Ringand Aythya collaris

2010

Samtliga: 1 2K hane Säveåns mynning 1–31.1 (Ulf Lindell m fl).
Andra fyndet av ringand i rapportområdet. Även det första gjordes vid Säveåns mynning. Då var det en hona som uppehöll sig vid lokalen från den 17 februari till den 7 mars 2001.
Per Björkman