Jorduggla Asio flammeus

2021

Samtliga: Vinter: 1 ex Öxnäs 29.1–19.2 (Nils Abrahamsson m fl). Vår: Sammanlagt 9 fynd av 11 ex 20.4 – 30.5. Höst: Sammanlagt 5 fynd av 7 ex 3.10 – 2.11.
Totalantalet 19 ex är mindre än hälften av det 50-tal jordugglor som noterades 2012, som var det hittills bästa året. 2021 är således ett tämligen normalt år för jorduggla, om än något åt det lägre hållet.
Silke Klick

2020

Samtliga: Vår: Sammanlagt 12 fynd av 12 ex 28.2–20.5. Höst Sammanlagt: 11 fynd 14 ex 29.9–13.11. Vinter: 1 ex Brunstorp, Säve 28–29.2 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Torslandaviken 21.12 (Magnus Persson).
Ännu ett år med ett stabilt antal jordugglor, samt två vinterfynd. Ingen häckning noterades.
Silke Klick

2019

Samtliga: Vår: Sammanlagt 20 fynd av 25 ex 4.4 – 17.6. Höst: Sammanlagt 9 fynd av 9 ex 24.9 – 17.11.
Totalantalet av 29 jordugglor i rapportområdet står sig fint i jämförelse med tidigare år med högre antal rapporterade jordugglor såsom 2006 och 2015 då 32 respektive 30 ex rapporterades. Flest jordugglor noterades 2012 med hela 50 ex.
Silke Klick

2018

Häckningar: 1 par Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson).
Övriga fynd: 1 ex Svensby, Säve 13–29.1 (Mathias Theander m fl). 1 ex Torslandaviken 17.2–10.4 (Lars Persson m fl). 1 ex Brudarebacken 8.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Ersdalen, Hönö 13.4–1.5 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex. Torslandaviken 4–18.5 (Christer Fält m fl). 1 ex Galterö 29.4 (Jon Hessman). 1 ex Landvetters flygplats 28.5 (Henrik Nilsson). 1 ex Nordre älvs fjord 30.5 (Mats Raneström). 1 ex Ragnhildsholmen 5.10 (Tom Ekman). 1 ex Hyppeln 6.10 (Manne Strömbäck). 1 ex Torslandaviken 7.10 (Conny Palm m fl). 2 ex Vrångö 13.10 (Stefan Svanberg). 1 ex Horstedammen, Öckerö 17.10 (Daniel Laveson). 1 ex Änggårdsbergen 31.10 (Johan Ennerfelt). 1 ex Vinga 18.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Slottsskogen 18.11 (Tina Widén).
Visserligen har häckning av jorduggla varit misstänkt några gånger genom åren men konstaterade häckningar finns det bara två i rapportområdet, nämligen 1982 och 1973, även dessa i södra skärgården. Vi får alltså gå tillbaka hela 36 år för att hitta den senaste konstaterade häckningen i rapportområdet vilket gör årets häckning med minst 2 flygga ungar smått sensationell och mycket glädjande. Inga ytterligare sommarfynd gjordes. Antalet övriga fynd var tämligen normalt, åtta fynd vardera under vår respektive höst.
Silke Klick

2017

Samtliga: Vår: Sammanlagt 4 ex 8.4–21.5. Höst: Sammanlagt 11 fynd av 15 ex 24.9–22–10.
Enstaka vinter- eller sommarfynd av jorduggla är regelbundna i rapportområdet, men uteblev under 2017. Däremot var antalet fynd under flyttider vår och höst inom normalspannet.
Silke Klick

2016

Samtliga: Vinter: 1 ex Arendalsudden 16.1 (Jan Mogol m fl). 1 ex Torslandaviken 21.2 (Magnus Persson). Vår: Sammanlagt 8 ex 26.3–19.5. Sommar: 1 ex Stora Lövö, Billdals skärgård 12.6 (Roger Börjesson). Höst: Sammanlagt 4 fynd av 6 ex 7.10–3.11.
Enstaka vinterfynd och normala vår- och höstsummor men ett intressant sommarfynd från Billdals skärgård, vilket mycket väl skulle kunna vara en potentiell häckningsbiotop för arten. Arten är sedan länge utgången som häckfågel i rapportområdet, där den senaste häckningen skedde på Kungsö 1982.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: Vinter: 1 ex Torslandaviken 25.1 (Magnus Persson). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 12.2 (Bo Brinkhoff). 1 ex Brudarebacken 15–17.2 (Lars Carlbrand m fl). Vår: 8 fynd av lika många exemplar gjordes under perioden 19.3–9.5. Höst: 19 fynd av 20 exemplar gjordes under perioden 26.9–22.11.
Efter några år med "medelsummor" blev 2015 ett bra år med många fynd. Framför allt utmärkte sig höstmånaderna vilket talar för att häckningsframgången var ganska god norröver.
Martin Oomen

2014

Samtliga: Vinter: 1 ex Hönö 18.1 (Håkan Muller). 1 ex Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård 3.12 (Gösta Olofsson). Vår: 8.3–9.5 gjordes 13 fynd av lika många exemplar. Höst: 8.10–23.11 gjordes 8 fynd av 9 exemplar.
Ett normalår både vad det gäller fyndbild och antal individer. Det enda avvikande var att sommarfynd uteblev för första gången sedan 2011.
Martin Oomen

2013

Samtliga: Vinter: 1 ex Pansarkvillen, Säve 12.1 (Uno Unger). Vår: 8 fynd av lika många exemplar under perioden 10.3–19.5. Sommar: 1 ex Torslandaviken 6.6 (Christer Fält). Höst: 7 fynd av 8 exemplar under perioden 21.9–10.11.
En återgång till en mer normal nivå efter fjolårets rekordhöga notering. Som brukligt för jordugglan så görs de flesta fynden i skärgården, och detta år utgjorde inget undantag då skärgården ståtade med hela 15 av de 17 fynden.
Martin Oomen

2012

Samtliga: Vinter: 1 ex Lexby Västergård, Björlanda 11.2 (Per-Erik Hagström m fl). 1 ex Torslandaviken 5–8.12 (Staffan Larsson m fl). 1 ex Styrsö 15.12 (Joakim Stillner). Vår: Sammanlagt ca 20 fynd fram till skiftet maj–juni. Sommar: 1 ex Öxnäs 6.6 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslandaviken 11.6 (Ola Wennberg m fl). 2 ex 20.5–30.7 Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Davidsson m fl). 1 ex Galterö 26.6 (Lars Hellman). Höst: Sammanlagt 15 fynd av 20 individer under perioden 24.9–15.11.
Minst 43 fynd av över 49 individer gör 2012 till det bästa året någonsin. Tidigare goda år var 2006 med 32 respektive 2005 med 26 exemplar. Jordugglan är känd för att kunna byta häckningsområden beroende på födotillgång. Efter fjolårets goda häcksäsong i norra delen av landet valde uppenbarligen en hel del av dessa att spendera mer tid i södra Sverige och åtminstone en häckning konstaterades i Halland. Det är även tänkbart att en stor del av fynden avser fjolårsungar. Fyndet på Lökholmen där två fåglar sågs regelbundet under juni–juli är intressant, men trots åtskilliga besök kunde tyvärr ingen häckning konstateras där.
Martin Oomen

2011

Samtliga: Vinter: 1 ex Gårdstensberget, Angered 8.1 (Pelle Gustavsson). 1 ex Öxnäs 9.12 (Lars Paterson). 1 ex Galterö 19.12 (Lars Hellman). Vår: Sammanlagt fyra fynd under perioden 21.4–13.5. Höst: Sammanlagt 17 fynd av 18 ex under perioden 19.9–12.11. Merparten av observationerna gjordes i skärgården.
Efter flera år med låga antal blev det äntligen ett bra år där höststräcket dominerade fyndbilden med 18 exemplar. Detta hänger troligen samman med den goda tillgången på gnagare i norra Sverige vilket ledde till stora kullar hos många ugglearter.
Martin Oomen

2010

Vinter: Januari–februari: 1 ex Hästholmen, Arendal 16.1 (Martin Hammar m fl). 1 ex Fässberg, Mölndal 3–4.2 (Johan Revelj m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 5.2 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Stora Amundö 7.2 (Jesper Knape). December: 1 ex Torslanda golfbana 13.12 (Magnus Persson).
Vår: Sammanlagt 4 ex under perioden 4.3–14.4.
Höst: Sammanlagt 4 ex under perioden 1.10–3.11.
Ett ganska normalt år sett till antalet fynd, dock gjordes ovanligt många vinterobservationer. Arten brukar i normala fall ses med enstaka ex varannan vinter med undantag för 2006 då hela 14 ex noterades. Samtliga fynd under sträckperioderna gjordes i skärgården eller i direkt anslutning till kusten. Man hade kunnat hoppas att ett större antal skulle observeras under höstmånaderna då gnagartillgången var mycket god i stora delar av Norrland den gångna sommaren, men så blev alltså inte fallet.
Martin Oomen

2009

Vår: Sammanlagt sex fynd under perioden 10.4–17.5. Samtliga gjordes i skärgården eller i anslutning till kustbandet.
Sommar: 1 ex Galterö 3–6.6 (Lars Hellman m fl). 1 ex Torslandaviken 11.6–2.7 (Stefan Svanberg m fl).
Höst: Sammanlagt sex fynd av lika många individer under perioden 25.9–17.11 Under början av juni sågs en individ på Galterö och eventuellt var det samma exemplar som sedan uppehöll sig kring mudderdammen i Torslandaviken under större delen av juni. Sommarobservationer är nuförtiden sällsynta på Västkusten. Arten häckade senast 1982 på Kungsö i södra skärgården.
Martin Oomen

2008

Vinter: 1 ex Kråkudden, Hönö 11.1 (Kristoffer Nilsson m fl).
Vår: 1 ex Tornö, Gbg:s södra skärgård 23.4 (Tina Widén). 1 ex Vinga 26.4 (Conny Palm m fl).
Höst: 1 ex Utbyfältet 20.9 (Roger Eskilsson). 1 ex Rörö 21.9 (Elon Wismén m fl). 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 24.9 (Lars Davidsson). 1 ex Rörö 9.10 (Hans Börjesson). 1 ex Smithska udden 15.10 (Kristoffer Nilsson m fl). 1 ex Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård 26.10 (Gösta Olofsson). 1 ex Torslandaviken 8.11 (David Lundgren).
Totalt tio fynd, vilket får anses som ganska magert. Framförallt var det vårsträcket då endast två fynd gjordes som drog ned totalsiffran, medan det under höststräcket faktiskt observerades något fler än normalt. Enstaka sommarfynd brukar också göras nästan varje år, men alltså inte i år.
Martin Oomen

2007

Vinter: 1 ex Rörö 10.2 (Malin Karlsson).
Vår: 1 ex str NO Fotö 29.3 (Tina Widén). 1 ex str Kråkudden, Hönö 30.3 (Jon Håkansson, Kristoffer Nilsson). 1 ex Lilla Äxholmen, Gbg:s norra skärgård 1.4 (Tina Widén). 1 ex Torslandaviken 3.4 (Christer Welander). 1 ex Lindholmen, Gbg:s norra skärgård 14.4 (Pelle Gustavsson). 1 ad str O Lilla Rävholmen, Styrsö 14.4 (Lars Davidsson). 1 ex Brända skären, Näset 17.4 (Uno Unger).
Sommar: 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 16.7 (Kjell Ove Andersson).
Höst: 1 ex str S Vinga 28.9 och 2 ex samma lokal 29.9 (Håkan Eliasson m fl). 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 30.9 (Gösta Olofsson). 1 ex Hönö kyrkogård 30.9 (Rolf Nyback). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 15.11 (Per Kjellin).
Efter två exceptionellt bra jorduggleår med 26 respektive 32 fynd hamnar vi åter på normala 14 fynd. Fördelningen av fynd är typisk för arten både vad gäller årstid och lokal, vilket innebär att det är vårfynd i skärgården som dominerar. Förra årets märkliga uppträdande med 14 vinterfynd upprepades inte, utan årets vinterskörd blev mer normal med ett fynd. Som vanligt gjordes också enstaka sommarfynd, men det är nu tyvärr över 25 år sedan senaste konstaterade häckningen (1982 på Kungsö).
Pär Lydmark