Stripgås Anser indicus

2019

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 5.6 (Stina Hällholm). 2 ex Torslandaviken 30.6–15.8 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 ex Välen–Fässberg, Mölndal (Andreas Holm m fl).
För tredje året i rad fick vi fynd av stripgås. Det första fyndet i Göteborgsområdet gjordes 2002 och sedan dess har arten observerats mer än hälften av åren. Kanske är det delvis samma individer som återkommer år efter år i statistiken.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: 1 ex Habäck, Björketorp 21.1 (Johannes Löfqvist). 1 ex Torslandaviken 1–16.6 (Magnus Persson m fl).
Andra året i rad med fynd av denna rymling. Kanske rör det sig om en och samma individ som dykt upp lite här och var i området sedan sommaren 2017?
Magnus Rahm

2017

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 18–24.6 (Magnus Persson m fl). 1 ex Donsö 7.8 (gnm A Martin Fransson). 1 ex Göteborgs fiskhamn 15.8 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslandaviken 16–27.9 och 7.10–11.11 (Magnus Persson m fl). 1 ex Öxnäs 1–6.10 (Tom Ekman m fl).
Vi bedömer att det är samma stripgås som har flängt omkring i rapportområdet under sommaren och hösten. Arten, som naturligt häckar i Centralasien, förs till kategori E, vilket innebär att det bedöms troligast att svenska fynd rör förrymda individer eller möjligen ättlingar till förrymda individer. I Göteborgsområdet har den observerats lite då och då, senast 2013.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: 1 ex str NO Kråkudden, Hönö 6.6 (Jon Håkansson). 1 2K+ Torslandaviken 15–17.6 (Magnus Persson m fl).
Sedan rapportområdets första fynd 2002 har denna rymling observerats de flesta år. Det är inte orimligt att flera av de cirka tio fynden rör samma individer. Det gäller inte minst årets fynd som ligger ganska nära varandra både i tid och geografiskt.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 2 ex Stensjön, Mölndal 24.1 (Berndt Lindberg).
Åttonde fyndet i rapportområde av stripgås som naturligt häckar i Centralasien, men där svenska fynd anses röra rymlingar. Fyndet är det första i Mölndal, tidigare har de flesta gjorts på Hisingen.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 6.6 (Magnus Persson). 1 ex Haga kile, Askim 3.8 (Barbara Hedén).
Fynd nummer sex och sju, och de första sedan 2006 av denna rymling, som naturligt häckar i höglänta trakter i Centralasien.
Magnus Rahm