Dvärgsparv Emberiza pusilla

2021

Samtliga: 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 8.10 (Björn Zachrisson m fl).
Ytterligare en dvärgsparv ringmärktes på Hönö som nu kan stoltsera med hela fyra av rapportområdets nio fynd. I likhet med tidigare Hönö-sparvar så fångades även denna under september–oktober, till skillnad från övervintrande fåglar som snarare gästar frörika områden och matningar under vintermånaderna.
Silke Klick

2020

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 7–28.3 (John Fjörtoft Karlsen m fl).
Som stod klart redan när 2019 års fågelrapport gick i tryck så övervintrade dvärgsparven som hittades i november 2019 i Torslandaviken. Den sällar sig därmed till de två tidigare övervintrande sparvarna, 1999 i Hindås och 2011 i Eklanda, och utgör det åttonde fyndet totalt i rapportområdet. Till skillnad från sina artfränder som kalasade på matningar höll denna dvärgsparv tillgodo med det som naturen gav i form av vinterståndare såsom strandaster.
Silke Klick

2019

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 6.11 (Karin Magnander).
Dvärgsparven som hittades i Torslandavikens bohuslänska del var det åttonde fyndet för rapportområdet. Två gånger tidigare har dvärgsparvar övervintrat, i Hindås 1999 samt i Eklanda 2011. Båda gånger höll fåglarna till på matningar. Allt tyder på att även denna dvärgsparv övervintrade, vilket man får läsa om i nästa års rapport.
Silke Klick

2014

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 4.12 (Håkan Thorstensson).
Fågeln sågs i vassen på Vadskärsudden, vilket tydligt avviker från tidigare decemberfynd. Sedan tidigare finns två decemberfynd från Hindås 1999 och Eklanda 2011. Båda gångerna rörde det sig om fåglar som dykt upp på fågelmatningar. Sammanlagt var detta det sjunde fyndet för Göteborg.
Martin Oomen

2013

Samtliga: 1 ex ringmärkt Sudda, Hönö 20.9 (Björn Zachrisson m fl).
I likhet med 2011 ringmärktes ett exemplar på Hönö. Detta var det tredje fyndet på Hönö som nu ståtar med hälften av Göteborgs samtliga fynd. Det är intressant att vi har haft tre fynd de senaste fyra åren. Om det en tillfällighet eller något annat får framtiden utvisa. Enligt de beståndsskattningar som finns har vårt lilla svenska bestånd varit stabilt de sista årtiondena. Det är rimligt att anta att fåglarna som upptäckts i våra trakter är felflugna individer från den stora populationen öster om Sverige.
Martin Oomen

2011

Samtliga: 1 ex Eklanda, Möndal 1.1–18.3 (Per-Anders Svensson m fl). 1 1K ringm Sudda, Hönö 17.9 (Björn Zachrisson m fl).
Fjolårets mest betittade fågelbordsgäst var kvar i Eklanda och sågs ända fram till mars. Dvärgsparven livnär sig likt övriga fältsparvar på olika sorters fröer vintertid och Eklandafågeln verkade klara övervintringen bra. Intressant då dess naturliga övervintringsområde som närmast ligger i nordöstra Indien. Glädjande nog ringmärktes även ett exemplar på Hönö. Fyndet blev det femte för rapportområdet och det var tillika Hönös andra fynd, det första gjordes den 21 oktober 1983.
Martin Oomen

2010

Samtliga: 1 ex Eklanda 5–31.12 (Per-Anders Svensson m fl).
Vinterns stora dragplåster höll till på en fågelmatning i bostadsområdet Eklanda i Möndal och stannade till 2011. Utseende och detaljstudier tyder på att det rörde sig om en adult fågel, troligen hane. Detta var rapportområdets fjärde fynd. Komplett historik redovisas i FiG-2011.
Martin Oomen