Ljusbukig prutgås Branta bernicla hrota

2021

Samtliga: 3 ex str SV Kråkudden, Hönö 5.11 (Ulric Ilvéus m fl). 12 ex str S Kråkudden, Hönö–Vinga 6.11 (Christian Cederroth m fl).
Två dagar med ljusbukiga prutgäss under första veckan i november är ett helt normalt utfall.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: Vår: 1 2K Öxnäs 6–8.3 (Peter Andersson m fl). 1 2K Fässberg, Mölndal 14.3 (Lars Eric Rahm m fl). 1 2K Torslandaviken 16.3–5.5 (Christer Fält m fl). Sommar: 2 ad Vinga–Bolleskären, Hönö 30.6–1.7 (Kent Kristensson, Mats Bjersing m fl). 4 ex Fotö 23.8 (Stefan Svanberg m fl). Höst: Sammanlagt 116 ex 8.9–19.11.
För första gången sedan 2011 fick vi en tresiffrig årssumma. Observationer gjordes i kustbandet under hela hösten. Den högsta dagssumman blev 33 ex, vilket noterades vid Kråkudden den 19 november. Lite udda är fynden under våren. Vårfynd är överlag ovanligare än höstfynd och de gånger någon ljusbukig prutgås ses under vårmånaderna är det nästan alltid längst ut i skärgården. Med det i åtanke kan man misstänka att det var en och samma fjolåring som turnerade i lämpliga gåsmarker från mars till maj.
Magnus Rahm

2019

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 26.5 (Stefan Svanberg m fl). 32 ex str S 7.9 (Jonas Bergman Laurila m fl). 9 ex 12.10 (Musse Björklund m fl). 6 ex str S 25.10 (Jon Håkansson m fl). 12 ex str S 27.10 (Daniel Laveson m fl).
Totalt 60 ex är en ganska god årssumma för ljusbukig prutgås, och faktiskt den högsta sedan 2011 då 389 ex noterades. Till skillnad från den mörkbukiga nominatrasen är det en stor del av de ljusbukiga prutgäss som passerar Sverige som gör det genom vårt rapportområde. Det var extra tydligt i år, då det rapporterades totalt fem flockar med fler än 3 ex i hela Sverige – samtliga vid Kråkudden.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: 9 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (David Armini m fl). 6 ex str S Kråkudden, Hönö 22.10 (Martin H Horny).
Två fynd av mindre flockar är precis vad man kan förvänta sig av denna underart som bara uppträder i större antal enstaka jubelår.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: 13 ex str S Hyppeln 10.9 (Roger Eskilsson). 6 ex str S Kråkudden, Hönö 5.11 (Mattias Pozsgai m fl).
Endast några småflockar av ljusbukig prutgås gör att man lätt börja se 2011 års 389 exemplar i ett drömskt skimmer. Men granskar man statistiken inser man snart att årets resultat är högst normalt eftersom medianårssumman under perioden 2000–2016 ligger på 12 exemplar.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: 1 ex str S Hyppeln 10.9 (Roger Eskilsson). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 30.9 (Carl Tholin m fl). 1 ex str S Vargö 1.10 (Jan Mogol).
Tre fynd av fyra individer är inte mycket, men ändå normalt. Antalen varierar mycket från år till år, och ibland kan det nog slinka förbi en och annan ljusbukig prutgås som en vanlig prutgås.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 7 ex. str S 3.3 (Roger Eskilsson m fl). 11 ex str S 11.12 (Stefan Svanberg m fl). 11 ex str S 25.12 (Bertil Breife m fl).
29 exemplar är ett normalt uppträdande för denna underart. De ljusbukiga prutgäss vi ser på Västkusten hör med största sannolikhet till den population som häckar på Svalbard och nordöstra Grönland, och övervintrar på Jylland. Dessa gäss flyttar längs den norska kusten och västliga höststormar driver ibland in större antal flockar till den svenska kusten, inte olikt situationen för spetsbergsgås.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 24.6 (Christer Fält m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 22.8 (Ola Bäckman m fl).
Uppträdandet varierar mycket från år till år, och två fynd av tre exemplar ligger inom den variationen. Däremot är det mycket ovanligt med sommarfynd. Tidigare under 2000-talet har det bara gjorts ett enda sommarfynd i området, nämligen den 3 juni 2006 då ett exemplar sträckte förbi Kråkudden.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 28.5 (Jon Håkansson). 1 ad Vinga 29.9 (Göran Darefelt m fl). 1 ad Vrångö 4–5.10 (Martin Oomen m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 1.11 (Per Björkman m fl). 19 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Tina Widén m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 8.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Totalt 6 fynd av 28 ex är normalt för den ljusbukiga prutgåsen vars uppträdande varierar kraftigt i området.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 12.9 (Martin Oomen m fl).
Efter 2011 års urladdning om 389 ex fick vi i år nöja oss med ett enda fynd av den ljusbukiga rasen. Antalet fynd växlar mycket från år till år, och exempelvis saknades fynd helt 2009.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 21.3 (Peter Hamrén). 1 ad str S Hyppeln–Kråkudden, Hönö 23.5 (Bo Brinkhoff, Jon Håkansson). 35 ex str S Kråkudden, Hönö 13.9 (Christian Cederroth m fl). 152 ex str Vinga 14.9 (Musse Björklund m fl). 348 ex str S Kråkudden, Hönö 14.9 (Uno Unger m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 19.10 (Stefan Svanberg m fl).
348 sydsträckande individer utgör nytt svenskt dagsrekord! Faktum är att, om man bortser från 1997 års 480 ljusbukiga prutgäss i Sverige, är dagssumman på Hönö den 14 september högre än alla andra svenska årstotalsummor. Under dagen passerade dessutom 90 obestämda gäss som troligen var av denna underart. Senast de ljusbukiga hade ett liknande toppår var 2006, då totalt 233 ex rappor­terades i Göteborgsområdet (297 i hela landet), och 212 av dessa sträckte mot S vid Kråkudden, Hönö den 7 september, vilket var det tidigare svenska dagsrekordet. Göteborgsområdets tredje högsta dagssumma utgörs av 78 ex mot S den 13 september 1997. Det verkar alltså som om västvindar i mitten av september är optimalt för höga dagssummor, och i dessa lägen är Kråkudden Sveriges bästa lokal för ljusbukig prutgås.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: 2 ex str S Vinga 13.11 (Anders Jihmanner m fl).
Det var med en hårsmån 2009 års ljusbukiga fiasko undveks. Då gjordes inte ett enda fynd men även årets resultat med bara ett fynd är dåligt. Rasens häckningsframgång på den europeiska sidan av Atlanten har försämrats det senaste decenniet, men på den svenska västkusten är vindförhållandena en viktigare faktor för antalet fynd. Precis som för spetsbergsgåsen är det västvindar som gäller.
Magnus Rahm

2008

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 11.1 (Mikael Molin m fl). 10 ex str S 19.1 (Uno Unger m fl). 8 ex str S 24.1 (Roger Eskilsson m fl). 10 ex str S 2.9 (Per Björkman m fl). 8 ex str S 3.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S 5.9 (Tina Widén m fl). 5 ex str S 18.10 (Mathias Theander). 5 ex str S 19.10 (Owe Hougström m fl). 10 ex str S 29.10 (Jon Håkansson). 4 ex str S 11.11 (Roger Eskilsson m fl). 16 ex str S 19.11 (Roger Eskilsson).
Sammanlagt 78 ex fördelat på elva obsdagar. Detta är den tredje bästa årssumman för området, endast brädat av 2006 och 1997 då 233 respektive 114 ex noterades. Merparten av fynden dessa år utgjordes dock av någon enstaka toppdag (på 212 ex 2006 och 78 ex 1997). Årets fynd är alla gjorda under normal tid för arten, det vill säga under månaderna januari och september–november.
Magnus Unger

2007

Samtliga: 4 ex str S Kråkudden, Hönö 21.1 (Per Björkman m fl).
Endast ett fynd av ljusbukig prutgås är ovanligt lite, man får gå tillbaka ända till 2003 för att hitta ett lika dåligt år. Uppträdandet varierar mycket mellan olika år, vilket till stor del beror på förekomst eller avsaknad av hårda västvindar under artens sträckperioder. Ett normalt år görs mellan fem och tio fynd, men antalen kan variera stort – från enstaka till över 200 ex, helt beroende på flockstorlekarna.
Magnus Unger