Brunand Aythya ferina

2015

Höga antal: Ca 50 ex Torslandaviken 3.8 (Ulf Persson).
Årets högsta antal ligger något under snittet för senare år. Tidsmässigt skiljer sig årets notering från det normala, vanligtvis brukar de största flockarna ses i november. Inga indicier på häckning föreligger.
Per Björkman

2014

Höga antal: 60 ex Torslandaviken 14.11 (Göran Andersson m fl).
Ett normalt antal för senare år.
Per Björkman

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid: 3 ex parning/ceremonier Hovås, Askim 18.5 (Aimon Niklasson).
Höga antal: 54 ex Torslandaviken 17.11 (Magnus Persson).
Två hanar uppvaktade flitigt en hona i en damm där det inte funnits brunänder tidigare. Men något resultat av denna uppvaktning kunde inte ses i nämnda damm senare under sommaren. Årets högsta antal ligger något lägre än i fjol men får ändå anses normalt för senare år.
Per Björkman

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1–2 par Torslandaviken 1–2.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Välen 23.6 (Hans-Erik Hermansson).
Höga antal: 65 ex Torslandaviken 5.1 (Göran Gustavsson).
Brunanden är en art som har en vikande trend som häckfågel i Sverige. Under vår och sommar ses regelbundet flockar med brunänder i Torslandaviken, mestadels hanar. I vårt rapportområde har arten aldrig häckat, men något par ses regelbundet under häckningstid. Årets högsta antal är relativt normalt för senare år.
Per Björkman

2011

Höga antal: 81 ex Torslandaviken 17.10 (Martin Oomen).
Strax under hundra är ett normalt högsta antal brunänder för senare år.
Per Björkman

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par (parning) Torslandaviken 2.4 (Bo Brinkhoff).
Höga antal: 52 ex Torslandaviken 6.11 (Uno Unger).
Under juni–juli fanns brunänder i Torslandaviken med som mest 14 ex den 25 juli. Även från Hårssjön och Hökälla finns rapporter om enstaka brunänder under maj och juni. Brunanden har aldrig häckat i rapportområdet, så årets observation i Torslandaviken där parning sågs är intressant. Troligen krävs dock en mer skyddad lokal än den relativt öppna Karholmsdammen för att de ska genomföra en häckning. Högsta antal i fjol var 86 ex och även då gjordes toppnoteringen i början av november i Torslandaviken.
Per Björkman

2009

Höga antal: 86 ex Torslandaviken 7.11 (Uno Unger).
Det högsta antal brunänder som noterats i Göteborgs rapportområde genom åren är 250 ex. Detta antal har noterats två gånger i Torslandaviken, dels mellan den 17 oktober och den 28 november 1987, dels den 24 oktober 2002. Under 60-talet var antalen å andra sidan blygsammare än idag, med 38 ex i Göta älvs mynning den 30 december 1969 som den högsta noteringen. Under 70-talet ökade högsta antalet till 90 ex vid Hästevik den 25 december 1977. Sisjön var tidigare en viktig rastlokal för brunänder i rapportområdet, främst under 80-talet. 115 ex den 27 december 1984 är högsta noteringen från denna lokal.
Per Björkman