Prutgås Branta bernicla

Fenologi

Median Rekord
Första vår 6 apr 22 feb 2008 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)
Sista höst 1 nov 12 dec 2013 Hyppeln (Lars Erik Norbäck)

2021

Samtliga: Vår: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 26.2 (Daniel Laveson m fl). 1 ex str S Brevik, Öckerö 26.2 (John Andersson). 4 ex str NO Kråkudden, Hönö 20.5 (Jon Håkansson). Sommar: 1 ex Torslandaviken 4.6 (Ola Wennberg). 1 2K+ Stora Amundö 23.7–3.8 (Christopher Magnusson m fl). Höst: Sammanlagt 16 ex 20–27.10.
Fynden gäller den vanliga, mörkbukiga underarten och prutgäss vars underart inte kunnat avgöras. Den sammanlagda årssumman blev bara 24 ex, vilket är sämst på hela 2000-talet. Särskilt våren var oerhört fattig på prutgås, vilket i och för sig inträffar titt som tätt. Oftast brukar ändå någon tvåsiffrig flock driva upp årssumman, men alltså inte i år.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: Vår: Sammanlagt 4 ex 4–9.4. Sommar: 1 ex Välen 3.6 (Hans Börjesson m fl). 2 ex (tillsammans med 2 ljusbukiga prutgäss) Vinga–Bolleskären, Hönö 30.6–1.7 (Kent Kristensson m fl). Höst: Sammanlagt 32 ex 7.9–25.11.
För mörkbukiga prutgäss (underarten bernicla) gick vi miste om större flockar och årssumman blev därmed låg. Lite udda i sammanhanget var flocken som sågs först vid Vinga och sedan vid Bolleskären. Sommarfynd är överlag ovanliga, och det här var dessutom en blandflock med två mörkbukiga och två ljusbukiga prutgäss.
Magnus Rahm

2019

Samtliga: Vår: Sammanlagt 12 ex 20.3–12.5. Höst: Sammanlagt 24 ex 28.9–31.10.
År 2019 blev det sämsta året för mörkbukig prutgås sedan 2010, då sammanlagt 31 ex observerades. Göteborg ligger strax norr om artens huvudsakliga sträckleder, så för att det ska bli höga årssummor brukar det krävas att enstaka större flockar driver något ur kurs.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: Januari–februari: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 25.1 (Uno Unger m fl). Vår: 1 ex str N Kråkudden, Hönö 8.5 (Jon Håkansson). Höst: Sammanlagt 50 ex 22.9–4.11. December: 10 ex str S Kråkudden, Hönö 27.12 (Bo Brinkhoff).
Prutgås är först ut i den nya systematiska ordningen, men något imponerande prutgåsår blev det inte för det. Med undantag av en ensam gås uteblev vårsträcket helt och höststräcket bestod mest av spridda småflockar. Enstaka vinterfynd är normalt.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: Vår: Sammanlagt 56 ex 3.5–9.6, varav 50 ex str S Kråkudden, Hönö 1.6 (Ulf Persson). Höst: Sammanlagt 38 ex 12.9–8.11.
Prutgåssummorna varierar kraftigt från år till år och för en anständig årssumma krävs att någon större flock noteras, som den vid Kråkudden den första juni. Vårens sträcktopp infaller normalt något tidigare, den sista eller näst sista veckan i maj.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: Vår: Sammanlagt 21 ex 7.4–18.5. Sommar: 7 ex str S Kråkudden, Hönö 27.8 (Hans Zachrisson). Höst: Sammanlagt ca 660 ex 18.9–14.11, med som mest 330 ex str S Vinga 15.10 och 200 ex str S samma lokal 16.10 (Olle Svensson m fl).
Med de höga sträcksummorna från Vinga i oktober blev årets prutgåssumma mycket hög. Faktum är att dessa båda dagssummor är bland de högsta som rapporterats från området. I övrigt var uppträdandet högst normalt.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: Vår: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 28.5 (Jon Håkansson). Höst: Sammanlagt ca 62 ex under perioden 12.9–14.11. December: 7 ex str S Kråkudden, Hönö 9.12 (Bo Brinkhoff m fl). 6 ex str S Kråkudden, Hönö 12.12 (Barbara Leibiger m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 25.12 (Bertil Breife m fl).
Vårsträcket uteblev nästan helt – bara en mörkbukig prutgås under det första halvåret är anmärkningsvärt. Höstens uppträdande var mer normalt.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: Vår: Sammanlagt 5 fynd av 126 ex 29.4–25.5, med som mest 119 ex str O Östra Trollåsen–Sisjöns skjutfält 24.5 (Aimon Niklasson, Lars Eric Rahm). Sommar: 1 ad Välen–Askimsviken 1.7 (Göran Gustavsson m fl). 1 2K+ Stora Amundö 14.8 (Lennart Hansson). Höst: Sammanlagt ca 125 ex 23.9–31.10.
Ett bra år antalsmässigt. Vårflocken om 119 ex sticker ut som den klarast lysande stjärnan på den göteborgska prutgåshimlen – det var faktiskt den största flocken som rapporterats under hela 2000-talet.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: Vår: Sammanlagt 7 fynd av 21 ex under perioden 17.4–31.5. Sommar: 2 ad Stora Hästholmen, Björlanda 7.6 (Bo Nilsson m fl). 2 ex Galterö 21.6 (Berndt Lindberg). Höst: Sammanlagt 7 fynd av 35 ex under perioden 18.9–19.11. Vinter: 6 ex str S Hyppeln 12.12 (Lars Erik Norbäck).
Vissa år har enstaka större flockar med prutgäss den goda vanan att ta vägen via Göteborg, framför allt under vårsträcket. I år fick vi dock nöja oss med ströfynd av småflockar och ensamma individer, ett uppträdande som har blivit något av en standard de senaste åren. Decemberfyndet rörde sannolikt den ljusbukiga rasen.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: Vår: Sammanlagt 7 fynd av 8 ex under perioden 9.3–28.4. Sommar: 1 ex Stora Amundö 19.6 (Ove Ferling). 1 ex Fotö 5.8 (Hans Waern). Upp till 3 ex Känsö Fjärskär/Buskär/Fjärskären 9–21.8 (Ivar Ivarsson). Höst: Sammanlagt minst 171 ex under perioden 9.9–30.10. Vinter: 4 ad str S Kråkudden, Hönö 31.12 (Uno Unger m fl).
Efter tre magra år fick vi ett ganska bra prutgåsår. Sträcket kulminerade i slutet av september med flera större flockar. Tyvärr går det inte att utesluta att flera flockar sågs på flera lokaler, så totalsumman är ett minimum. Ta gärna en titt på klockan när ni ser en intressant gåsflock så kan vi tillsammans skapa en bättre bild av gåssträcket över stan!
Magnus Rahm

2011

Samtliga: Vinter: 1 ex Bolleskären, Hönö 7.1 (Göran Gustavsson m fl). 2 ex str N Kråkudden, Hönö 16.1 (Ola Bäckman). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 17.1 (Nils Abrahamsson). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 4.2 (Uno Unger m fl). Vår: Sammanlagt 10 fynd av 26 ex under perioden 9.3–5.6. Höst: Sammanlagt 12 fynd av 26 ex under perioden 3.9–17.10.
Ännu ett dåligt år för prutgåsen, det har inte setts några större flockar av nominatrasen sedan 2008. Göteborgsområdet ligger strax utanför prutgåsens sträckled över södra Danmark, längs svenska sydkusten och genom Finska viken, och därmed säger antalet rapporter här inte mycket om populationens utveckling.
Magnus Rahm

2010

Vinter: 1 ex Kråkudden, Hönö 4.2 (Jan-Åke Noresson).
Vår: Sammanlagt fem fynd av 12 ex under perioden 20.3–23.5.
Sommar: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 12.6 (Mikael Molin m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 5.7 (Peter Hamrén m fl).
Höst: Sammanlagt fem fynd av 15 ex under perioden 17.9–5.10.
Udda fynd: 1 1K Lindholmen, Hisingen 5.10 (Magnus Persson m fl).
Ännu ett dåligt år för prutgåsen, både vår- och höstsummorna är låga. Oftast ses åtminstone någon större flock men i år bjöds bara ensamma individer och småflockar. Företeelsen med sommarfynd i skärgården fortsätter dock. Kanske rör det sig om yngre fåglar som ännu inte är könsmogna. Fågeln på Lindholmen åt alger från bryggorna och var sannolikt sjuk eller utmattad.
Magnus Rahm

2009

Vår: 4 ex str S Kråkudden, Hönö 21.5 (Mikael Molin m fl).
Sommar: 1 ex Galterö 25.6 (Jon Hessman).
Höst: Sammanlagt ca 60 ex under perioden 29.9–1.11.
Udda fynd: 1 ex Stjärnås, Landvetter 1.11 (Alexander Huss).
Prutgåsens år blev svagt och i synnerhet är vårens totala antal på 4 ex mycket lågt. Däremot är det tredje året i rad som sommarfynd görs kring Galterö. Den fågeln rastade i Kulmesund och att få se rastande prutgås i Göteborgsområdet hör inte till vanligheterna. Än mer sällsynt är det i inlandet. Gåsen som rastade på en åker i Landvetter är därför värd att lyftas fram. För första året sedan 1998 saknades helt rapporter av den ljusbukiga rasen.
Magnus Rahm

2008

Vinter: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.2 (Roger Eskilsson m fl).
Sommar: 1 ex Känsö, Gbg:s södra skärgård 12.6 (Gösta Olofsson).
Höga antal: 35 ex str N Stora Amundö 31.5 (Jan Wahlberg). 15 ex str Askimsviken 2.6 (Lars Lundmark). 95 ex str NO Stora Amundö 3.6 (Hans Börjesson m fl) och samma flock str N Lundby, Hisingen 3.6 (Ingegerd Bratt m fl). 53 ex str S Kråkudden, Hönö 5.10 (Stefan Svensson m fl).
Andra året i rad med en flock på närmare 100 ex. De största flockarna som noterats i området utgörs av enstaka flockar på cirka 150 ex som rapporterades under 1980-talet. Under vårsträcket noterades 150 ex och under höststräcket 90 ex, och tillsammans med sommar- och vinterfynden hamnade totalsiffran för året på hela 242 ex. Detta är med råge den högsta årssumman som noterats på hela 2000-talet, och kanske även den högsta siffran någonsin för området. Från förra årtiondet finns 238 ex rapporterade 1997, och under 2000-talet noterades drygt 140 ex både 2001 och 2007.
Magnus Unger

2007

Vinter: 4 ex str S Kråkudden, Hönö 9.2 (Bo Brinkhoff). 1 ex Bräkeskär, Gbg:s södra skärgård 16.12 (Gösta Olofsson).
Sommar: 1 ex Galterö 11–13.7 (Roger Eskilsson m fl).
Höga antal: 17 ex str N Götaälvstranden, Ellesbo 7.6 (Daniel Gustafsson m fl). 110 ex str V Öxnäs, Säve 29.9 (Lars Lundmark m fl).
Udda fynd: 1 ad Selma Lagerlöfs torg, Backadalen, Hisingen 1–8.10 (Jan Hellström m fl).
Flockar över 50 ex ses inte årligen i rapportområdet och då nästan uteslutande under vårsträcket. Flocken på 110 ex kan vara den största som noterats i området, och man får gå tillbaka ända till 1997 för att hitta en liknande observation då 100 ex noterades den 8 maj. Sommarfyndet är endast det tredje på 2000-talet undantaget fynd i juni då arten fortfarande är på nordsträck. Fyndet på Selma Lagerlöfs torg utgjordes av en orädd individ som betade på en gräsmatta mitt emot torget. Fågeln verkade inte ha några problem att flyga så man kan undra vad den gjorde där. Kanske bristen på bra strandängar i området tvingat den till denna udda rastplats?
Magnus Unger