[Dvärgkanadagås, underarten minima] Branta hutchinsii minima

2014

Samtliga: 1 ad Välen, Göteborg 5–9.5 (Eva Åkesson m fl).
Den dvärgkanadagås som sågs i Välen första gången 2011 gjorde även i år ett inte så oväntat besök.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: 1 ad Välen 4.7–10.8 (Ola Wennberg m fl).
Första fyndet i Göteborgsområdet av dvärgkanadagås, som fram tills för några år sedan ansågs vara en ras av kanadagås. Arten förs till kategori E, vilket betyder att samtliga fynd bedöms röra fåglar som rymt eller släppts ur fångenskap, trots att det visat sig att dvärgkanadagäss av rasen hutchinsii kan ta sig till Europa för egen maskin. Det är däremot mindre troligt för rasen minima som häckar i västra Alaska och övervintrar längs amerikanska väst­kusten.
Magnus Rahm