Knipskrake Bucephala clangula × Mergellus albellus

2021

Samtliga: 1 2K hane Torslandaviken 17.4 (Johan Svedholm m fl).
Detta var tredje fyndet av denna hybrid mellan knipa och salskrake i rapportområdet. Det första fyndet gjordes den 25 januari 1963 i Göteborgs hamn och det andra gjordes den 21 oktober 2011 på Stora Amundö.
Per Björkman

2011

Samtliga: 1 2K+ hane Stora Amundö 21.10 (Uno Unger).
Andra fyndet av denna hybrid mellan knipa och salskrake i Göteborgs rapportområde. Det första gjordes så tidigt som 1963 och då var det en hane som uppehöll sig i Göteborgs hamn från den 25 januari till den 2 mars.
Per Björkman