Vitkindad gås × kanadagås Branta leucopsis × canadensis

2013

Samtliga: 1 ex Gingsjön, Björketorp 7.8 (Mats Eriksson). 1 ex Välen 13.9–7.10 (Tina Widén m fl).
Två fynd av denna hybrid som uppträder regelbundet men sparsamt i rapportområdet. Cirka tio fynd finns sedan 1996. Nämnas kan i sammanhanget att en flock på över 50 ex sågs regelbundet på Visingsö i Vättern under sommaren.
Per Björkman