häckningar: 1 par Lärjeåns dalgång, Angered (Olof Armini). 1 par Bergums k:a (Elon Wismén m fl). 2 par i området mellan Öxnäs och Gunnesby (Roger Eskilsson m fl). 1 par Björlanda (Björn Dellming m fl) 2 par Björkö (Bo Brinkhoff).
Övriga: 1 ex Fässberg 28.2 (Anders Olsson). 1 ex sp Hökälla 4.4 (Matserik Eriksson). 1 ex Fässberg 27.12 (Lars Eric Rahm).
Totalt sju häckningar gör 2009 till det bästa året sedan 1989 då nio häckningar konstaterades. På längre sikt har arten dock minskat på Västkusten, troligen till följd av förändringar i jordbrukslandskapet.
Martin Oomen

2008

Häckningar: 1 par Stora Knarrholmen, Gbg:s södra skärgård (gnm Tommy Järås). 1 par Bergum k:a 4.7 (Håkan Thorstensson). Häckningstid: 1 ex sp Lärjedalens golfbana 21.1 (Håkan Thorstensson). 1 ex Ragnhildsholmen 6.5 och 20.5 (Peter Strandvik m. fl.). 1 ex Torslandaviken 18.5 (Per Björkman m fl).
Övriga: 1 ex str O Kråkudden, Hönö 15.4 (Stefan Svanberg). 1 ex Västra Nordstan 9.11 (gm Tommy Järås). 1 ex Pilegårdsdammen, Askim 19.12 (Stefan Andersson).
Två konstaterade häckningar ett ganska normalt resultat för senare år. Hornugglan får nog räknas som den mest lättinventerade ugglearten tack vare ungarnas ljudliga mattiggande som hörs vida omkring under sommarnätterna, vilket gör att häckningar enklare kan konstateras än för andra nattaktiva arter. Decemberfynd hör till ovanligheterna och har endast noterats en gång tidigare på 2000-talet.
Martin Oomen

2007

Vår: 1 ex Kråkudden, Hönö 25.3 (Bengt Karlsson) och 1 ex samma lokal 26.3 (Kristoffer Nilsson).
Häckningar: 1 kull med minst 2 ungar Djupedal, Hisingen (Matserik Eriksson m fl). 1 kull med minst 3 ungar Stora Holm, Hisingen (Bo Brinkhoff). 1 kull med minst 2 ungar Lerbäck, Säve (Bo Brinkhoff). Häckningstid: 1 ex sp Tofter, Säve 6.6 (Matserik Eriksson).
Höst: 1 ex Stora Amundö 9.10 (Erik Westberg).
Efter förra årets svacka med bara en konstaterad häckning är vi nu tillbaka på normal nivå. Antalet häckningar har de senaste 15 åren varierat från en till fem per år, med undantag för 2004 då ingen häckning konstaterades. Rapporten om en spelande fågel i juni är också värd att notera; av någon anledning rapporteras spelande fåglar väldigt sällan i rapportområdet trots att arten bevisligen häckar här år efter år. I övrigt ovanligt få vårfynd men å andra sidan ett höstfynd, vilket inte är fallet varje år.
Pär Lydmark