Rackelhane Lyrurus tetrix × Tetrao urogallus

2010

Samtliga: 1 hane Partille centrum 4.11 (Tommy Järås).
Fågeln hade enligt uppgift uppehållit sig i villaträdgårdar i cirka tre veckor innan den infångades och fördes till Fågelcentralen. Den släpptes sedan i Svartedalen, Kungälv, men tycktes inte trivas på den sidan av älven. I januari 2011 återfanns den nämligen i ett villaområde i Nol. Denna hybrid mellan orre och tjäder är mycket sällsynt i rapportområdet, men det är svårt att gräva fram en mer exakt fyndstatistik.
Johan Svedholm