[Stripgås] Anser indicus

2013

Samtliga: 1 ex str NO Kråkudden, Hönö 6.6 (Jon Håkansson). 1 2K+ Torslandaviken 15–17.6 (Magnus Persson m fl).
Sedan rapportområdets första fynd 2002 har denna rymling observerats de flesta år. Det är inte orimligt att flera av de cirka tio fynden rör samma individer. Det gäller inte minst årets fynd som ligger ganska nära varandra både i tid och geografiskt.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 2 ex Stensjön, Mölndal 24.1 (Berndt Lindberg).
Åttonde fyndet i rapportområde av stripgås som naturligt häckar i Centralasien, men där svenska fynd anses röra rymlingar. Fyndet är det första i Mölndal, tidigare har de flesta gjorts på Hisingen.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 6.6 (Magnus Persson). 1 ex Haga kile, Askim 3.8 (Barbara Hedén).
Fynd nummer sex och sju, och de första sedan 2006 av denna rymling, som naturligt häckar i höglänta trakter i Centralasien.
Magnus Rahm